Monasso Consultancy

Monasso Consultancy:

Ik heb Han Spanjaard gedurende enkele periodes in verschillende functies en rond diverse projecten leren kennen als een competente, betrokken, betrouwbare en ook en vooral bijzonder hard werkende partner. Ik heb met hem samengewerkt vanuit mijn rol als projectmanager Barentsz, Centrum voor Orthopsychiatrie en Forensische Jeugdpsychiatrie (2002/2003), als directeur Divisie Ortho-/forensische psychiatrie Altrecht GGZ (2003/2004) en als directeur a.i. FFT Nederland (2010).

Zijn betekenis voor de projecten waarin ik met Han ben opgetrokken kan – ook bij nader inzien – moeilijk worden overschat. (…) Ik heb de veelheid van projecten waarbij hij intensief betrokken was (lokaal, regionaal, landelijk en internationaal) altijd met belangstelling en bewondering gevolgd.

Monasso Consultancy
M.P.M. (Mario) Monasso