Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland:

Han Spanjaard kennen wij als wetenschappelijk adviseur en ontwikkelaar van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) en trainer voor de jeugdreclassering daarin vanaf 2008. Onze ervaring is dat Han Spanjaard dit steeds gedaan heeft met veel kennis en kwaliteit. Hij legde steeds de verbinding tussen wetenschap en praktijk op een wijze die voor de jeugdreclassering motiverend en werkzaam was. Enerzijds door vast te houden aan wetenschappelijke uitgangspunten, deze in begrijpelijke termen te vertalen naar uitvoerders en anderzijds oog hebbend voor de praktijk waar deze uitvoerders mee te maken hebben, en meedenkend hoe wetenschappelijke kennis zinvol geïncorporeerd kon worden in de dagelijkse praktijk van de jeugdreclasseerder.

Omdat Han Spanjaard nauw betrokken is geweest bij de ontwikkeling van het LIJ, en voor velen hier de essentiële sleutelfiguur in was (en is!), is het gelukt om het zeer complexe instrumentarium geïmplementeerd te krijgen. Zonder zijn enorme kennis en vaardigheden deze productief in te zetten zou het implementatieproces nooit gelukt zijn.

Han Spanjaard heeft met het ontwikkelen van de training en het beschrijven van handleidingen LIJ een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteitsborging ervan bij Bureau Jeugdzorg. Ook zijn bijdragen om op ons verzoek in soms lastige processen te adviseren zijn door ons steeds erg gewaardeerd. (…) Op het moment dat anderen het implementatieproces van het LIJ zeer complex maakten door er allerlei functionaliteiten aan toe te voegen, was Han degene die vanuit zijn kennis en ervaringen in de trainingen aan de jeugdreclassering waarschuwde voor de consequenties daarvan. Op zo’n moment was Han Spanjaard in staat om behalve als wetenschapper ook als kenner van de praktijk te reflecteren op de ontwikkelingen. Niet blindstarend op het theoretisch hoogst haalbare, maar vooral aandacht hebbend voor kwaliteit en borging op de langere termijn.

Marius van der Klei
Projectleider Jeugdzorg Nederland, Utrecht