Home

Spanjaard Development & Training richt zich op kwaliteitsverbetering in de jeugd- en opvoedsector door ontwikkeling, training, advies en onderzoek.

Een continue wisselwerking tussen theorie, onderzoek en praktische toepassing op de werkvloer bepaalt de kracht van methodieken, programma’s en interventies.

De afgelopen decennia zijn verschillende methodieken en programma’s ontwikkeld. We weten steeds beter wat werkt, waarom en hoe. Werkzame elementen kunnen gebruikt worden voor een doeltreffend preventie- en hulpaanbod, juist ook in het nieuwe jeugdstelsel na de transitie.

Spanjaard Development & Training levert een concrete bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van effectieve en praktisch toepasbare methodes en richtlijnen. Het werkveld betreft instellingen voor jeugd- en opvoedhulp, de jeugd-ggz, de jeugdbescherming, het jeugdstrafrecht en het speciaal onderwijs.

Preventie en hulp is gericht op een positieve en gezonde ontwikkeling, een stimulerende en veilige leefomgeving en oplossing van problemen. Hoe effectiever het aanbod, hoe meer kinderen, jongeren en ouders gezond, veilig en gelukkig kunnen leven en opgroeien.