… over training en advies

#
Marjan Boertjes
Directeur Expertisecentrum William Schrikker
“Han Spanjaard geeft al sinds 1993 trainingen Signaleren en Stoppen en Seksueel Misbruik (SSSM) voor onze jeugdbeschermers. Deze trainingen zijn intensief en indrukwekkend voor de medewerkers, maar worden zeer hoog gewaardeerd. Het is een moeilijk onderwerp en het vereist zeer specifieke vaardigheden om hierin te trainen en voortdurend de transfer te maken naar het werk van alle dag. Han doet dat uitstekend en dat hangt voor ons erg aan zijn persoon.”

#
Henk Krooi, januari 2014
Kwartiermaker Transitie Jeugdzorg
“Han Spanjaard is altijd positief ingesteld, vindt constructieve oplossingen en heeft als professional waardevolle deskundigheid ontwikkeld waardoor je hem graag raadpleegt als vraagbaak.
Han is een autoriteit op een aantal inhoudelijke terreinen en heeft diverse publicaties en boeken op zijn naam staan. Toen ik een MATRA Kinderrechtenproject opzette voor de ontwikkeling van jeugdzorg in Litouwen, benaderde ik Han vanuit zijn brede expertise ten aanzien van jeugdzorg en ervaring in internationaal werken. Het was een mager budget. Maar Han deed het omdat er in Litouwen een inspirerende, leergierige omgeving was. Hij nam nieuwe inzichten en inspiratie mee naar huis.”

#
Eveline van Vugt
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
“Han Spanjaard is voor ons erg belangrijk in het onderwijs, daar hij de praktijk goed kent, en de colleges hierdoor enorm levendig kan maken. Tegelijkertijd kan hij de koppeling tussen theorie en praktijk maken, wat voor ons als academische opleiding zeer belangrijk is. Han Spanjaard is didactisch zeer goed onderlegd.”

#
Marius van der Klei
Projectleider Jeugdzorg Nederland, Utrecht
“Han Spanjaard heeft met het ontwikkelen van de training en het beschrijven van handleidingen LIJ een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteitsborging ervan bij Bureau Jeugdzorg. Ook zijn bijdragen om op ons verzoek in soms lastige processen te adviseren zijn door ons steeds erg gewaardeerd. (…) Op het moment dat anderen het implementatieproces van het LIJ zeer complex maakten door er allerlei functionaliteiten aan toe te voegen, was Han degene die vanuit zijn kennis en ervaringen in de trainingen aan de jeugdreclassering waarschuwde voor de consequenties daarvan. Op zo’n moment was Han Spanjaard in staat om behalve als wetenschapper ook als kenner van de praktijk te reflecteren op de ontwikkelingen. Niet blindstarend op het theoretisch hoogst haalbare, maar vooral aandacht hebbend voor kwaliteit en borging op de langere termijn.”

#
Jolanta Blažaite
Founder of, expert at Bendruomenių Kaitos Centras, Vilnius
“As a lead expert in a team and a trainer Han has been demanding but also flexible and understanding, helping colleagues and trainees to achieve their best.
Han’s input into Lithuania’s child protection system is highly appreciated and I can strongly recommend Han for expertise roles in other countries as well.”