Raad voor de Kinderbescherming

Raad voor de Kinderbescherming:

Vanaf het midden van de jaren 90 hebben wij intensief contact met Han Spanjaard in het kader van de ontwikkeling en implementatie van de ‘sociale vaardigheidstraining als alternatief voor een sanctie’, later door hem en zijn collega’s doorontwikkeld tot de erkende gedragsinterventie Tools4U (2007). Han Spanjaard heeft zich, op verzoek van de Raad, verschillende malen enthousiast en overtuigend ingezet voor het verspreiden van de kennis en inzichten uit de ‘What works-benadering’ binnen de Raad.

Vanaf 2008 werd Han Spanjaard betrokken bij het project Ontwikkeling en Pilot Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ), in opdracht van het Ministerie van Justitie, Directie Justitieel Jeugdbeleid. Er was behoefte aan iemand die theoretische en praktische kennis had van de Washington State Juvenile Court Assessment. Han Spanjaard is door de Raad onder andere ingehuurd voor het vertalen en maken van vragenlijsten die bij deze instrumenten horen. Hij was een van de medeauteurs van de theoretische onderbouwing van het LIJ. In een later stadium heeft Han Spanjaard de opdracht gekregen om de handleidingen bij het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen te schrijven en de trainingen aan de betrokken organisaties te ontwikkelen en te verzorgen. Ook heeft Han Spanjaard een belangrijke rol gespeeld bij de digitalisering van het LIJ.

De bijdrage van Han Spanjaard aan de ontwikkeling van erkende gedragsinterventies zoals Tools4U en Training Agressie Controle (TACt) was altijd zeer deskundig. Hij is betrouwbaar en loyaal. Wij kennen Han Spanjaard in zijn hoedanigheid van adviseur en ontwikkelaar als een (zeer) harde werker die veel ballen tegelijkertijd in de lucht kan houden, een grote inhoudelijke kennis heeft van de onderwerpen, van waaruit hij een goede en belangrijke bijdrage levert aan de vernieuwing en verbetering van de werkwijzen in de jeugdstrafrechtketen.

Dhr. J.J.A.M. (Hans) van de Donk
Hoofd Beleid, Landelijk Bureau Den Haag
Raad voor de Kinderbescherming