180 | Gedragsinterventies en ontwikkelprogramma’s voor jongeren

180 | Gedragsinterventies en ontwikkelprogramma’s voor jongeren:

Ik ken Han Spanjaard als een zeer integere collega met hoog aanzien in het veld van de jeugdhulpverlening. Zijn expertise op het gebied van o.a. het (mede)ontwikkelen van evidence based programma’s, het sociaal competentiemodel en het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen zijn van grote waarde voor de (justitiële) jeugdhulpverlening en het onderwijs voor risicojongeren.
In 2012 heb ik Han Spanjaard benaderd met het verzoek of hij een bijdrage wilde leveren aan het ontwikkelen van een nieuwe gedragsinterventie. De opdracht is uitgevoerd in de periode september 2012 t/m mei 2013. Het projectleiderschap was belegd bij Han Spanjaard, hij heeft sturing gegeven aan de overige ontwikkelaars en een belangrijke bijdrage geleverd aan de theoretische onderbouwing, inhoud en kwaliteit van de interventie.

Irma van der Veen
Directeur 180 | Gedragsinterventies en ontwikkelprogramma’s voor jongeren