Krooi

Henk Krooi:

Han Spanjaard is altijd positief ingesteld, vindt constructieve oplossingen en heeft als professional waardevolle deskundigheid ontwikkeld waardoor je hem graag raadpleegt als vraagbaak.

Han is een autoriteit op een aantal inhoudelijke terreinen en heeft diverse publicaties en boeken op zijn naam staan. Toen ik een MATRA Kinderrechtenproject opzette voor de ontwikkeling van jeugdzorg in Litouwen, benaderde ik Han vanuit zijn brede expertise ten aanzien van jeugdzorg en ervaring in internationaal werken. Het was een mager budget. Maar Han deed het omdat er in Litouwen een inspirerende, leergierige omgeving was. Hij nam nieuwe inzichten en inspiratie mee naar huis.

Henk Krooi, januari 2014
Kwartiermaker Transitie Jeugdzorg