Wat werkt?

Uiteraard willen we allemaal met effectieve programma’s werken. En dan het liefst met interventies die zo weinig mogelijk kosten: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Doorlopend onderzoek en doorontwikkeling van programma’s en interventies is hiervoor nodig.

De afgelopen jaren zijn op basis van onderzoek naar effectiviteit de zogenaamde ‘wat werkt-beginselen’ geformuleerd. De meeste wetenschappers en praktijkwerkers zijn het in grote lijnen eens over de volgende beginselen:

 • Risicobeginsel: stem de intensiteit van de hulp of behandeling af op de risico’s en bedreigingen t.a.v. veiligheid en gezonde ontwikkeling. En in het geval er sprake is psychosociale problemen en/of een psychische stoornis, op de ernst van de problemen en/of stoornis.
 • Behoeftebeginsel: stem de inhoud van de interventies af op veranderbare beschermende en risicofactoren van de jeugdige en zijn omgeving.
 • Responsiviteitsbeginsel: kies interventies die aansluiten bij de motivatie, mogelijkheden, leerstijl van de jeugdige en zijn directe omgeving.
 • Evidence based interventies: kies interventies die bewezen effectief zijn.
 • Programma-integriteit: Voer de interventies uit zoals bedoeld.
 • Professionaliteit: laat de interventies uitvoeren door goed opgeleide en gesuperviseerde professionals.

In het verlengde van de ‘wat werkt-beginselen’ komen in de literatuur over effectieve interventies enkele ‘algemeen werkzame factoren’ naar voren:

 • aansluiten bij de motivatie van de cliënt;
 • goede kwaliteit van de relatie cliënt-behandelaar;
 • een goede structurering van de hulp of behandeling (duidelijke doelstelling, planning en fasering);
 • een goede ‘fit’ van de aanpak met het probleem en de hulpvraag;
 • uitvoering van de interventies zoals deze uitgevoerd horen te worden;
 • professionaliteit (goede opleiding en training) van de behandelaar;
 • goede werkomstandigheden van de behandelaar (zoals draaglijke caseload, goede ondersteuning,veiligheid van de hulpverlener).

Naarmate professionals en programma’s meer gebruik maken van deze factoren, en daarbij gedurende de uitvoering van de interventies de vooruitgang en effectiviteit continu monitoren, des de effectiever is de hulp of behandeling.

Spanjaard Development & Training heeft ruime expertise en ervaring in het ontwikkelen van instrumenten, richtlijnen, methodieken, programma’s en interventies. Vanuit analyse de doelgroep en screening van bestaande werkwijzen wordt gezocht naar welke (elementen uit) ‘bewezen effectieve’ programma’s het best passen.