Publicatielijst

Zie ook de opdrachten vanaf 2014.

2019

Hoofdstuk in boek:

 • Spanjaard, H. (2019). Hulpverlening aan adolescenten. In: Slot, W. & Van Aken, M. Psychologie van de adolescentie. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff, p. 323-350.

Rapport:

 • Spanjaard, H. (2019IP). Interventies voor vroegtijdige voorkoming van ernstige criminaliteit. Een inventariserend onderzoek naar interventies gericht op jonge nog niet strafbare kinderen met ernstig agressief en/of antisociaal gedrag met het oog op het voorkomen dat zij zich ontwikkelen tot plegers van High Impact Crimes (HIC). (intern rapport in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Den Haag)

2018

Handleidingen:

 • Spanjaard, H. (red.), Frissen, S., Houben, S., Kerkvliet, S., Van Doren, S. & Willems, A. (2018). Koraal-5-step voor LVB en MVB. Methodische elementen voor het werken met volwassen cliënten met een lichte of matige verstandelijke beperking. Sittard: Koraal.
 • Spanjaard, H. (red.), Baaten, A., Berkers, M.J., Geurts, F., Jakobs, N., Smeets, M., Willems, A. & Willemsen, J. (2018). Koraal-5-step voor EVB. Methodische elementen voor het werken met cliënten met een ernstige verstandelijke beperking. Sittard: Koraal.
 • Hulsebosch, A.M.J., Spanjaard, H.J.M. & Haasnoot, A.J. (2018). TOPs!: Groepstraining voor jongeren met antisociaal en delinquent gedrag. Trainershandleiding. Den Dolder: 180.

2017

Boekbespreking:

 • Spanjaard, H.J.M. (2017). Buiten de lijnen. Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften (boekbespreking). In: Kind en adolescent, 382, p. 128-130. DOI: 10.1007/s12453-017-0146-7.

Handleiding:

 • Spanjaard, H. (2017). Hoe gaat het nu en wat wens je? Handleiding voor de LIJ-Wijzer. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie. Download

Rapport:

 • Spanjaard, H. (2017). Werken met de LIJ-Wijzer-app. Verslag van de pilot. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie

2016
Boek:

 • Slot, N.W., & Spanjaard, H.J.M. (2016). Competentievergroting. Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. (Vierde, geheel herziene druk). Download Voorwoord en Inhoudsopgave

Rapporten:

 • Spanjaard, H. (red.), Arendsen, M., Bijlard, J.P., Liefting, L., Nabers, E. & Visser, R. (2016). Zorgprogramma LVB 18+. Ondersteuning en behandeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking van 18 jaar en ouder. Amersfoort: ’s Heeren Loo.
 • Hulsebosch, A.M.J. & Spanjaard, H.J.M. (2016). Procesevaluatie TOPs! justitiële jeugdinrichtingen en jeugdhulpinstellingen. Den Dolder: Stichting 180.

Boekbespreking:

 • Spanjaard, H.J.M. (2016). Omer, Haim & Wiebenga, Eliane. Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. In Kind en adolescent37(3), p. 193-194. DOI: 10.1007/s12453-016-0121-8

2015
Artikelen en hoofdstuk:

 • Spanjaard, H.J.M., Veerman, J.W. & Yperen, T.A. van (2015). De kern van effectieve jeugdhulp. Van erkende interventies naar werkzame elementen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 54 (10), p. 441-455.
 • Spanjaard, H. & Slot, W. (2015). Tijden veranderen, ontwikkelingstaken ook. Een ‘update’ van het competentiemodel. In: Kind en Adolescent Praktijk, 3, p. 14-21. DOI: 10.1007/s12454-015-0029-0.
 • Spanjaard, H.J.M., Knaap, L.M. van der, Put, C.E. van der & Stams, G.J.J.M. (2015). De inschatting van risico’s en de invloed risico- en beschermende factoren. In: Loeber, R., Hoeve, M., Slot, W. & Laan, P. van der (red). Jonge criminelen die volwassen worden. Wat beïnvloedt hun gedrag en wat is de rol van Justitie? Amsterdam: Uitgeverij SWP, p. 149-176.

Rapporten:

 • Spanjaard, H. (2015). Kwaliteitsbewaking en resultaatmeting interventies. Registratie en monitoring van gegevens. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Spanjaard, H. (2015). Definities, criteria en uitvoerbaarheid. Aandachtspunten voor de beoordeling van justitiële interventies. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Spanjaard, H. (2015). Ingang naar schoolgang. Evaluatie taxatiemodel en taxatielijst schoolverzuim. Amsterdam: Spanjaard Development & Training.
 • Veerman, J.W., Spanjaard, H. & Yperen, T. van. (2015). Elementen die ertoe doen! Werkdocument voor een taxonomie van werkzame elementen in de zorg voor jeugd. Den Haag: ZonMw. Download
 • Dijkstra, S. & Spanjaard, H. (2015). Naar een integrale aanpak Veilig Thuis Flevoland. Tussentijdse evaluatie van Veilig Thuis Flevoland, Steunpunten, kernpartners en zes gemeenten. Utrecht/Almere: Bureau Dijkstra/Gemeente Almere.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H. & Hoekstra, N. (2015/IP). Assyst. Methodiekhandleiding voor gespecialiseerde kortdurende hulp voor jeugdigen en ouders. Papenvoort: Yorneo.
 • Spanjaard, H. (2015/IP). Theoriehandleiding Assyst. Gespecialiseerde kortdurende hulp voor jeugdigen en ouders. Papenvoort: Yorneo.

2014
Rapporten:

 • Spanjaard, H. (2014). Gebruik van het LIJ en de RISc in het Adolescentenstrafrecht. Houdbaarheid ketenafspraken in het licht van de wetenschappelijke basis van de instrumenten. Den Haag; Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Indicatiestelling gedragsinterventies jongeren m.b.v. de RISc. Utrecht: Reclassering Nederland

Handleidingen:

 • Spanjaard, H.J.M. & Albrecht, G. (2014). Training Agressie Controle Regulier. Theoriehandleiding. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H.J.M., Brown, B.D., Polak, S.S., Tjaden, J.B.D., Breg, A.C., Hemminga, M.Y. & Albrecht, G. (2014). Training Agressie Controle Regulier. Handleiding voor trainers. Amsterdam/Duivendrecht: De Bascule / PI Research.
 • Spanjaard, H.J.M. & Hemminga, M.Y. (2014). Training Agressie Controle Regulier. Handleiding voor opleiders. Duivendrecht/Amsterdam: PI Research/De Bascule.
 • Spanjaard, H.J.M., Albrecht, G. & Hemminga, M.Y. (2014). Training Agressie Controle Regulier. Kwaliteitshandleiding. Criteria en procedures voor kwaliteitsbewaking. Duivendrecht/Amsterdam: PI Research/De Bascule.
 • Spanjaard, H.J.M. & Albrecht, A. (2014). Training Agressie Controle Regulier. Managementhandleiding. Werving, selectie en supervisie van trainers en randvoorwaarden voor de uitvoering. Duivendrecht: PI Research.

Boek:

 • Spanjaard, H.J.M. & Haspels, M.J.G. (2014). Families First. Handleiding voor gezinsmedewerkers. Utrecht/Amsterdam: Nederlands Jeugdinstituut/Uitgeverij SWP. (7e druk)

2013
Artikelen en hoofdstuk:

 • Spanjaard, H. (2013). Hulpverlening aan adolescenten. In: Slot, W. & Aken, M. van. Psychologie van de adolescentie. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff, p. 303-325.
 • Spanjaard, H. (2013). Multisysteemtherapie voor kinderen en jongeren met antisociaal gedrag (boekbespreking). In: Kind en Adolescent, 3, p. 174-175.
 • Groenhuijsen, E.A., Bolt, R. & Spanjaard, H.J.M. (2013). Als leren een straf is. Erkende gedragsinterventies als leerstraf in het jeugdstrafrecht en het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen. In: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 6 (juni 2013), p. 184-190.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H.J.M., Hulsebosch, A.M.J. & Veldt, M.C.A.E. van der (2013). Theoriehandleiding TOPs!. Positief denken, doen en leren van elkaar. Den Dolder / Duivendrecht: 180 en PI Research.
 • Hulsebosch, A.M.J., Spanjaard, H.J.M., Polak, S.S. & Haasnoot, A.J. (2013). TOPs!: Positief denken, doen en leren van elkaar. Trainershandleiding hulpverleningsvariant. Den Dolder: 180.
 • Hulsebosch, A.M.J. & Spanjaard, H.J.M. (2013). Managementhandleiding TOPs!. Positief denken, doen en leren van elkaar. Den Dolder: 180.
 • Spanjaard, H.J.M., Haasnoot, A., & Polak, S.S. (2013). Opleidingshandleiding TOPs!. Positief denken, doen en leren van elkaar. Den Dolder / Duivendrecht: 180 en PI Research.
 • Veldt, M.C.A.E. van der & Spanjaard, H.J.M. (2013). Kwaliteitshandleiding TOPs!. Positief denken, doen en leren van elkaar. Den Dolder / Duivendrecht: 180 en PI Research.

2012
Artikelen:

 • Spanjaard, H.J.M., Knaap, L.M. van der, Put, C.E. van der & Stams, G.J.J.M. (2012). Risk assessment and the impact of risk and protective factors. In: Loeber, R., Hoeve, M., Slot, N.W. & Laan, P.H. van der (eds). Persisters and desisters in crime from adolescence into adulthood. Explanation, Prevention and Punishment. Farnham: Ashgate, p. 127-157.
 • Spanjaard, H. & Van der Put, C. (2012). Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen. In: Proces, (91) 5, p. 355-370.
 • Put, C. van der, Spanjaard, H. & Stams, G.J. (2012). Inschatting van algemene recidive bij jongeren – Nederlandse versie van de Washington State Juvenile Court Pre-Screen Assessment (WSJCPA Pre-screen). In: Lodewijks, H.P.B. & Domburgh, L. van (red.). Instrumenten voor risicotaxatie. Kinderen en jeugdigen. Amsterdam: Pearson, p. 53-69.
 • Put, C. van der, Spanjaard, H., Stams, G.J., Doreleijers, Th., Ferwerda, H., Domburgh, L. van & Lodewijks, H. (2012). Risicotaxatie tijdens de verschillende fasen van de jeugdstrafrechtketen – Het Landelijke Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ). In: Lodewijks, H.P.B. & Domburgh, L. van (red.). Instrumenten voor risicotaxatie. Kinderen en jeugdigen. Amsterdam: Pearson, p. 72-91.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H., Polak, S., Put, C. van der, Maes, M., Persoon, A., Vogelvang, B., Walsarie Wolff, M. & Diest, H. van (2012). Handleiding Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (versie 3.1). Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Spanjaard, H.J.M. (2012). Theoriehandleiding Training Agressie Controle Individueel. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H.J.M., Brown, B.D., Polak, S.S., Tjaden, J.B.D. & Breg, A.C. (2012). Training Agressie Controle Individueel als gedragsinterventie voor jeugdigen. Handleiding voor trainers. Amsterdam/Duivendrecht: De Bascule / PI Research.
 • Spanjaard, H.J.M. (2012). Opleiding Training Agressie Controle Individueel als gedragsinterventie voor jeugdigen. Handleiding voor opleiders. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H.J.M. (2012). Kwaliteitshandleiding Training Agressie Controle Individueel als gedragsinterventie voor jeugdigen. Criteria en procedures voor kwaliteitsbewaking. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H.J.M. (2012). Managementhandleiding Training Agressie Controle Individueel als gedragsinterventie voor jeugdigen. Werving, selectie en supervisie van trainers en randvoorwaarden voor de uitvoering. Duivendrecht: PI Research.
 • Gijsel, S. de & Spanjaard, H. (2012). Lobi mi Pikin. Oudercursus. Paramaribo: Medisch Opvoedkundig Bureau.
 • Spanjaard, H. & Woelinga, H. (2012). Signaleren en stoppen van seksueel misbruik. Richtlijnen voor gesprekken met verschillende betrokkenen. Amsterdam: Spanjaard & Woelinga.

Overig:

 • De web&wijkwinkel: toegankelijk, overzichtelijk en effectief. Bijdrage aan de discussie over stelselherziening van de jeugdzorg in Amsterdam. Functioneel ontwerp jeugdzorg van de Bascule, Spirit & PI Research. Mei 2012.
 • Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen. Leidraad in de keten. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie. (folder, dvd met een ‘hoorcollege’ van Han Spanjaard).
 • Spanjaard, H., Regterschot-Von Lindheim, H., Groenhuijsen, L., & Bolt, R. (2012). Stand van zaken Tools4u. Utrecht/Duivendrecht: Raad voor de Kinderbescherming/PI Research.
 • Regterschot, H. & Spanjaard, H. (2012). Advisering en indicatiestelling gedragsinterventies met het LIJ. Analyse van 200 2A’s en 2B’s. Duivendrecht: PI Research.

2011

Artikelen:

 • Put, C. van der, Spanjaard, H., Domburgh, L., Doreleijers, T., Lodewijks, H., Ferwerda, H., Bolt, R. & Stams, G.J. (2011). Ontwikkeling van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ). Kind en Adolescent Praktijk, 2, p. 76-83.
 • Put, C. E. van der, Stams, G.J.J.M., Hoeve, M., Dekovic, M., Spanjaard, H.J.M., Laan, P. H. van der & Barnoski, R. P. (2011). Changes in the relative importance of dynamic risk factors for recidivism during adolescence. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 20, p. 1–21. DOI: 10.1177/0306624X11398462.

Handleidingen:

 • Spanjaard. H., Polak, S., Put, C. van der, Maes, M., Persoon, A., Vogelvang, B. & Diest H. van (2011). Handleiding Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen. Versie 3.0. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Spanjaard, H., Diest, H. van & Hermans, J. (2011). Trainershandleiding Training LIJ. Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen en Methode Raadsonderzoek Straf. Duivendrecht/Utrecht: PI Research / Raad voor de Kinderbescherming.
 • Albrecht, G. & Spanjaard, H. (2011). Tools4U Training Cognitieve en Sociale vaardigheden voor minderjarigen. Handleiding voor trainers. Duivendrecht: PI Research. (volledig herziene versie).

2010
Artikelen:

 • Шульга, т., Спанияярд, X. & Слот В. (2010). Технологии оказания помощи подросткам с девиантным поведением. Альтернативные наказания в Нидерландах. Социальная педагогика№ 2, С. 103-112.
  (Schulga, T.I., Spanjaard, H. & Slot, W. (2010). Technology of assistance for teenagers with deviant behavior. The experience of assistance to teenagers with deviant behavior in Netherlands. In: Social Pedagogy, 2, p. 103-112.)
 • Шульга, Т.И, Спанияярд, Х & Слот, В. (2010). Технологии оказания помощи подросткам с девиантным поведением. Итоги реализации российско-нидерландской программы ‘Дети группы риска России’. Социальная педагогика№ 3, С. 109-121.
  (Schulga, T.I., Spanjaard, H. & Slot, W. (2010). The technology of assisting child with deviant Behaviour. The implementation results of Russia-Netherlands Program ‘The Russian children of risk group’. In: Social Pedagogy, 3, p. 109-121.)
 • Шульга, Т.И, Спанияярд, X  & Слот, В.. (2010). Альтернативные наказания в Нидерландах. Итоги реализации российско-нидерландской программы ‘Дети группы риска России’. Социальная Педагогика№ 4, С. 65-78.
  (Schulga, T.I., Spanjaard, H. & Slot, W. (2010). Alternative punishment in the Netherlands. Outcome of Russian-Netherlands Program ‘Children at risk in Russia’. In: Social Pedagogy, 4, p. 65-78.)
 • Шульга, Т.И., Спанияярд, X. & Слот, В. (2010). Дети группы риска: программы оказания помощи Итоги реализации российско-нидерландской программы ‘Дети группы риска России’. Социальная Педагогика№ 5, С. 89-101
  (Schulga, T.I., Spanjaard, H. & Slot, W. (2010). Children at risk: assistance program. Outcomes of the Russia-Netherlands Program ‘Children at risk in Russia’. In: Social Pedagogy5, p. 89-101.)

Handleidingen:

 • Spanjaard, H.J.M., Brown, B.D. & Polak, S.S. (2010). Washington State Aggression Replacement Training als gedragsinterventie voor jeugdigen. Handleiding voor trainers. Amsterdam/Duivendrecht: De Bascule / PI Research.
 • Spanjaard, H.J.M. & Brown, B.D. (2010). Opleiding Washington State Aggression Replacement Training als gedragsinterventie voor jeugdigen. Handleiding voor opleiders. Duivendrecht/Amsterdam: PI Research/De Bascule.
 • Spanjaard, H.J.M. & Brown, B.D. (2010). Kwaliteitsprotocol Washington State Aggression Replacement Training als gedragsinterventie voor jeugdigen. Criteria en procedures voor kwaliteitsbewaking. Duivendrecht/Amsterdam: PI Research/De Bascule.
 • Spanjaard, H.J.M. (2010). Managementhandleiding Washington State Aggression Replacement Training als gedragsinterventie voor jeugdigen. Werving, selectie en supervisie van trainers en randvoorwaarden voor de uitvoering. Duivendrecht: PI Research.
 • Assen, K. van, Blažaite, J., Kurienė, A. & Spanjaard, H. (2010). Programa tėvams. Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymas. Vadovas mokymų vedėjams. Vilnius: Všį Bendruomenių kaitos centras, Vilnius ir VšĮParamos vaikams centras.
  (Assen, K. van, Blažaite, J., Kurienė, A. & Spanjaard, H. (2010). Effective Parenting Skills. A curriculum for parents. Manual for course leaders. Vilnius: Community Change Center (CCC) & Children Support Center (CSC).)
 • Assen, K. van, Blažaite, J., Kurienė, A. & Spanjaard, H. (2010). Darbas su programos ‘Būti tėvais – smagu!’ savanoriais. Mokymų vadovas specialistams. Vilnius: Všį Bendruomenių kaitos centras, Vilnius ir VšĮParamos vaikams centras.
  (Assen, K. van, Blažaite, J., Kurienė, A. & Spanjaard, H. (2010). Working with volunteers for ‘Parenting is Fun’. Manual for professionals. Vilnius: Community Change Center (CCC) & Children Support Center (CSC).)

2009
Boeken:

 • Slot, N. W., & Spanjaard, H. J. M. (2009). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg. Hulpverlening voor kinderen en jongeren in tehuizen. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. (Derde, geheel herziene druk.)
 • Cassée, K. & Spanjaard, H. (2009). Koss-Manual. Handbuch für die kompetenzorientierte Arbeit in stationären Settings. Bern: Haupt Verlag.
 • Spanjaard, H. (2009). De VertrekTraining. Intensief ambulante hulp gericht op competentievergroting en netwerkversterking. Utrecht/Amsterdam: Nederlands Jeugdinstituut/Uitgeverij SWP. (3e druk).

Handleidingen:

 • Spanjaard, H.J.M. & Alexander, J.F. (2009). Functionele gezinstherapie. Handleiding voor FFT-therapeuten. Amsterdam: FFT Nederland/De Bascule.
 • Spanjaard, H.J.M. & Breuk, R.E. (2009). Theoretische Onderbouwing van Functional Family Therapy in Nederland. Amsterdam: FFT Nederland/De Bascule.
 • Spanjaard, H., Vinkenvleugel, M., Verdonk, M., Noom, M. & Bijl, B. (2009). Halt Programmahandleiding. Amsterdam/Leiden: PI Research/Halt Nederland.
 • Spanjaard, H., Noom, M., Vinkenvleugel, M., Verdonk, M. & Bijl, B. (2009). Halt effectiever. Theoriehandleiding Halt-afdoening. Amsterdam: PI Research.
 • Spanjaard, H. (2009).  Families First. Training gezinsmedewerkers Families First. Handleiding voor trainers en materiaal voor deelnemersDuivendrecht: PI Research.
 • Albrecht, G. & Spanjaard, H.J.M. (2009). Gespecialiseerde Sociale vaardigheidstraining als taakstraf. Handleiding voor trainers. Duivendrecht: PI Research.

2008
Boeken:

 • Spanjaard, H.J.M., Krooi, H. & Blažaitė, J. (Redaktoriai) (2008). Vaiko teisių apsauga bendruomenėje. Praktiniai patarimai darbui su vaikais ir tėvais bei tarpžinybiniam bendradarbiavimui. Vilnius: Vitanika, Bendruomenių kaitos centras & Netherlands Helsinki Committee.
  (Spanjaard, H.J.M., Krooi, H. & Blažaitė, J. (Ed.) (2008). Protection of children’s rights in the community. Practical guidelines for working with children and parents and cooperation between institutions. Vilnius: Vitanika, Bendruomenių kaitos centras & Netherlands Helsinki Committee.)
 • Cassée, K., Los-Schneider, B. & Spanjaard, H. (2008). KOFA-Manual. Handbuch für die kompetenzorientierte Arbeit mit Familien. Bern: Haupt Verlag.
 • Владимирова, Н.В.,Спаньярд, Х. (2008). Шаг за шагом. Постинтернат. Технология создания сети социально поддерживающих контактов выпускников. Москва: Издательство “Генезис” / Женщины и дети прежде всего.
  (Vladimirova, N.V. & Spanjaard, H. (2008). STAP VOOR STAP. Na het internaat: Methode voor netwerkversterking voor tehuisverlaters. Moskou: Uitgeverij “Genesis” / Women and Children first.)

Handleidingen:

 • Spanjaard, H.J.M. & Brown, B.D. (2008). Theoriehandleiding Washington State Aggression Replacement Training. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H.J.M., Brown, B.D. & Polak, S.S. (2008). Washington State Aggression Replacement Training als gedragsinterventie voor jeugdigen. Handleiding voor trainers. Amsterdam/Duivendrecht: De Bascule / PI Research. 
 • Spanjaard, H.J.M. & Brown, B.D. (2008). Opleiding Washington State Aggression Replacement Training als gedragsinterventie voor jeugdigen. Handleiding voor opleiders. Duivendrecht/Amsterdam: PI Research/De Bascule.
 • Spanjaard, H.J.M. & Brown, B.D. (2008). Kwaliteitsprotocol Washington State Aggression Replacement Training als gedragsinterventie voor jeugdigen. Criteria en procedures voor kwaliteitsbewaking. Duivendrecht/Amsterdam: PI Research/De Bascule. 
 • Spanjaard, H.J.M. (2008). Managementhandleiding Washington State Aggression Replacement Training als gedragsinterventie voor jeugdigen. Werving, selectie en supervisie van trainers en randvoorwaarden voor de uitvoering. Duivendrecht: PI Research. 
 • Spanjaard, H.J.M. (2008). Competentievergroting in De Koppeling. Handleiding voor De Koppeling te Amsterdam. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H. (2008). Training Feedbacksystemen. Handleiding voor trainers. Residentieel en dagbehandeling. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H. (2008).  De VertrekTraining. Handleiding voor trainers. Duivendrecht: PI Research.
 • Heinrich, R. & Spanjaard, H. (2008). Aanpak lichte en matige spijbelaars. De keten naar Halt. Duivendrecht: PI Research.

2007
Boek:

 • H.В. Владимирова & Х.Спаньярд (2007). ШАГ ЗА ШАГОМ. Индивидуальное консультирование выпускников детских домов и школ-интернатов. Москва: Издательство “Генезис” / Женщины и дети прежде всего.
  (N.V. Vladimirova & H. Spanjaard (2007). Step by Step: Individual Consultations for Graduates of Orphanages and Internats. Moscow: “Genesis” / Women and Children first.)

Handleidingen:

 • Albrecht, G. & Spanjaard, H. (2007). Tools4U. Training cognitieve en sociale vaardigheden als taakstraf voor minderjaren. Handleiding voor trainers. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H. (2007). Vaardigheden voor trainers. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H. (2007). Spanningsopbouw bij dreigend en agressief gedrag van jongeren. Analyse en interventie. Duivendrecht: PI Research.
 • Albrecht, G., & Spanjaard, H. (2007). Co&So-Va-training. Training cognitieve en sociale vaardigheden als taakstraf. Handleiding voor trainers. Duivendrecht: PI Research.
 • Albrecht, G., Creemers, J., & Spanjaard, H. (2007). Opleiding Co&So-Va-training als taakstraf. Draaiboek voor opleiders. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H. (2007). Basistraining Competentievergroting. Residentieel en dagbehandeling. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H. (2007). Training competentievergrotend handelen bij incidenten en crisissituaties. Handleiding voor trainers. Residentieel en dagbehandeling. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H. (2007). Training informatie en analyse doelen en werkpunten. Residentieel en dagbehandeling. Handleiding voor trainers. Residentieel en dagbehandeling. Duivendrecht: PI Research.

2006
Handleidingen:

 • Albrecht, G., Creemers, J. & Spanjaard, H. (2006). Sociale vaardigheidstraining als taakstraf. Handleiding voor trainers. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H., Albrecht, G., & Knopper, S. (2006). Kwaliteitsprotocol Co&So-Va-training. Criteria en procedures voor kwaliteitsbewaking. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H., Albrecht, G. & Knopper, S. (2006). Managementhandleiding Co&So-Va-training. Werving, selectie en supervisie van trainers en randvoorwaarden voor de uitvoering. Duivendrecht: PI Research.

2005
Boeken:

 • Spanjaard, H.J.M. & Haspels, M.J.G. (2005). Families First. Handleiding voor gezinsmedewerkers. Utrecht/Amsterdam: NIZW Jeugd/Uitgeverij SWP. (6e geheel herziene druk)
 • Spanjaard, H. (2005). De VertrekTraining. Intensief ambulante hulp gericht op competentievergroting en netwerkversterking. Utrecht/Amsterdam: NIZW Jeugd/Uitgeverij SWP. (2e licht gewijzigde herdruk)

Artikelen:

 • Spanjaard. H. (2005). Behandeling van delinquente jongeren. Competentievergroting in een jeugdinrichting. In: Bruning, M. & Ruitenberg, G. (Red.) Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief. Amsterdam: Uitgeverij SWP, p. 193-205.
 • Berger, M., & Spanjaard, H. (2005). Sociale vaardigheidstrainingen. In: Hermanns, J., Nijnatten, C. van, Verheij, F. & Reuling, M. (Red.) Handboek Jeugdzorg. Deel 2: Methodieken en programma’s. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p. 497-516.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H.J.M. (2005). Competentievergroting in een jeugdinrichting. Handleiding voor het Jongeren Opvang Centrum te Amsterdam. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H. & Woelinga, H. (2005). Signalering en stoppen van seksueel misbruik. Richtlijnen voor gesprekken met verschillende betrokkenen. Amsterdam: Spanjaard & Woelinga.

2004
Boek:

 • Татьяна Шульга, Хан Спаньяярд & Вим Слот (2004). Texhoлогии оказания помощи подросткам с девиантным поведением. Mockba-Амceрдam: ИПK и ПPHO MO. (ISBN 5-88561-095-9).
  (Tatjana Schulga, Han Spanjaard & Wim Slot (2004). Hulpverlening aan kinderen met delinquent gedrag. Moskou-Amsterdam: ИПK и ПPHO MO.) 

Handleidingen:

 • Spanjaard, H.J.M., & Lange, M.I. de. (2004). Competentievergroting in de Heuvelrug. Handboek. Duivendrecht: PI Research. 
 • Lange, M.I. de & Spanjaard, H.J.M. (2004). Competentievergroting en Zelfbepaling. Competentie- en Ervaringsgericht werken in een open jeugdinrichting. Zutphen: De Sprengen / Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H.J.M., & Albrecht, G. (2004). Cognitieve gedragstrainingen binnen Reclassering Leger des Heils. Duivendrecht: PI Research. 
 • Grijpma, G. & Spanjaard, H.J.M. (2004). Behandeling van jeugdige (licht verstandelijk gehandicapte) plegers van seksueel geweld. Werkboek met hulpmiddelen en werkvormen voor individuele en groepstherapie (versie 1.1). Ermelo / Amsterdam/Duivendrecht: ’s Heeren Loo Kwadrant / PI Research.

2003

Hoofdstuk:

 • Spanjaard, H. & Es, D. van (2003). De Delictanalyse. In: Spanjaard, H., Lange, M. de & Haspels, M. (2003). Competentievergroting in een jeugdinrichting. Handleiding voor groepsleiders, unitleiders en gedragswetenschappers. Duivendrecht: PI Research, p. 161-188.

Boek:

 • Spanjaard, H. (2003). De VertrekTraining. Intensief ambulante hulp gericht op competentievergroting en netwerkversterking. Utrecht: NIZW.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H.J.M., & Albrecht, G. (2004). Cognitieve gedragstrainingen binnen Reclassering Leger des Heils. Duivendrecht: PI Research.
 • Albrecht, G., Haspels, M. J. G., & Spanjaard, H. J. M. (2003). Jonge AMA’s. Competentiegerichte begeleiding van alleenstaande kinderen, jongeren en kindgezinnen in een kinderwoongroep. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H., Lange, M. de & Haspels, M. (2003). Competentievergroting in een jeugdinrichting. Handleiding voor groepsleiders, unitleiders en gedragswetenschappers. Duivendrecht: PI Research.

2002
Boek:

 • Berger, M. & Spanjaard, H. (2002). Families First. Handleiding voor gezinsmede­werkers. Utrecht: Nederlands Insti­tuut voor Zorg en Welzijn/NIZW. (5e druk)

Artikel:

 • Spanjaard, H. (2002). Sterkere leerlingen, beter contact. Competentievergroting op school en in de klas. In: KPC Info. (Hallo? Contact! Over de relatie leraar-leerling), 66, maart 2002, p. 4-6.

2001
Boek:

 • Spanjaard, H., Vugt, M. van, Hoffman, E., & Lieverse, G. (2001). Werkboek JPP. Utrecht: NIZW.

Artikelen:

 • Berger, M., & Spanjaard, H. (2001). Sociale vaardigheidstrainingen in allerlei soorten en maten. In: Handboek Jeugdzorg, p. A.10-1-A10-22.
 • Spanjaard, H. (2001). Training in treatment of sexual abuse in Tartu. In: CNF Quarterly Journal, 3, October 2001. p. 3-5.

Handleiding:

 • Haspels, M. J. G., Albrecht, G., & Spanjaard, H. J. M. (2001). AMA’s in ontwikkeling. Competentiegerichte begeleiding van alleenstaande minderjarige asielzoekers in kleine wooneenheden. Duivendrecht: PI Research.

2000
Boek:

 • H. Spanjaard & M. van Vugt, (2000). Kort Ambulant. Handleiding voor kortdurende ambulante jeugdzorg gericht op competentievergroting. Utrecht: NIZW.

Artikelen:

 • Spanjaard, H. & Slot, W. (2000). Verblijf in jeugdinrichting effectief? Justitie werk aan verbeteringen. In: Perspectief. Informatie- en opinieblad voor de jeugdbescherming. 6 (oktober 2000), p. 19-21.
 • Spanjaard, H. & Slot, W. (2000). Competentiemodel maakt jongeren sterker. Behandeling en begeleiding van delinquente jongeren. In: 0|25. Tijdschrift over jeugd, 8 (oktober 2000), p. 32-35.
 • Spanjaard, H., Haspels, M. & Roos, I. (2000). Grenzen stellen en respecteren. Onderzoek naar de effecten van programma-ontwikkeling omtrent seksualiteit. In: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten, 4 (december 2000), p. 211-228

Overig:

 • Spanjaard, H. J. M., Kloosterman, M. V., & Esmeijer, F. J. (2000). Werk in uitvoering. Onderzoek naar doelgroep en kwaliteit van de SVO-ZMOK-school De Werkruimte. Duivendrecht: PI Research.

1999
Boeken:

 • Slot N.W. & Spanjaard, H.J.M. (1999). Compe­tentie­vergroting in de residentiële jeugdzorg. Hulpverlening voor kinderen en jongeren in tehuizen. Baarn: Uitgeverij Intro / HB Uitgevers.
 • Berger, M. & Spanjaard, H. (1999). Families First. Handbuch für Familienmitarbeiter. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
 • Т.И. Шульга, B. Слот & Х. Спаниярд (1999). Metoдиka paбotы c дetьmи “гpyппы pиcka”. Mockba: YPAO. (ISBN 5-204-00200-6)
  (T. Schulga, N. Slot & H. Spanjaard (1999). Methodiek voor het werken met ‘risicokinderen’. Moskou: YPAO.)

Artikel:

 • Spanjaard, H.J.M., Veldt, M.C.A.E. van der & Bogaart P.H.M. van den (1999). ‘Exit Training for youngsters in residential care. Treatment to prevent homelessness’, In: International Journal of Child & Family Welfare, Vol 4, No 2, p. 130-148.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H., Bijl, B. & Marie-Christine van der Veldt (1999). Implementatie en Kwaliteitsbewaking van de VertrekTraining. Utrecht/Duivendrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / PI Research.
 • Spanjaard, H., Lange, M. de, & Haspels, M. (1999). Competentievergroting in een jeugdinrichting. Handleiding voor groepsleiders, unitleiders en gedragswetenschappers. Duivendrecht: PI Research.
 • Berger, M.A. & Spanjaard, H.J.M. (1999). Sociale vaardigheidstraining als taakstraf voor minderjarigen. Duivendrecht: PI Research, afd. GT-projecten.

1998
Artikel en hoofdstukken:

 • Slot, N.W., Spanjaard, H.J.M. & Berger, M.A. (1998). Competentievergroting in het gezin. Ontwikkelingstaken voor ouders en kinderen. In: Walter Hellinckx (red.) Pedagogische thuishulp in problematische opvoedingssituaties. Leuven/Apeldoorn: Garant, p. 113-136.
 • Bijl, B. & Spanjaard, H. (1998). De VertrekTraining. Een kortdurende, intensieve training voor jongeren die risico lopen op thuisloosheid. In: Passage. Tijdschrift voor rehabilitatie, 2, p. 68-75.
 • Spanjaard, H. (1998). ‘Competentievergroting in een jeugdinrichting’. In: W. Koops & W. Slot (red.) Van lastig tot misdadig. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, p. 117-131.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H. & Vugt, M. van (1998). Kort Ambulant. Vrij toegankelijke jeugdzorg gericht op competentievergroting. (Handleiding, versie 1.0). Amsterdam: Paedologisch Instituut, afd. GT-projecten.
 • Grijpma, G. & Spanjaard, H.J.M. (1998). Behandeling van jeugdige (licht verstandelijk gehandicapte) plegers van seksueel geweld. Werkboek met hulpmiddelen en werkvormen voor individuele en groepstherapie (versie 1.0). Ermelo / Amsterdam/Duivendrecht: Groot-Emaus / Paedolo­gisch Instituut.
 • Spanjaard, H. & Haspels, M. (1998). Jongeren en seksualiteit: grenzen stellen en respecteren. Cursusmap voor groepsleiders in instellingen voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren. (Versie 2.0). Amsterdam/Duivendrecht: Paedologisch Instituut, afd. GT-projecten.
 • Spanjaard, H., Slot, W., Haspels, H., Lange, M. de & Slot, W. (1998). Competentievergroting in een tehuis, trainingsmap voor groepsleiders (versie 1.1). Duiven­drecht: Paedolo­gisch Instituut, afd. GT-projecten.

Overig:

 • Haspels, M.J.G. & Spanjaard, H.J.M. (1998). Grenzen stellen en respecteren. Programma-evaluatie in het kader van het project ‘Preventie van seksueel grensoverschrijdend en gewelddadig gedrag van en tussen licht verstandelijk gehandicapte jongeren’. Amsterdam/ Duivendrecht: Paedolo­gisch Instituut.
 • Haspels, M.J.G., Roos, I.J.W. & Spanjaard, H.J.M. (1998). Prevention of sexual violence in residential care. (Paper presented at the 6th EUSARF Congress in Nanterre (Paris/France), 23-26 September 1998.)
 • H.J.M. Spanjaard, M.C.A.E. van der Veldt & P.H.M. van den Bogaart (1998). Exit Training for youngsters in residential care. Treatment to prevent homelessness. (Paper presented at the 6th EUSARF Congress in Nanterre (Paris/France) 23-26 September 1998.)
 • H.J.M. Spanjaard, M.I. de Lange & M.J.G. Haspels. Treatment of delinquent boys: a behavioral competency-based approach. (Paper presented at the 6th EUSARF Congress in Nanterre (Paris/France) 23 – 26 September 1998.)

1997
Artikel:

 • Spanjaard, H. (1997). Weggelopen en thuisloze jongeren. In: Handboek Leerlingbege­leiding, 32 (32e aanvulling december 1997). Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, p. 3125-1 – 3125-38.

Handleiding:

 • Berger, M., Portengen, R., Spanjaard, H. & Heuven, L. (1997). Families First. Handleiding voor teamleiders. Utrecht: Nederlands Insti­tuut voor Zorg en Welzijn/NIZW. Download: http://www.nji.nl/nl/HandlTeamleiders.pdf

1996
Boek:

 • Berger, M. & Spanjaard, H. (1996). Families First. Handleiding voor gezinsmede­werkers. Utrecht: Nederlands Insti­tuut voor Zorg en Welzijn/NIZW. (2e druk 1998, 5e druk 2002)

Artikelen:

 • Spanjaard, H. (1996). ‘Preventie van seksueel geweld op school.’ In: Handboek Leerlingbege­leiding, 29 (29e aanvulling december 1996). Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, p. 3122-1 – 3122-26.
 • Spanjaard, H. & Woelinga, H. (1996). Vragen naar ervaringen met seksueel misbruik. In: Vereniging van Speltherapeuten, 1, p. 27-31.
 • Slot, W. & Spanjaard, H. (1996). Ontwikkelingstaken voor ouders van jonge kinderen. Het competen­tie­model en gezinsgerichte hulpverlening. In: Jeugd en samenleving, 1, 1996, p. 3-19.
 • Spanjaard, H. (1996). ‘Preventie van seksueel geweld op school.’ In: Handboek Leerlingbege­leiding, 29 (29e aanvulling december 1996). Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, p. 3122-1 – 3122-26.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H. & Haspels, H. (1996). Competentievergroting in een tehuis, trainingsmap voor groepsleiders (versie 1.0). Duiven­drecht: Paedolo­gisch Instituut, afd. GT-projecten.
 • Spanjaard, H. & Haspels, H. (1996). Jongeren en seksualiteit: grenzen stellen en respecteren. Trainingsmap voor groepsleiders (versie 1.0). Amsterdam/Duivendrecht: Paedologisch Instituut.
 • Geeraets, M.H.W. & Spanjaard, H.J.M. (1996). Toekomstcursus. Competentievergroting bij jongeren met een communicatieve handicap door training van sociale vaardigheden. Duiven­drecht/Voorburg: Paedolo­gisch Insti­tuut/Ef­fatha.
 • Spanjaard, H. (1996). VT. Handleiding bij de VertrekTrai­ning. Utrecht/Amster­dam: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / Paedologisch Instituut.
 • Spanjaard, H. (1996), Kortdurende ambulante hulpverlening. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/NIZW.

Overig:

 • Spanjaard, H. & Haspels, H. (1996). Competentie Lijst Seksualiteit (CLS). Amsterdam/Duiven­drecht: Paedologisch Instituut.
 • Spanjaard, H. & Haspels, H. (1996). Seksuele Kennis-, Attitude-, Vaardigheden- en Ervaringenlijst (SKAVE). Amsterdam/Duiven­drecht: Paedologisch Instituut.

1995
Handleiding:

 • Spanjaard, H. & Slot, W. (1995). Voorkoming thuisloosheid van jongeren middels een vertrek­training. Handleiding VT-methodiek. Amsterdam/Dui­vendrecht: Paedologisch Instituut.

1994
Artikelen:

 • Spanjaard, H. & Berger, M. (1994). Families First. Hulp aan gezinnen ter voorkoming van uithuisplaatsing van kinderen. In: Jeugd en samenleving, 12, p. 720-729.
 • Spanjaard, H. (1994). Voorkomen van seksueel gewelddadig gedrag van jongens te­gen­over meisjes. In: P. Ponte & A.F.D. van Veen (red.) Intensieve leerlingbegelei­ding. Schoolstrategieën in het voortgezet onder­wijs. Leuven/Apeldoorn: Garant, p. 107-118.
 • Spanjaard, H. (1994). Het voorkomen van seksueel gewelddadig gedrag van jongens tegenover meisjes. In: Rep en Roer, 5 (Thema: Leren over seksueel geweld), p. 7-27.
 • Spanjaard, H. (1994). Het brede kader van hulpverlening aan plegers van seksueel geweld. In: De dader gehol­pen. Verslag van een landelijk symposium over hulpverlening aan daders van seksueel geweld. Utrecht: SOMAN, p. 17-19.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H. & Berger, M. (1994). Preventie van seksueel geweld. Cursus voor de residentiële jeugdhulp­verlening ter voor­koming van seksueel grensoverschrijdend ge­drag. Cursusmap. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/NIZW.
 • Spanjaard, H. & Berger, M. (1994). Preventie van seksueel geweld. Cursus voor de residentiële jeugdhulp­verlening ter voor­koming van seksueel grensoverschrijdend ge­drag. Handleiding voor trainers. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/NIZW.

1993
Artikelen:

 • Beelen, J. & Spanjaard, H. (1993). Seksueel geweld allang geen ‘vrouwenprobleem’ meer (als het dat ooit al was!). In: Zjan Matti (red.) Kijkduin 2: Stand van zaken en toekomstig beleid seksueel geweld. Congresverslag. Utrecht: Medusa, p. 102-107.
 • Spanjaard, H. (1993). Plegers van seksueel geweld. In: MateM. Op weg naar een veiliger schoolklimaat. Een krant over het voorkómen van seksuele intimidatie en seksueel geweld in het schoolleven. Utrecht: MateM, p. 3.
 • Spanjaard, H. (1993). Mannen aangesproken door affiche. Affiche (te) confronterend voor instellingen en vrouwen. In: Menens (Informatieblad Preventie Seksueel Geweld), 2, p. 7.
 • Spanjaard, H. (1993). ‘Jongens, wat zitten jullie nou te kletsen?’ De rol van de groepsleider bij de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. In: Jeugd en samenleving, 8/9, p. 442-453.
 • Spanjaard, H. (1993). Verdeelde meningen, verdeeld succes. Evaluatie van een affiche voor jongens en mannen ter preventie van seksueel geweld. Utrecht: Stichting Ondersteuning Mannenwerk.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H. & Hove, O. ten. (1993). Prävention sexueller Gewalt gegen Jungen und Mädchen. Münster: Landschafsver­band Westfalen-Lippe – Landesjugendamt – (In: Fachberatung Jugendar­beit, Ideen & Konzepte 2).
 • Spanjaard, H. (1993). Preventie van seksueel geweld. Werkvormen voor preventieprogramma’s voor jongens en/of meisjes. Amsterdam: RIAGG Amsterdam Zuid/Nieuw-West.
 • Spanjaard, H. (m.m.v. Hove, O ten) (1993). Als een meisje nee zegt. Programma’s ter voorkoming van seksueel geweld voor moeilijk lerende jongens en meisjes. Amsterdam: RIAGG Amsterdam Zuid/Nieuw-West.
 • Engel, J. & Spanjaard, H. (1993). Effecten van enkele lessen over seksueel geweld op een scholenge­meenschap. Amsterdam: RIAGG Amsterdam Zuid/Nieuw-West.

1992
Boek:

 • Spanjaard, H. (1992). Jongens, het kan ook anders! Het voorkómen van seksueel geweld van jongens tegenover meisjes. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Wel­zijn.

Artikelen:

 • Spanjaard, H. (1992). Preventie van seksueel geweld in het jongerenwerk. In: Jeugd en samen­le­ving, 2/3 (Signalement), p. 197-198.
 • Spanjaard, H. (1992). Mannen Tegen Seksueel Geweld opgeheven. In: Furore (Feministisch maandblad), mei (Mannenhoekje), p. 44.
 • Spanjaard, H. (1992). ‘Ik dacht alleen aan mezelf’. Waarom plegen sommige jongens en mannen seksu­eel geweld? In: Beugels, B. (red.). Informatiebulletin Onderwijs en Emancipatie. Leeuwarden: Gemeente Leeuwarden, dienst Welzijn, p. 15-19.
 • Spanjaard, H. (1992). Jongens, het kan ook anders! Methodieken en werkvormen voor de dagelijkse praktijk. In: Menens (Informatieblad Preventie Seksueel Geweld), 1, 1992, p. 3-4.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H. (1992). Handelen na seksueel geweld door jongeren. Een stappenplan voor de residentiële jeugdhulpverlening. Amsterdam/Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.
 • Spanjaard, H. (1992). Handelen na seksueel geweld door leerlingen. Een stap­penplan voor het voor­gezet onderwijs. Amsterdam: RIAGG Zuid/Nieuw-West.

Overig:

 • Damen, E. & Spanjaard, H. (1992). Mannen Tegen Seksueel Geweld. Eindverslag 1983-1991 / Jaarverslag 1991. Amsterdam: Stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld.

1991
Boek:

 • Spanjaard, H. (red.) (1991). Plegers van seksueel geweld. Ontwikkelingen in hulp­verlening en preventie. Amsterdam/Rijswijk: Stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld / RINO Randstad Midden.

Artikelen:

 • Marjan Bonink, Damen, E. & Spanjaard, H. (1991). Primaire preventie van seksu­eel geweld gericht op jongens. Voorbeelden van werkvormen. In: Spanjaard, H. (red.). Plegers van seksueel geweld. Ontwikkelingen in hulpver­lening en preventie. Am­sterdam/Rijswijk: Stichting Mannen Tegen Seksu­eel Geweld / RINO Rand­stad Midden, p. 142-152.
 • Spanjaard, H. (1991). Gedwongen seks? Gewoon niet doen! Informatie over seksueel geweld voor jongens en mannen. Amsterdam: Mannen Tegen Seksueel Geweld.
 • Spanjaard, H. (1991). ‘Die meiden vragen er toch zelf om!’ Preventie van seksu­eel geweld gericht op jongens. In: Jeugd en samenleving, 6/7, p. 432-446.
 • Spanjaard, H. & Damen, E. (1991). ‘Je moet je als dader indenken in het slacht­offer’. Een leerproject als alterna­tieve sanctie voor jeugdige ple­gers van seksueel geweld. In: Jeugd en samenleving, 9, p. 555-565.
 • Damen, E. & Spanjaard, H. (1991). Campagne laat gebrek aan kennis over seksueel geweld zien. In: De Volkskrant (Forum), 12 oktober 1991, p. 18.
 • Spanjaard, H. (1991). Achtergronden en motieven van plegers van seksueel geweld. Preventie en hulpverlening. In: P.B. Defares & J.D. van der Ploeg (red.). Agres­sie. Determinanten, signale­ring en interventie. Assen/Maastricht: Van Gorcum, p. 228-248.
 • Spanjaard, H. (1991). Boekje over taken en werkwijze van het JAC Amsterdam. In: Jeugd en samenle­ving,10 (Signalement), p. 672-673.

Overig:

 • Spanjaard, H. (m.m.v. Damen, E.) (1991). ‘Eindelijk sta je daar, maar dan …?’ Vijf interviews met jon­gens over omgang met meisjes en seksueel ge­weld. Am­ster­dam, Projekt Werken met Jongens.
 • Spanjaard, H. (m.m.v. Damen, E.) (1991). ‘Ik heb er verder niet bij nage­dacht!’. Interviews met twee jeugdige plegers van seksueel geweld na het volgen van een leerprojekt als alternatieve sanktie. Am­ster­dam, Projekt Werken met Jongens.
 • Damen, E. & Spanjaard, H. (1991). Deelnetwerk Preven­tie van Seksueel Geweld. Eind­verslag. Amsterdam: Project Werken met Jon­gens.
 • Damen, E. & Spanjaard, H. (1991). Mannen Tegen Seksueel Geweld. Jaarverslag 1990. Amsterdam: Stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld.

1990
Artikelen:

 • Spanjaard, H. (1990). Voortijdig schoolverlaten. In: Handboek Leerlingbegeleiding, 12 (twaalfde aanvul­ling maart 1990). Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, p. 3780-1 – 3780-28.
 • Spanjaard, H. (1990). Film over thuisloze jongeren. In: Jeugd en samenleving, 3 (Signalement), p. 313-314.
 • Spanjaard, H. (1990). Weggelopen en thuisloze jongeren. In: Handboek Leerlingbege­leiding, 10 (tiende aanvulling, maart 1990). Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, p. 3125-1 – 3125-32.
 • Spanjaard, H. (1990). Literatuur over jongens, mannen en seksueel geweld. Amsterdam: Stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld.
 • Spanjaard, H. & Dijkstra, S. (1990). Primaire preventie van geweld tegen kinderen. Focus te sterk op seksueel misbruik. In: Tijdschrift Gezondheids­voorlichting, 3, p. 6-8.
 • Damen, E. & Spanjaard, H. (1990). Primaire preventie gericht op incestplegers. In: Baartman, H., Burgess, A., Rümke, C., e.a. Incest en hulpverlening. Amersfoort/Leuven: ACCO, p. 207-212.
 • Spanjaard, H. & Hoefnagels, C. (1990). Een telefoonlijn voor plegers van seksu­eel geweld. In: Baartman, H., Burgess, A., Rümke, C., e.a. Incest en hulpverle­ning. Amersfoort­/Leuven: ACCO, p. 215-217.
 • Spanjaard, H. (1990). Mietske van Hooff en Hannie Kraan: ‘Waarom zouden ze het doen? Een studie naar jongens en sexueel geweld’; Nely Bakker e.a. ‘Seksu­eel geweld van jongens: motieven en alternatie­ven’. In: Jeugd en samenle­ving, 7/8 (Besprekingen), p. 519-521.

Overig:

 • Spanjaard, H. (1990). Het aan de orde stellen van een aantal mythen en opvattin­gen over seksueel met behulp van een enquête en een vragenlijst. Amster­dam: RIAGG Zuid/Nieuw-West.
 • Damen, E. & Spanjaard, H. (1990). Mannen Tegen Seksueel Geweld. Jaarverslag 1989. Amsterdam: Stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld.

1989
Artikelen:

 • Spanjaard, H. (1989). Een keuze zonder alternatief. Thuisloze jongeren in Neder­land. In: Jeugd en samenleving, 1, p. 5-21.
 • Spanjaard, H. & Mooij, A. (1989). De vestiging van een alter­natief. Ge­schie­de­nis van twintig jaar alternatieve hulpverlening. In: Jeugd en samenleving, 4, p. 234-250.
 • Spanjaard, H. (1989). Weggelopen jongeren en hun ouders. In: Jeugd en samenleving, 5 (Signa­le­ment), p. 334-335.
 • Spanjaard, H. (1989). Mar­jan Bonink e.a.: ‘Buitenspel. Een videofilm over jongens en seksueel geweld.’ In: Jeugd en samenleving, 1 (Besprekingen), p. 52-55.
 • Spanjaard, H. (1989). Damen, E. & Oosten, N. van (red.): ‘Mannelijkheid en seksu­eel ge­weld. De dader belicht.’ In: Maandblad Geeste­lijke Volksge­zondheid, 6 (Boeken), p. 700-703.
 • Damen, E. & Spanjaard, H. (1989). Voorwoord. In: Hans de Groot en Sjang Herm­sen. Voor verbe­tering vatbaar. Preventie en hulpverlening gericht op daders van sexueel ge­weld. Amster­dam: Mannen Tegen Seksueel Geweld, p. 7-8.
 • Damen, E. & Spanjaard, H. (1989). Reaktie op de Conceptvervolg­nota Be­strij­ding van seksueel geweld tegen vrouwen meisjes: ‘Preventie van seksu­eel geweld en de aanpak van daders’. In: Hans de Groot & Sjang Herm­sen. Voor ver­betering vatbaar. Preventie en hulpver­lening gericht op daders van sexueel ge­weld. Amsterdam: Mannen Tegen Seksueel Geweld, p. 128-134.
 • Spanjaard, H. (1989). Groot, H. de (eindred.): ‘Teksten Mannenhulpverlening.’ In: Maand­blad Gees­telijke Volksgezondheid ,3 (Boeken), p. 329-331.
 • Spanjaard, H. & Damen, E. (1989). Het gaat om maatschappelijke ongelijk­heid. De visie van Mannen Tegen Seksueel Geweld. In: Mannenkrant, a­pril/mei, p. 23-25.
 • Spanjaard, H., Vulpen, W. van & Boer, H. de (1989). Preventie: tijd voor profes­si­onalise­ring. Verslag van de studiedag ‘Vier jaar LOP’, georgani­seerd door het Landelij­ke Onder­steuningspunt Preventie op 27 september 1988 te Zeist. In: Maandblad Geeste­lijke Volksge­zondheid, 6 (Bijeen­kom­sten), p. 682-683.

Overig:

 • Spanjaard, H. & Damen, E. (red.). Nieuwsbrief Mannen Tegen Seksueel Geweld. (De­cember 1989, nummer 1). Amsterdam: Mannen Tegen Seksueel geweld, 1989.
 • Damen, E. & Spanjaard, H. (1989). Mannen Tegen Seksueel Geweld. Jaarverslag 1988. Amsterdam: Stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld.
 • Spanjaard, H. (1989). Hulpverlening aan plegers van seksueel geweld. Diskussie-stuk. Amster­dam: RIAGG Zuid/Nieuw-West.
 • Delahay, A., Vreese, A. Spanjaard, H. & Erning, K. van (1989). Bestrijding van seksu­eel mis­bruik door hulpverleners. Amsterdam: IRV (Inter Regionaal Verband van instellingen voor ambulante gees­telijke gezondheidszorg in Amsterdam).
 • Spanjaard, H. (1990). Het aan de orde stellen van een aantal mythen en opvattin­gen over seksueel met behulp van een enquête en een vragenlijst. Amster­dam: RIAGG Zuid/Nieuw-West.

1988
Artikelen:

 • Spanjaard, H. (1988). Hulp aan jongeren. In: Jeugd en samenleving2 (Signale­ment), p. 124-125.
 • Spanjaard, H. (1988). Jan de Weert, Recht, hulpverlening en minderjari­gen. In: Jeugd en samenle­ving, 10 (Besprekingen), 1988, p. 558-559.
 • Spanjaard, H. (1988). Machtsvertoon leidt tot seksueel geweld. In: De Volkskrant (Open Fo­rum), 29 maart 1988, p. 15.
 • Spanjaard, H. (1988). Tegen-geweld. VVDM stelt ondergeschiktheid ter diskus­sie. In: Mannen, juli/au­gus­tus, p. 15-17.
 • Spanjaard, H. (1988). Ondergeschiktheid als ziel van de militaire dienst. In: Jeugd en sa­menle­ving, 9, p. 494-498.
 • Spanjaard, H. (1988). Niet bij voorbaat afwijzen. In: Mannen, sep­tember/ok­to­ber, 1988, p. 15-17.
 • Dijkstra, S. & Spanjaard, H. (1988). Ongeloof over incest soms nog erger dan misbruik zelf. In: De Volkskrant (Open Forum), 8-11-1988, p. 13.

Overig:

 • Spanjaard, H. (1988). Redenen en achtergronden van weglopen. In: Nelly Takken (red.). Scho­lings­map JAC-hulpverle­ning. Deel I (Bijlage 1). Utrecht: Lande­lijk overleg Al­terna­tieve Hulpver­lening, p. 1-30.


1987
Artikelen:

 • Wormgoor, G. & Spanjaard, H. (1987). Pleeggezinnen. In: De Volkskrant (inge­zonden brief), 7-4-1987.
 • Spanjaard, H. (1987). Hoe zorgvuldig is de wet? Hulpverlening aan­ weglopers nog steeds strafbaar. In: Jeugd en samenleving, 7, p. 419‑438.
 • Spanjaard, H. & Wormgoor, T. (1987). Jonger volwassen maar langer afhanke­lijk. In: De Volks­krant (Open Forum), 28-10-1987.
 • Spanjaard, H. (1987). Weggelopen minderjarigen uit kinderbeschermingste­hui­zen. In: Jeugd en samen­le­ving, 11 (Signalement), p. 717-718.

1986
Artikelen:

 • Haar, W. ter (m.m.v. Spanjaard, H.). Als je jong bent, ben je nog niet jarig. Verslag van het RAJA-congres over jeugdbeleid. In: Jeugd en samenle­ving, 2, 1986, p. 110-115.
 • Spanjaard, H. (1986). Deskundigheid van JAC erkend, maar nu verder. In: Trouw (Podi­um), 19-2-1986.
 • Spanjaard, H. (1986). Wat doet het JAC met zijn juridisch keurmerk, De door­lo­pen­de discussie over weglopende minderjarigen. In: Welzijns­maandblad3, p. 37‑40.
 • Spanjaard, H. (1986). Spijbelen in Zuidwest-Drenthe. In: Jeugd en samen­le­ving, 5 (Signa­le­ment), p. 326-327.

1985
Artikelen:

 • Vonk, G., Splunter, J. van, Mintjes, A., Spanjaard, H. & Wal, U. van der. Voortijdig schoolverlaten in de gemeente Gronin­gen. In: INFO, 2 (Tijd­schrift voor Onderwijswetenschappen) 1985, p. 101‑116.
 • Spanjaard, H. (1985). ‘Discriminatie is iets van de stad, niet van Leek’. In: Jeugd­werk Nu, 1, p. 12‑14.
 • Spanjaard, H. (1985). School? Ze kunnen me wat! Voortijdige school­verla­ters in Gronin­gen. In: Jeugd en samenleving, 1, p. 8‑28.
 • (Te­vens gepubliceerd in: H.G. Schmidt, e.a. Voor­tijdig van school: een thematische intro­ductie tot de sociale wetenschappen (Deel 5, blok 5: Voor­tijdig ­schoolverlaten: een inter­disci­plinai­re bena­dering). Heer­len: Open Univer­siteit, 1985, p. 56-72 (Leereenheid 24: Aanpak van het pro­bleem, paragraaf 5.2.: School? Ze kunnen me wat!). )
 • Vonk, G., Mintjes, A., Spanjaard, H. & Wal, U. van der (1985). ‘Ze worden desnoods de hemel ingeprezen.’ Opvangprojekten voor voortijdi­ge schoolver­la­ters. In: Vernieuwing (van opvoeding, onder­wijs en maat­schappij), 6, p. 17‑21.
 • Spanjaard, H. (1985). ‘Testcase’. In: Nieuwsblad van het Noorden (ingezonden brief), 1-3-1985.
 • Spanjaard, H. (1985). JAC onterecht veroordeeld. In: Drentsche en Asser Courant (inge­zonden brief), 5-3-1985.
 • Spanjaard, H. (1985). Hulpverlening jongeren dreigt om zeep geholpen. In: De Volks­krant (Open Forum), 7-3-1985.
 • Spanjaard, H. (1985). JAC onterecht veroordeeld. In: Leeuwarder Courant (inge­zonden brief), 7-3-1985.

Overig:

 • Spanjaard, H. (1985). School is gewoon niks voor mij. Interviews met voortijdige schoolverlaters. Groningen: Instituut voor Per­soonlijkheids‑ en Ontwikkelings­psychologie (RUG).

1984
Artikelen:

 • Wormgoor, G., Spanjaard, H., Bögels, S., Bode. M. & Mintjes, A. (1984). Is er leven op de Mavo, … gewoon plat op je bek liggen en wachten tot de bel gaat… In: Calcar, C. van, e.a. (red.). De school, een wissel tussen leven en werk (Opstellen over voortijdige schoolverla­ters; Onderwijs Re­search Dagen 1983). Lisse: Swets & Zeit­linger, p. 153‑164.
 • Spanjaard, H. & Mintjes, A. (1984). Anderen weten altijd wat beter voor je is. Het OOG op een perspektief voor vroegtijdig school­verlaters. In: Margetek­sten, 7A, p. 68‑84.
 • Koops, D., Mintjes, A., Rep, I. & Spanjaard, H. (1984). OOG voor voortijdi­ge schoolverlaters. In: Interaktie, 11 (Tijdschrift voor onder­wijs, vorming en oplei­ding), p. 249‑251.
 • Spanjaard, H. (1984). De ‘echte’ schoolverlaterster be­staat niet. De Lawi­ne (Onaf­hankelij­ke Stadskrant voor Groningen), 17-7-1984.
 • Spanjaard, H. (1984). Dood(t) je school. OOG wil schoolverlaters steu­nen. In: De Lawi­ne (Onafhankelij­ke Stadskrant voor Groningen), 14-8-1984.

Overig:

 • Vonk, G., Splunter, J. van, Mintjes, A., Spanjaard, H. & Wal, U. van der (1984). Voortijdig schoolverlaten in de gemeente Gronin­gen. Haren: RION.
 • Spanjaard, H. & Mintjes, A. (1984). Anderen weten altijd wat beter voor je is. Het oog op een perspektief voor vroegtijdig schoolverlaters. Groningen: Insti­tuut voor Persoonlijkheids‑On­t­wikk­elingspsychologie (RUG).
 • Koops, D., Mintjes, A., Rep, I. & Spanjaard, H. (1984). Het oog op OOG. Jaarverslag ‘83/’84. Groningen: Chr. KMBO.

1983
Overig:

 • Wormgoor, G., Spanjaard, H., Bögels, S., Bode, M. & Mintjes, A. (1983). Is er leven op de MAVO? (..gewoon plat op je bek liggen en wachten tot de bel gaat..). Groningen: Vak­groep Inter­disciplinaire Onderwijskunde (RUG), 1983.