Ben Sajet Centrum


Vanaf oktober 2020 tot en met december 2021 was Han Spanjaard onze interim-directeur van het Ben Sajet Centrum. Het Ben Sajet Centrum heeft tot doel de zorg voor ouderen en mensen met een beperking te vernieuwen en structureel te verbeteren met de focus op kwaliteit van leven. Het centrum richt zich hoofdzakelijk op sociale en maatschappelijk interventies in de grootstedelijke omgeving van Amsterdam. Het centrum vervlecht in de uitvoering hiervan op unieke wijze onderzoek met praktijk, beleid en onderwijs.
De taak van Han in deze periode was de bureauorganisatie door een transitie heen te helpen. Dit met het oogmerk vanuit een fase van pionieren te groeien naar een geconsolideerd bureau. Daarvoor was nodig visievorming, structurele externe financiering en het organiseren van processen.
In deze periode hebben we Han leren kennen als iemand die veel expertise heeft in de vervlechting van onderzoek, praktijk, beleid en opleiding en training. Hij kiest in zijn aanpak heel plezierig voor steeds een pragmatische insteek. Hij is goed in staat mensen bij elkaar te brengen rond een gemeenschappelijk doel, en daarvoor het nodige voetwerk te doen. De kwaliteiten van Han hebben zich ook bewezen in de totstandkoming van structurele financiering en subsidietrajecten. Dit met de vereiste teamsamenwerking, standvastigheid en constructieve opstelling die dat vraagt.
Han is vakinhoudelijk goed onderlegd, kan hard werken, levert op tijd en met kwaliteit, is duidelijk in zijn communicatie en constructief. Met dit alles heeft hij in prettige samenwerking een essentiële bijdrage geleverd aan de gevraagde transitie van het Ben Sajet Centrum.

Rien de Vos
lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Ben Sajet Centrum
Hoogleraar in Onderwijs en Opleiden, in het bijzonder de interprofessionele samenwerking, Amsterdam Universitair Medische Centra