Monitoring

Diverse programma’s voor hulp aan kinderen, jongeren en ouders maken gebruik van instrumenten en systemen voor monitoring van de uitvoering en de resultaten. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van gevalideerde en genormeerde meetinstrumenten. Verschillende betrokkenen – cliënt, trainer/therapeut, uitvoerende organisatie, opdrachtgever/financier – hebben belang bij verschillende soorten informatie.

Monitoring op cliëntniveau geeft de uitvoerende therapeut/trainer én cliënt(systeem) informatie over de uitvoering en de resultaten. Systematische terugkoppeling van informatie is een werkzame factor voor effectief hulpverlenen. Het bevordert de doelgerichtheid en de motivatie van de cliënt(en). Gebruiksvriendelijkheid en onmiddellijke beschikbaarheid van de resultaten zijn cruciaal.

Voor werkbegeleiders, managers en de financier (zorgverzekeraar, overheid) is geaggregeerde informatie nodig over cliënten en uitvoering: in hoeverre voeren de professionals hun werk op de juiste wijze uit en worden de doelen behaald?

De verzamelde en opgeslagen data vormen tot slot de basis voor wetenschappelijk onderzoek (proces-, doeltreffendheid- en effectevaluatie) en geven de uitvoerende organisatie en ontwikkelaar de mogelijk de kwaliteit van de uitvoering te bewaken met kwantitatieve gegevens.

Bij het ontwerp en de inrichting van een monitor spelen methodologische informatiekundige, organisatorische en automatiseringstechnische aspecten een rol.