Deelnemers over de training Signaleren en Stoppen van Seksueel Misbruik

De gemiddelde waardering voor deze training was in 2018:  8,4.

Voor de deelnemende jeugdbeschermers en pleegzorgwerkers was deelname aan deze training verplicht.

Hieronder de rapportcijfers, ’tops’ en ’tips’ van deelnemers aan de training in 2018:

Cijfer

Tops

Tips

8 Voorafgaand aan de training info inlezen, e-learning en protocol. Geen.
8 Veel oefenen. Goede oefening met gedachtenexperiment. Even iets anders tussendoor ter afwisseling, voor de concentratie.
9 Verschillende vormen van opdrachten. Heel interactief. Bewustwording van de reactie van een ouder. Ruimte om vragen te stellen en te sparren. Gesprekstechnieken. Misschien nog iets meer inzoomen op het handelen na het gesprek. Maar niet direct enorm gemist en komt ook meer voor in de vervolgtraining.
9 Super interessante training! Fijne uitleg, veel afwisseling. Meest intensieve dingen rollenspellen/veiligheidsplan liever meer vooraan in de training.
8,5 Super interessant, veel nuttige en bruikbare informatie direct in de praktijk toe te passen. Één van de betere trainingen. 🙂 Heel intensief. Veel  heftige onderwerpen. Een hele dag is lang. Wellicht verdelen in dagdelen.
8 Leerzame training. Oefening met rollenspelen, veel interactie met trainer. Intensieve training waardoor aan het eind minder concentratie.
7,5 Theorie en mediagebruik. Beter aansluiten op beide doelgroepen (PZ en JB). Informatie misschien compacter.
8 Fijne en zeer leerzame training. Rollenspelen erg goed om te oefenen. Misschien twee trainers om de rollenspelen te begeleiden.
8 Veel oefenen, handvatten voor hoe je dingen kunt zeggen of aanpakken. Misschien in meerdere dagen vanwege de vele informatie op één dag.
8 Duidelijk, overzichtelijk, ook in opbouw. Geen.
8 Fijne rustige en vooral gedetailleerde uitleg. Veel gesprekstechnieken gedaan. Meer in kleine groepjes doen.
8 Veel kennis en actief. Concreet oefenen met het invullen van de veiligheidslijst.
8 De afwisseling en manier van lesgeven. Nog meer ingaan op de signalen.
7,5 Informatie was nuttig  en bruikbaar voor de praktijk. Gemakkelijk toe te passen. Meer afwisseling in luisteren en oefenen.
9,25 De opzet van de cursus, de lesinhoud. Maak er drie dagen van om nog meer te kunnen oefenen.
8 Goede afwisseling van oefenen en theorie, actief en passief. Maken van een veiligheidsplan en hier feedback op krijgen.
8 Rollenspelen in de kleinere groep. ?
8 Veel info en tools die goed in praktijk toe te passen zijn. Meer filmpjes/beeldmateriaal.
9 Erg interessante training met afwisseling theorie-praktijk. Hoeveelheid stof is veel.
8 Veel afwisseling in de training, waardoor de aandacht erbij blijft. Ik ben niet zo van de rollenspelen, dus voor mij zou dat minder mogen.
8 Heldere uitleg verschillende onderdelen, inhoudelijk sterke training. Geen.
8 Concrete voorbeelden (film, uitleg). Ik heb echt wat aan de training gehad. Geen.
9 Sluit praktisch zeer goed aan. Interessant thema met nieuwe kennis. Fijne manier van training geven. Vaker doen.
7,5 Dag 1 lekker tempo en veel basiskennis die ik moet weten. Alle leerdoelen zijn behaald. Nog meer stilstaan bij de heftigheid van dit onderwerp.
9 Heel veel oefenen. Het maakt het doen van rollenspelen gemakkelijker. De hand-out verklapte soms al de antwoorden van de vragen die gesteld werden.
8 Creëren van een sfeer waarbinnen het onderwerp op ‘veilige’ manier besproken, uitgediept en uitgespeeld kan worden. Graag meer aandacht voor uitwerken veiligheidsplan (of is hier een andere training voor?)
8,5 Een van de betere trainingen! Heel leerzaam, interactief, duidelijk, goede afwisseling. Geen.
9 Goede afwisseling tussen theorie en praktijk (oefenen). Trainer heeft goed de regie en biedt structuur in de dag. Stof sluit zeer goed aan bij de beroepspraktijk. Geen.
8 De afwisseling van activiteiten. Iets eerder stoppen i.v.m. vertrek van de trein om 16.32 uur.
9 Veel concrete handvatten zoals b.v. dader pas benoemen nadat het concrete gedrag beschreven is. Zou nog meer voorbeelden van de trainer willen zien in een rollenspel. Dat was zeer leerzaam.
8,5 Veel oefeningen, goed uitleg over signalen. Iets meer informatie over de impact van seksueel misbruik op kinderen.
Veel vanuit een casus waardoor de situatie meer leeft en je je kan inleven in de situatie. Mooie variatie van ‘actief’ (oefenen) en ‘passief’ (filmpjes), veel interactie. Meer zien van mogelijke signalen. Bespreekbaar maken laagdrempelig insteken.
Rollenspel en info die je krijgt over gespreksvoering. Lange dagen.
8 Afwisseling in onderdelen. Theorie direct in praktijk brengen. Wat minder rollenspelen.
8 Praktijkgerichte voorbeelden en handvatten. Deelnemers zelf laten nadenken. Geen.
8 Het oefenen met een casus voor de groep en dit nabespreken. Het zijn twee lange dagen. In de middag zakte de energie wat weg.
8,5 Super training. Interactieve lesstof. Erg leerzaam. Tweede dag intensief, veel rollenspelen. Wellicht een fysieke activiteit tussendoor.
9 Duidelijke informatie, interactief, goede rollenspelen met opbouwende kritiek. Soms een extra pauze tussendoor.
9 Leerzame training, veel kennis, theorie. Goede afwisseling tussen info en opdrachten. Rollenspelen worden goed vormgegeven door positieve insteek. Door kleine groepen minder spannend. Sheets powerpoint zijn een enkele keer in andere volgorde dan op de hand-out. Soms met een inleiding even voorbereiden wat er komt.
9 Goede verdieping, goede balans theorie-oefenen, goede voorbeelden. Maak er weer een driedaagse van zoals vroeger.
8,5 Hele goede structuur en opbouw. Toch drie dagen?
8 Duidelijk training. Helpend. Prettige afwisseling theorie en toepassen en oefening in de groep. Soms iets meer tijd voor de oefeningen in tweetallen.
9,25 Veel kennis. Gratis oefenen. Jammer dat de derde dag nu een aparte dag is (vervolgtraining).
8 Stapsgewijs alles doorlopen. Dingen ervaren door rollenspel. Gesprek met de misbruikende ouder zou goede toevoeging zijn. (Dag 3 weer toevoegen aan de training.)
8 Inhoudelijk goed, veel interactie over de inhoud en actief met rollenspelen. Neem een kort stuk over gesprekken met daders mee.
10 Fijne afwisseling tussen theorie en praktijkvoorbeelden die ook zelf geoefend kunnen worden. Handvatten meegekregen die ik kan toepassen en dus duidelijk zijn. Geen.
8 Fijne manier van training geven. Prettige afwisseling van theorie en praktijk. Misschien 1 i.p.v. 2 weken tussen eerste dag en tweede dag i.v.m. onthouden van informatie.
8 Informatie over hoe dingen toe te passen in de praktijk. Goede handvatten. Tijdens de tweede dag was er minder ruimte voor eigen inbreng. Ik zou het fijn vinden als hier ruimte voor zou zijn: good practices of leren van elkaars ervaringen.
8,5 Veel geleerd. Goede informatie. Fijn om te oefenen en te ervaren. Lange dagen met veel informatie. Hoofd vol op een gegeven moment.
8 Goede afwisseling met oefeningen. Tijd werd goed benut. Niet te lang in iemands casus blijven hangen Lange dag. Eind van de dag was iedereen wel ‘leeg’.
7 Super interessant en ‘nodig’ onderwerp. Soms wat langdradig waardoor concentratie afzwakte.
9 Interactief, vlot door lesstof, weinig ruimte voor afleiding. Acteur voor de rol van slachtoffers?
8 Hoog tempo, veel informatie. Op dag 2 vond ik de middag vermoeiend, waardoor ik mijn aandacht er niet zo goed bij kan houden.
8 Veel afwisseling in praktijk/theorie. Met een extra dag training is er iets meer tijd.
9 Veel aanknopingspunten voor gespreksvoering. Fijn houvast gekregen. Veiligheidsplan mag nog iets uitgebreider.
8 Veel nuttige informatie. Veel voorbeelden van te gebruiken tools. Afwisseling info-opdracht-filmpje. Casussen iets te langdradig.
7,5 Goede afwisseling van theorie en praktijk. Kleine groep, veel interactie Wel veel voor één dag. Lange dagen. Veel losse handouts, liever één boekje.
8 Erg interessant en fijn de wisselwerking tussen luisteren en meedoen. Lange dagen, eind van de dag de aandacht er niet meer goed bij.
8 Fijne uitleg. Kennis van onderwerp is merkbaar bij de trainer. Eerste dag minder oefenen dan tweede dag. Dit beter verdelen.
9 Heel afwisselend, interactief. Volledig. Veel verschillende manieren gebruikt om behandelde stof toe te passen. Sterke link naar de doelgroep met LVB. Misschien toch drie dagen?
9 Helder programma, goed ingezoomd op de gesprekken met kind en niet-misbruikende ouder. Mis de dag met de misbruikende ouder. Toch weer drie dagen van maken?
8 Interactief, afwisselend: theorie en praktijk oefenen. Geen.
9 Goede opbouw, veel nieuwe informatie, inspirerend. Kortere dagen i.v.m. de pittige stof.
8 Interessante training. Enthousiasme van de trainer waardoor de aandacht erbij blijft. Waar mogelijk iets meer afwisseling in werkvormen. Nu vaak dezelfde soort rollenspelen.
8 Goede afwisseling in het doornemen van de theorie. Veel rollenspel, wellicht andere werkvorm ook mogelijk voor afwisseling.
9 Erg fijn om casus gezamenlijk te bespreken. Directe voorbeeldvragen die kunt stellen in een gesprek. Goede balans tussen theorie en praktijk. Rustige en duidelijke uitleg. Open staan voor vragen. Veel duidelijke info. Duidelijk theorie en hand-outs. Rollenspel voor de gehele groep geeft een ongemakkelijk gevoel. In kleine groepen prettiger.
8 Oefenen van gesprekken. Na 15 uur weinig concentratie. Trainingsduur inkorten met een uur.
8 Heel interessant. Bewustwording is groot, sluit aan op het dagelijks werk. Rollenspellen zijn moeilijk om ‘serieus’ als ‘echt’ te beschouwen.
8,25 Het vele oefenen van gespreksvaardigheden in verschillende werkvormen. De vraag: hoe maak je dit bespreekbaar bij mensen met een niet-westerse (islamitische) achtergrond.
9 Opbouw, onderwerpen, helder, duidelijk, goede structuur, rollenspellen. Trainer houdt er goed de gang in. Soms iets minder sturend zijn om de deelnemer het zelf te laten ervaren.
8 Zeer leerzaam, fijn om te oefenen met casussen. Ervaringsdeskundige betrekken bij de cursus.
9 Beladen onderwerp wordt goed bespreekbaar gemaakt. Goed uitgedaagd worden om aan de oefeningen deel te nemen. Pittige stof. Misschien wat meer rustmomenten in de training.
9 Veel geleerd door casusbespreking. Veel kennis opgedaan. Wel lange dagen.
9 Doorlopen van alle stappen in een gesprek met een kind en ouder over signalen seksueel misbruik en het stoppen ervan. Wellicht een keer met een casus uit de groep werken.
8,5 Leerzame en interessante training. Goed uitgelegd. Leuke oefeningen. Fijne houding als docent. Vervelend belletje aan het eind van de oefening, een beetje oneerbiedig.
8 Duidelijk verteld. Trainer heeft kennis over het onderwerp. Maakt een beladen onderwerp onbeladen. Geen.
8 Afwisseling. Heldere stof. Iets eerder stoppen. Aandacht neemt af.
8 Heel leerzaam, interessant en veel interactie! Behandeling van de stof te langdradig. Het is moeilijk om tot 16.30 uur geconcentreerd te blijven.
8 Tops zijn het oefenen met een casus, de sfeer, de gebruikte voorbeelden. Een zwaar onderwerp wordt luchtig gebracht. Geen.
7,5 Herhaling van eerder behandeld materiaal, blijft zo beter hangen. Meer ruimte voor inbrengen van eigen zaken.
9,5 Vlaggensysteem, in gesprek met kinderen over seksuele ontwikkeling, in gesprek met ouders over seksuele ontwikkeling. Gesprekken oefenen in tweetallen vind ik niet nodig, de centrale rollenspellen wel.
8 Interessante info gebracht in begrijpelijk en goed te volgen taal. (Nog) meer praktijkvoorbeelden en/of gesprek/film van ervaringsdeskundigen of hulpverleners met ervaring.
7 Het behandelen van de lesstof. Duidelijk en helder besproken. Te strakke planning. Meer ruimte voor gesprek.
8 Zeer leerzaam, voldoende diepgang. Goede en interessante oefeningen. Let op energieniveau van de groep.
8 Zéér veel leerzame informatie. Nuttig. Afwisseling. Vaart. Voor mij persoonlijk mag er iets minder geoefend worden.
8 Ging lekker snel, concreet, niet te veel afgeweken van hetgeen besproken moest worden. Sorry,  niks.
8 Goede theoretische onderbouwing. Ik blijf het nogal wat vinden om in gesprek te gaan over ervaringen van kind na slechts twee dagen training.
8 Info afgewisseld met oefeningen. Veiligheid om te oefenen. Training gezien intensiteit liever op een andere dag dan de vrijdag.
8 Veel kennis/expertise. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Geen.
9 Heel interessant en leerzaam. Veel gesprekstechnieken en inhoudelijke kennis geleerd. Rollenspelen zijn goed om te doen: leuk en leerzaam. Geen.
9 Training was super. Heel fijn alle interactie in de groep. Begin van de training misschien iets meer veiligheid creëren in de groep.
8,5 Goede informatie met veel handvatten voor in gesprekken. Veel rollenspellen.
9 Je daagde mij uit om te oefenen en aan de slag te gaan met dit moeilijke onderwerp. Goede tips en adviezen gegeven. Veilige sfeer gecreëerd. Mooie oefeningen met realistische casuïstiek. Duidelijk. Hele interessante training. Meer ruimte geven om zelf groepjes samen te stellen (zorgt voor meer veiligheid).
8 Oefenen met bespreekbaar maken. Geen.
8 Zeer belangrijk onderwerp dat goed aangekaart wordt. Iets lager tempo.
8 Actief. Meer verdieping, maar dan zijn wel meerdere dagen nodig.
9 Heel mooi hoe de trainer zijn natuurlijke manier van communiceren vanuit de ‘filmer’ weet over te brengen om een helder beeld te krijgen zonder oordeel. Trainer creëert fijne sfeer in de cursus. De besproken boekjes fysiek meenemen.
9 Veel oefenen, variatie in de opdrachten. De eerste dag was lang. Aandacht verslapte.
9 Super interessant. Leerzaam. Interactief, prettige sfeer. Geen.
9 Veel inhoud, fijn tempo. Geen.
9 Er zit een goed tempo in de training. Veel afwisseling. Geen.
8 Veel concrete informatie die direct toepasbaar is. Duidelijk lesprogramma, waarbij aan de planning wordt vastgehouden. Alle besproken informatie op de hand-outs zetten.
9 Meest leerzame training van de verplichte trainingen. Heldere rollenspelen. Geen.
8 Heel leerzaam. Alle stof was relevant. Wel veel voor twee dagen.
9 Veel oefenen, hoog tempo. Soms iets te snel, vooral op dag 1.
9 Goed heen en weer switchen tussen theorie en oefening. Iets meer verdieping.
8 Hoge mate van kennis. Dynamisch. Maak van één dag drie dagdelen. Nu veel informatie in hoog tempo.
Inhoudelijk interessante training. Praktisch. Prima training, geen tip.