Klachtenreglement

Voor het geval er klachten zijn over opleidingsactiviteiten van Spanjaard Development & Training wordt een klachtenreglement gevolgd.