Signaleren en stoppen van seksueel misbruik

Twee- of driedaagse training in

 • het signaleren van seksueel misbruik;
 • het bespreekbaar maken van (vermoedens van) seksueel misbruik met jeugdigen en hun ouders;
 • het opstellen van een plan van aanpak gericht op het herstellen/vergroten van veiligheid.

Doelgroep
Jeugdbeschermers (gezinsvoogden), pleegzorgwerkers, jeugdreclasseerders, ambulante jeugdhulpverleners en andere professionals in de jeugdzorg.

Werkwijze
Trainers maken gebruik van korte introducties, verwerkingsopdrachten, attitude-oefeningen met betrekking tot persoonlijke reacties/emoties en uitgebreide oefeningen aan de hand van verschillende casussen.

Data
Het is een incompany training. Data worden in overleg vastgesteld. Bij voorkeur zit er telkens een periode van twee weken tussen de trainingsdagen, zodat deelnemers het geleerde in de praktijk kunnen toepassen.

Duur
Twee of drie dagen.

Inhoud dag 1:

 • praten met kinderen/jongeren over lichamelijkheid/seksualiteit
 • beoordeling situaties seksueel gedrag
 • signalen van seksueel misbruik
 • gesprek met jongen n.a.v. signalen
 • plan van aanpak/veiligheidsplan

Inhoud dag 2:

 • gesprek met meisje n.a.v. signalen
 • gesprek met niet-misbruikende ouder (en kind) n.a.v. verhaal kind
 • plan van aanpak/veiligheidsplan

Inhoud dag 3:

 • gesprek met ouders n.a.v. signalen
 • overlevingsstrategieën
 • gesprek met beschuldigde ouder en niet-misbruikende ouder
 • plan van aanpak/veiligheidsplan

De driedaagse versie van deze training is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer: SKJ197048, geaccrediteerde punten: 36,75; accreditatie geldig tot 01-09-2019).

De tweedaagse versie van deze training (basismodule van de training Signaleren en Stoppen van Seksueel Misbruik) is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer: SKJ199668, geaccrediteerde punten: 17,00; accreditatie geldig tot 01-09-2020). De eendaagse vervolgmodule (dag 3) is eveneens goedgekeurd (accreditatienummer: SKJ199668, geaccrediteerde punten: 6,00; accreditatie geldig tot 01-09-2020)

Zie ook de reacties van deelnemers.