Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn op 9 april 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.