Koraal

Onder begeleiding en aansturing van Han Spanjaard hebben we diverse medewerkershandleidingen én opleidingshandleidingen voor de methodiek Koraal-5-step gemaakt. In dat proces heeft Han ons, vanuit zijn ruime inhoudelijke én proces expertise, meegenomen in de gezamenlijke ontwikkeling van deze handleidingen. Samen met uitvoerende medewerkers en gedragsdeskundigen is via, door Han gecoördineerde, schrijfgroepen een palet aan werkzame technieken, strategieën en instrumenten geselecteerd en beschreven binnen de kijkwijzer van de Koraal-5-step. Doel van Koraal-5-step is om de medewerker nog verder bewust bekwaam te maken zodat nog meer vanuit eigenaarschap gehandeld kan worden op de vraag van de cliënt.

In gezamenlijkheid zijn interne trainers geselecteerd en opgeleid, die door Han verder begeleid zijn in de eerste pilottrainingen en met wie hij, samen met de oorspronkelijke schrijfgroepen, de handleidingen voor de verschillende doelgroepen verder heeft verfijnd.

Door deze vorm van samenwerking, waarin ook de kracht binnen de eigen organisatie mede door Han verder is gemobiliseerd, zijn inhoudelijke mooie maar vooral gedragen producten ontstaan die nu met veel enthousiasme binnen de Koraal VG sector worden uitgerold en omarmd omdat ze aansluiten bij de eigenheid van Koraal.

Wim Speth, Projectleider methodiekontwikkeling Koraal