Evaluatie Veilig Thuis

Bureau Dijkstra en Spanjaard Development & Training onderzochten in opdracht van de gemeente Almere in het voorjaar en de zomer van 2015 de binnengekomen meldingen en de lokale en regionale samenwerking van Veilig Thuis in Flevoland. Een duurzame integrale aanpak in de keten, dat is in de transitie nog niet zomaar ingeweven. Maar er zijn wel nieuwe kansen en mogelijkheden om de aanpak te versterken en te bestendigen.

Nu sinds 1 januari 2015 het wijkteam het eerste aanspreekpunt is voor mensen en gezinnen die vragen hebben op het gebied van zorg en welzijn, is er een nieuw tijdperk aangebroken in de aanpak van huiselijk geweld. Huiselijk geweld omvat kindermishandeling, partnergeweld, oudermishandeling en ouderenmishandeling en raakt soms ook aan verwaarlozing of eerproblematiek. Wijkteams kunnen als zij dat nodig achten meer specialistische hulp en extra deskundigheid inschakelen. Maar doen zij dat ook en weten ze waar ze terecht kunnen? Hebben ze het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld voldoende in hun hoofd en vingers? En hoe verhouden de wijkteams zich tot het regionale Veilig Thuis dat meldingen aanneemt, adviezen geeft en onderzoeken instelt?

Dijkstra en Spanjaard bieden aan gemeenten en de kernpartners in de lokale en regionale keten praktijkgericht onderzoek, ondersteuning bij ontwikkeling, scholing en implementatie. Zie voor meer informatie zie de flyer Veilig Thuis in de Keten.