Deelnemers over de training Signaleren en Stoppen van Seksueel Misbruik

Voor medewerkers van Veilig Thuis Brabant Oost (Den Bosch en Helmond) en Amsterdam-Amstelland vonden de trainingen Signaleren en Stoppen van Seksueel Misbruik in 2021 en 2022 volledig fysiek plaats. De gemiddelde waardering was 8,4.

Voor Partners voor Jeugd werden de tweedaagse trainingen Signaleren en Stoppen van Seksueel Misbruik in 2022 deels online (twee dagdelen) en deels fysiek (1 dag) verzorgd. Voor de deelnemende jeugdbeschermers en pleegzorgwerkers was deelname aan deze training verplicht. De gemiddelde waardering was 8,4.

Hieronder de rapportcijfers, ’tops’ en ’tips’ van de 32 deelnemers van Veilig Thuis in 2021 en 2022:

CijferTopsTips
Feedback, aansluiten bij behoeften cursisten, rollenspel.
7,5Uitgebreid ingaan op gespreksvoering en inzicht geven welke invloed ja als professional hebt. Hoe beïnvloed je je houding in de casus. Veilige omgeving om te oefenen.Zeer intensief met alle rollenspelen.
9Afwisseling, theorie en oefenen. Goede feedback. Duidelijke uitleg. Bruikbare tips.
8,5Meer inzicht in helpende gesprekstechnieken. Heel leerzaam. Meer inzicht in valkuilen.Meer richting geven aan de rol van moeder (wat voor soort moeder is ze?)
10Oprecht! Super training. Ik heb enorm veel van je mogen leren wat direct in de praktijk toegepast kan worden. Leuk dat je zelf ook meedoet.
8Goede afwisseling theorie en opdrachten. Veel geleerd. Fijne sfeer.Toch ergens een stuk over ‘dader’ meenemen. Misschien een dagdeel extra?
8Veel geleerd in gesprekstechnieken en hoe ouders en kind te benaderen. Weer letten op goede voorbereiding. Rollenspellen liepen soepel, makkelijk in te stappen.
8,5is het gemiddelde over deze training
8Afwisselend. Praktische en bruikbare tips. Duidelijk uitgelegd. Zou goed zijn om dit te herhalen.
9Je kon de stof goed overbrengen! Duidelijk. Je weet de aandacht en interesse van de groep er goed bij te houden. Inhoud training ontzettend leerzaam. Combi theorie-praktijk prettig.
8Veel afwisseling, veel oefeningen. Heel leerzaam.Dia’s kloppend achter elkaar op papier. Volgorde veranderde.
9Super leerzame training. Prettig, ontspannen manier. Veel kennis opgedaan.
8Super boeiende training. Je blijft aanhaken bij de vragen uit de groep.Wellicht bij de organisatie vragen of zij vooraf aan de training willen vragen wat de verwachtingen zijn.
9,5Variatie, nieuwe info, goed en inspirerend gebracht, variatie rollenspellen.
8Kleine groepjes zonder publiek, daardoor veilig. Mooie bruikbare filmpjes, werkbladen en boekjes.Ga niet te snel door de stof heen.
8,5Inspirerend, afwisselend, aansluitend bij de praktijk van Veilig Thuis.
9Concrete handvatten aangereikt gekregen die ik direct kan toepassen. Sloot goed aan bij de inhoud en doel van ons werk. Afwisselende dagen.Sommige dia’s door donkere kleur en letters lastig leesbaar (zwart op blauw). Scholing m.b.t. seksueel misbruik bij ouderen ontwikkelen?
9Hele goede en fijne opbouw. Veel actief. Nuttige oefeningen. Veel duidelijke info. Fijn dat je ook tools meegeeft. Veel ruimte voor inbreng.Soms gingen de oefeningen in tweetallen heel snel.
9Inspirerend, toegevoegde waarde. Humor. Veel kennis. Praktische inzetbaar.
Heel leerzaam, prettige manier van kennisoverdracht. Goede combi tussen oefeningen en theorie. Knap om training te geven zowel op locatie als online in een gehorige ruimte.
8,6is het gemiddelde over deze training
8Heerlijk tempo, goede afwisseling theorie en actief iets doen. Heel laagdrempelig.Geen.
8Veel voorbeelden van open vragenUitspelen van momenten die niet goed zijn verlopen in casuïstiek.
8Goede koppeling theorie met oefeningen. Heldere informatie. Goed inspelen op de groep.
9Afwisseling. Hele concrete tips/handvatten. Echt oefenen met praktijk.Ik vond de geleide fantasie erg heftig. Misschien even een pauze / bijkommomentje?
9Een interessante en leuke interactieve training met veel goede tips voor de praktijk.
7Afwisselend.Meer theorie. Niet iedereen leert graag d.m.v. oefenen. Een geleide fantasie met ook nog een denkbeeldig cadeautje om ’t goed te maken is echt 10 stappen te ver voor mij.
8,5Sfeer, tempo, inhoud, afwisseling.Geen rollenspelen voor de hele groep.
8Leerzaam, eyeopener, navolgbaar.Meer ruimte voor eigen ervaringen.
8,5Veel oefeningen, heldere informatie.Geen
9Tempo, veiligheid. Goed zo.
8,5Fijne groep, interactief, fijne trainer, oefening gesprekken, leren van elkaar, ruimte voor eigen inbreng, tempo.Kleinere rollenspelen.
8Heel praktijkgericht en aansluitend op mijn werk.Voorkeur voor 4 dagdelen ipv 2 hele dagen i.v.m. zwaarte onderwerp.
8Veel handvatten gekregen in de gesprekken.Meer info over achtergrond gezin.
8Lekker interactief. Informatief.Soms meer theorie.
8,3is het gemiddelde over deze training

Hieronder de rapportcijfers, ’tops’ en ’tips’ van de 158 deelnemers van Partners voor Jeugd in 2022:

CijferTopsTips
9Je wisselt de training goed af. Theorie en oefeningen. Vooral het oefenen is zeer leerzaam. Erg leerzame theorie die we nu ook goed in de praktijk kunnen brengen. Ik heb heel veel geleerd de afgelopen 4 dagdelen. Dankjewel.Geen.
8,5Super interessant, alles wordt uitgebreid besproken en geoefend. Veel nieuwe kennis en interactief. Leuke trainer waardoor het goed vol te houden is.Sommige situaties worden te vaak geoefend, 1x oefenen geeft soms al genoeg nieuwe inzichten.
9Goed gestructureerd, veel oefenen vond ik nuttig.Heb ik eigenlijk niet.
8Duidelijke uitleg helder onderbouwd. Erg interactief.Training is lang, iets te veel herhaling.
10Super interessante training. De inhoud en jouw kennis boeit en maakt enthousiast. De concrete handvatten zijn toepasbaar en maken de drempel lager ermee aan de slag te gaan.Tempo ligt hoog, veel taal, veel info, vraagt veel concentratie in het luisteren en filteren van de info.
9Ik heb enorm veel geleerd over het onderwerp. Top: tools die gebruikt kunnen worden, de gesprekstechnieken, de feedback die je geeft.Er mag wat meer tijd komen voor de oefeningen in tweetallen.
9Super leuke training met heldere uitleg. Erg professioneel, pragmatisch en goed ingesteld op jeugdzorgwerkers.Wat meer ruimte voor casussen van de JZW.
9Lekker tempo, goed vol te houden, nooit saai, efficiënt en concreet, veel praktijkvoorbeelden waardoor koppeling theorie en praktijk stuk makkelijker is.?
9Hele duidelijke en leerzame training waarin ik handvatten heb gekregen hoe ik seksueel misbruik kan signaleren, wat te doen als ik het signaleer en de do’s and dont’s.Als er bruikbare tools of informatie is, dan zou ik deze vooraf willen ontvangen, zodat ik mij al kan inlezen. Deze staan ook bij de modules, maar soms was het zoveel dat ik niet wist waar de aandacht op lag.
9Bruikbare informatie en concrete bruikbare middelen om in te zetten.Af en toe veel herhaling, soms is dit fijn soms wat te langdradig voor als je al wat bekender bent met dit onderwerp.
9,0is het gemiddelde over deze training
 
8Afwisseling theorie en praktijk.Laatste dagdeel wat eerder inplannen i.v.m. andere dagen.
8Alle dagen waren interessant en passend bij de doelgroep.Het zou fijn zijn als de dagen dichter op elkaar zouden plaatsvinden.
8Goed neergezet. Han creëert een prettig klimaat om dit onderwerp te bespreken.De laatste dag eerder op de andere dagen aansluiten.
9Interactie. Stapsgewijs.Meer reflecteren?
8Hele interessante training. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk.Liever alles fysiek i.p.v. dagdeel 1 en 2 online.
9Heldere uitleg. Veel aandacht voor eigen inbreng.Blijf mooie boeken schrijven 🙂
8Concrete handvatten en info over hoe iets aan te pakken. Veel oefenen.Meer ruimte voor eigen casussen, ervaringen, vragen, e.d.
9Duidelijk, concreet, gestructureerd. Iedereen komt aan het woord (zorgt voor gelijke inbreng).Veel rollenspelen. Mogelijk ook andere werkvormen gebruiken voor het oefenen.
8,4is het gemiddelde over deze training
  
9Inspirerend. Rust. Duidelijke training. Hele fijne training om te volgen.
9Hele heldere training. Veel geleerd wat ook toepasbaar is in de praktijk. Veel interactie en positieve sfeer.
8Duidelijk. Inspirerend. Taboe doorbrekend. Praktisch bruikbaar. Visueel materiaal.
8Helder. Duidelijk. Goede balans tussen oefenen en luisteren. Interessante stof. Veel leuke rollenspelen. Fijne voorbeelden van gesprekken voeren.
8Veel geleerd. Veel verdieping.Vragen naar praktijkvoorbeelden en deze delen met elkaar.
8Veel kennis en voorbeelden.Vaker voordoen omdat u veel ervaring heeft.
9Gebruik van casussen en veel interactie. Veel oefenen. Veel kennis.
9Leerzaam. Duidelijk. Prettige manier van informatie delen.nvt
9Veel oefenen en gericht op praktijk. Doelgroepspecifiek.nvt
8De hulpmiddelen die er zijn gebruiken.Niet meer online.
8,5is het gemiddelde over deze training
  
9Snelle en duidelijke training. Snelheid en vorm /afwisseling van de uurtjes.Dagdelen iets sneller achter elkaar zodat het verhaal helder blijft en je niet eerst weer moet graven.
9Goede afwisseling in de stof en oefeningen.
9Heldere uitleg, niet te langdradig.
8Ik heb de training als heel leerzaam en interactief ervaren. De dagen gingen snel voorbij, wat voor mij iets positiefs betekent. En dat terwijl het deels online is. Ruimte voor eigen inbreng en dat is fijn.Geen tip, ik zou me wel voor kunnen stellen dat dit nóg leuker is als je dit met elkaar helemaal fysiek doet ipv online.
8Veel interactie en een actieve training. Veel handvaten gekregen.
9Heel erg leerzaam! Ook een realistische casus en op vele manieren geoefend. Training was meerdere dagdelen, maar dat was ook nodig. Daardoor heb ik ook het gevoel dat het beter in mijn hoofd zit, omdat we er steeds meer op terug komen.
8Fijne, duidelijke training. De afwisseling was ook fijn. Was niet langdradig.Helemaal fysiek zou dit nog prettiger zijn!
8,6is het gemiddelde over deze training
  
8Gespreksvoering: Je mag het erover hebben en ernaar vragen. Top: praatplaat en filmpjes.
8,5Veel geoefend. Tips en adviezen waren erg prettig.In plaats van online toch alle dagen fysiek laten plaatsvinden.
8,5Redelijk kleine en veilige setting, waardoor oefenen ook fijn is. Goed tempo, fijne afwisseling.
9Het was een fijne en complete training. Met ruimte voor eigen inbreng.Meer diepgang over de LVB doelgroep. Zij hebben soms een net een andere aanpak nodig.
7Dat doorvragen naar feiten goed kan, ook bij kinderen. Prettig tempo en afwisseling in programma.Klein stukje dadergesprek invoegen?
8Overzichtelijk door de opdeling in verschillende dagen.Soms als er geoefend moet worden is het onduidelijk wat handig was voor de gesprekken.
9Super leerzaam. Heel tevreden. Hele prettige manier van training geven. Veel vormen van rollenspel, maar door de diversiteit (duo’s, subgroep, trainer-groep) blijft het interessant.
8,3is het gemiddelde over deze training
  
8Handige hulpmiddelen. Fijn dat het verdeeld is over vier dagdelen. Interactief. Leerzame opdrachten.
9Heel interactief. Je hebt kennis over het onderwerp. Goed gestructureerde training. Erg prettig om naar te luisteren.
8Veel oefening in de praktijk. Je was niet eentonig, prettig om lang naar te luisteren. Niet te lang over één onderwerp.Nog meer kunnen oefenen van meer situaties.
9Heel veel dingen bijgeleerd over hoe het gesprek aan te gaan met kind, ouders, …Soms is het moeilijk om een situatie in te beelden. Fijn om ook gezamenlijk eerst kort te oefenen, zoals bij het laatste dagdeel
9Kennis opgedaan qua hoe te handelen. Manier van informatie geven: mooi opgebouwd. Open voor ‘eigen’ verhalen.Was vanwege corona geen optie, maar liever alle dagen op locatie.
8Heel veel geleerd. Goede rollenspelen.
9Afwisselen van rol in rollenspel. Ruimte voor oefenen.
9,5Goede uitleg. Veel casussen oefenen. Han geeft een veilig gevoel.Meer moeilijke gesprekken oefenen.
8,5Duidelijke concrete tips die toepasbaar zijn.Soms is het digitale gedeelte erg lang.
9Duidelijke uitleg. Meedenkend. Ruimte voor oefenen. Het creëren van veiligheid waardoor er zonder taboe over seks wordt gepraat.
9Betrekt de deelnemers veel bij de les, waardoor er veel interactie is.
Heel duidelijk, inspirerend. Ontzettend veel geleerd, vooral manieren over hoe je over dit onderwerp kan praten. De taal. Zeer gestructureerd.Ik zou nog wel meer willen intrainen wat geleerd is. Nog 1 x terugkomen samen na zes maanden om te herhalen.
8,7is het gemiddelde over deze training
  
9Fijne manier van training geven. Overzichtelijk, interactief (zelfs online), praktisch en aansluitend bij de doelgroep.
8,5Interactief, erg leerzaam, goede combi van rollenspellen, theorie, filmpjes. Ontspannen manier van les geven.
8Heel praktisch en fijn om te oefenen. Helpt in de praktijk.Liever een locatie meer centraal in Nederland.
9Fijne en interessante training. Veel kennis aan overgehouden. Trainer is kundig en veilig en creëert een open leerklimaat.Tip: dagdeel 1 en 2 ook live.
9Super heldere, praktische training. Goed de vaart erin gehouden. Zeer waardevol. Goede afwisseling denken en doen.
7Heel veel informatie die goed te gebruiken is.Er is weinig verteld over hoe je de gedragswetenschapper goed en wanneer betrekt in de situatie.
8Combinatie tussen oefenen en theorie als heel prettig ervaren.
9Inhoudelijk zeer goed en fijn, ook online. Normaal oefenen gespreksvoering niet fijn, in deze training zeker fijn. Geleerd ook vlaggensysteem: zeer prettig hulpmiddel. Fijne/rustige en inhoudelijk goede trainer.
9Trainer is goed in contact. Veel geoefend. Duidelijke voorbeeldTip: alles fysiek. Liever op locatie dan in Amsterdam.
8Cijfer gedrukt door de online dagdelen.
8Leerzaam, concreet en duidelijk. Mooie stappen in alle dagdelen. Goed in volgorde.
8,4is het gemiddelde over deze training
  
8Vaart er in, to the point, goede theorie.
8Fijne presentatie, prettige training.Voor mij voor opfris.
8,5Veel variatie, veel diepte, veel voorbeelden en oefenmateriaal, veel interactie.Meer oefenen met eigen zaken/casus.
9Hele duidelijke handvatten. Ik ben nu goed voorbereid om het gesprek over seksuele veiligheid aan te gaan.Eventueel meer casussen uit eigen caseload gebruiken.
8,5Leuke afwisselende werkvormen.
8,5Heel uitgebreid, dat is fijn. Heel leerzaam en toepasbaar.Wel veel info.
8Duidelijk, informatief, praktisch toepasbaar.Ook dagdeel 1 en 2 live (niet online)
8,5De trainingen zijn verdiepend en leerzaam. Daarnaast is de wijze waarop je de training geeft zeer prettig.Meer trainingen, vooral gericht op verdieping.
8,4is het gemiddelde over deze training
  
9Mooie concrete inhoud.Ga zo door.
8,5Enorm belangrijk onderwerp wat zeker veel aandacht nodig heeft.Alles fysiek geven.
7,5Goed gekeken naar wat gevraagd wordt (iemand vroeg om extra casus).Misschien alles live doen, dat is handiger met oefenen.
9Super fijne manier van trainen. Combinatie van theorie en oefening. Je straalt uit dat je het zelf leuk vindt en draagt kennis op een prettige manier over.
Duidelijke en heldere uitleg over seksueel misbruik en stappen richting signaleren en uiteindelijk stoppen van seksueel misbruik. Veiligheidsplan, bodemeisen. Dank je wel.
Duidelijke en concrete informatieoverdracht. Goede verhouding theorie en praktijk.Geen tips.
8Trainer weet waar hij over praat. Veel kennis. Veel voorbeelden.
8,5Waardevolle training. Goede inhoud en op en fijne manier omgaan met de oefeningen.Tijdens de online bijeenkomsten komen de oefeningen iets minder goed tot hun recht.
8,5Goede concrete voorbeelden inzetbaar zijn in de praktijk.Geen tips.
8Super veel afwisseling kennis en aansluiting bij de groep.Volledig fysiek. Lastig onderwerp voor achter het scherm.
8,4is het gemiddelde over deze training
  
8Interessante training met veel afwisseling.
8Duidelijke en prettige training. Veel info, ook nuttig. Leuke oefeningen.Misschien zou twee fysieke dagen prettiger zijn.
8Duidelijke uitleg. Stap voor stap. Veel oefenen.Ik zou ook wel wat verder willen ingaan op hoe verder na het veiligheidsplan.
8,25Superveel enthousiasme voor dit onderwerp en dat straal je uit / weet je over te brengen.Na een hele dag te veel info zodat het niet meer blijft hangen.
9Veel relevante informatie en dia’s. Veel soorten casussen geoefend. Fijne opbouw.
7Helpende gespreksvoering. Duidelijke uitleg.Soms wat veel stof in een lange dag.
9Ondanks dat het oefenen pittig is, is het enorm lerend! Theorie is waardevol, geeft inzicht waarom we veel dingen doen zoals we doen. Bedankt voor de ‘aanpak zonder toestanden’.
8Goede handvatten voor het bespreekbaar maken van seksueel misbruik.
9Goede voorbeelden. Duidelijk, concreet en relevant uitgelegd.
8Heldere, concrete training met veel bruikbare handvatten.Iets meer ruimte voor inbreng voor cursisten.
8,2is het gemiddelde over deze training
  
7,5Duidelijk, concreet en goed toepasbaar in de praktijk.Veel herhaling en laatste sessie duurde lang.
9Heel veel nuttige oefeningen. De rollenspelen helpen in het ervaren van het gevoel. Evenals de oefening die je op jezelf moet betrekken. Heftig!
7Bruikbare en vooral leerzame informatie/tools.Kan bondiger.
8Prettige manier van werken, duidelijke taal.
8Handige tips. Zeer concreet en gericht op de praktijk.Misschien laatste deel ook in twee dagdelen.
9Heel informatief en interessant. Veel van geleerd.Te veel rollenspelen, 3e en 4e dagdeel duren lang.
7Fijne theoriestukken.Het zijn veel rollenspellen. Hoeft niet zo uitgebreid.
7,5Veel ruimte voor vragen. Heel zorgvuldig, tot in de puntjes. Veel schema’s en goede tactieken.Veel herhaling,
8Veel praktisch bruikbare handreikingen.Betere trainingsruimte.
8Veel onderwerpen besproken en inzichtelijk gemaakt. Goed om te oefenen.
8Concreet, toepasbare tips voor gesprekken.Misschien een eigen casus uitwerken in dagdeel 3 en 4.
8Veel tools gekregen om het gesprek aan te gaan.Meerdere pauzes tussendoor gezien de hoeveelheid informatie.
8Ik heb veel geleerd over hoe je in gesprek kunt gaat omtrent seksuele veiligheid.Dagdeel 3 en 4 is een lange dag.
7,9is het gemiddelde over deze training
  
9Hele duidelijke tools en handvatten. Veel gehad aan oefenen tijdens fysieke bijeenkomst. Bewustwording van valkuilen bij mijzelf. 
8Gaat snel door de stof heen. Interactief.Iets meer korte pauzes.
8Leerzaam. Duidelijk. Praktijk sluit aan op de theorie. Handige tips.
9Ik vond dit een van de meest interessante trainingen. Ik denk dat de gesprekstechnieken ook op andere vlakken goed zijn toe te passen.
8,25De besproken stof vond ik boeiend. Hetgeen ik het meest heb geleerd is dat visie en gevoel persoonlijk zijn en het goed is dat te beseffen.Fysiek oefenen is prettiger dan online.
7,52 á 3 grotere rollenspellen i.v.m. concentratie. Nuttige herkenbare training. Goed voor bewustwording.
8Heel interessant. Boeiende casussen en theorie. Ook fijne manier van vertellen.Misschien iets te veel rollenspellen.
8Informatief. Veel hulpmiddelen, oefenvormen en handvatten voor de professional.Inzet van een ervaringsdeskundige.
8,2is het gemiddelde over deze training
  
8Interactief. Leerzame nieuwe dingen.
8Oefenen.Vaker mogelijkheid tot vragen stellen.
10Het oefenen om in gesprek te gaan maakt dat je ervaring opdoet/eigenmaakt (ipv alleen theorie). Tools. Tafelopstelling.Iets minder hoog tempo.
6,5Ik zou de eerste onlinesessie iets anders invullen.
9Rollenspel, inzet hulpmiddelen. 
9!
8Interessant, nieuwe info over gespreksvoering.
9Bedankt voor de hele leuke en interessante lessen.
8Heldere duidelijke uitleg. Gespreksvoorbeelden.Liever niet online.
8Veel praktische tips die je echt toe kan passen (laagdrempelig). Als trainer af en toe rollenspel overnemen, zo beter beeld van hoe te doen.Niet online, liever twee fysieke dagen.
8,4is het gemiddelde over deze training
  
8Er zit veel variatie in de trainingsdagen. Duidelijk wat we gedaan hebben en nog gaan doen, zodat je niet alleen het laatste onthoudt.
8,5Fijne en interessante stof. Goed toepasbaar in de praktijk.
9Goede afwisseling van doen en luisteren. Goede opbouw van de trainingsdagen. Praktische tips om toe te passen.
8Groepsopdrachten.
8Zeer interessante training, waarbij je als werker echt handvatten meekrijgt om met dit beladen onderwerp in de praktijk aan de slag te gaan.Soms wel wat lang en intensief. Online dagdelen ook fysiek doen.
8,5Leuke training, veel interactie. Eén casus centraal stellen.Gehorige ruimte. Training liever aan het begin van de inwerkfase.
9Fijn om de stof meteen te oefenen. Handvatten zijn concreet en helder. Fijne trainer met goede uitleg.Alle dagen fysiek.
8,5Prettige manier van uitleg/begeleiding/delen expertise. Aangenaam tempo van training. Veel interactie waardoor er veel ruimte is om te oefenen (=prettig). Soms trainer zelf als (voorbeeld)rol is prettig/leerzaam.
Fijne cursus, interactief. De geleerde theorie oefen je om vervolgens in de praktijk te gebruiken.Cursus kan misschien in iets minder tijd gegeven worden.
8De indeling van elk dagdeel is goed: goede balans tussen interactie en theorie.Liever fysiek dan online.
8,4is het gemiddelde over deze training
  
8Leerzaam en vooral interessant met veel tips en tricks waarmee je nu veel bewuster gesprekken kan voeren. Deze dingen zijn ook bij andere situaties er handig.
10Een van de interessantste trainingen tot nu toe. Zeer kundige trainer. Heel veel praktische tips en handvatten.
8,5Variatie in rollenspellen. Veel klassikaal bespreken. Kennis! Fijn contact vanuit Han 🙂
9Leuke interactieve training die gegeven wordt vanuit veel ervaring.
9Heel belangrijke training voor het bewust worden van seksueel geweld en hoe ermee om te gaan.Liever live dan online.
8Leerzaam. Goede verdeling praktijk en theorie. Gezellig ondanks het beladen onderwerp.Dagdeel 3 en 4 is lang (moe aan het eind).
8Snel door de stof heen. Duidelijke uitleg. Super belangrijk onderwerp.
8Veel interessante informatie die direct in de praktijk toe te passen is.De hoeveelheid maakt dat ik niet alles zal onthouden.
9Goede en bruikbare tips gehad. Fijne afwisseling tussen lesstof en interactie. Prettige manier van bespreken van zwaar onderwerp.
8Veel rollenspellen. Beeldmateriaal. Voorbeelden. Duidelijke uitleg. Handvatten.De twee online dagdelen in 1 fysieke fysieke dag stoppen. Online kan ik moeilijker mijn aandacht erbij houden en fysiek is leuker, interessanter en nog leerzamer.
8,6is het gemiddelde over deze training
  
8,5Je weet waar je het over hebt. Je maakt het praktisch. Zeker toepasbaar.Na een dag rollenspel en theorie is het op.
8,5Continu erbij betrokken worden. Zeer interessante informatie en daarnaast ook nieuwe kennis opgegaan.Geen.
8Hele interessante training, waarin veel verschillende facetten van seksueel misbruik behandeld worden. Ik ga de deur uit met meer kennis.De dag duurt vrij lang, maar geen tip.
8Heldere uitleg. Met gepaste snelheid door de stof.De fysieke dag vraagt een lange focus.
8Deze training is in de praktijk heel goed toepasbaar. Het was een veilige omgeving met afwisselend theorie en casussen oefenen.
9Goede en heldere trainer/begeleider. Direct toepasbaar door concrete hulpmiddelen. Veilige goede sfeer om te leren. Mooi/goed materiaal.
9Afwisselend met veel praktijkopdrachten. Duidelijke uitleg. Betrokken trainer.
7,5Goede vraagstelling. Veel interactie. Leren denken vanuit het kind. Mooie feedback aan groep.Minder rollenspellen. Training inkorten.
8Fijne leerzame interactieve training.Trainingsacteurs zijn niet altijd leuk, maar het helpt wel.
8Fijne trainer. Duidelijk gestructureerde inhoud. Goede voorbeelden. Goed gebruik van media.
8Theoretische gedeelte is fijn en duidelijk.Minder rollenspellen. Zeker online.
9Superleuke training. De moeilijkheid die ik ervaar in het bespreken van dit onderwerp is sterk verminderd.
8,3is het gemiddelde over deze training 

Waarderingen uit eerdere jaren:

In 2021 en 2020 werd deze training vanwege de COVID-19-pandemie vaak geheel of gedeeltelijk online verzorgd. De gemiddelde waardering voor deze training in deze jaren was 8,3.

De gemiddelde waardering voor de training in 2019 en 2018 was 8,4

Hieronder ter illustratie de rapportcijfers, ’tops’ en ’tips’ van deelnemers aan de training in 2018:
(Voor de deelnemende jeugdbeschermers en pleegzorgwerkers was deelname aan deze training verplicht)

Cijfer

Tops

Tips

8 Voorafgaand aan de training info inlezen, e-learning en protocol. Geen.
8 Veel oefenen. Goede oefening met gedachtenexperiment. Even iets anders tussendoor ter afwisseling, voor de concentratie.
9 Verschillende vormen van opdrachten. Heel interactief. Bewustwording van de reactie van een ouder. Ruimte om vragen te stellen en te sparren. Gesprekstechnieken. Misschien nog iets meer inzoomen op het handelen na het gesprek. Maar niet direct enorm gemist en komt ook meer voor in de vervolgtraining.
9 Super interessante training! Fijne uitleg, veel afwisseling. Meest intensieve dingen rollenspellen/veiligheidsplan liever meer vooraan in de training.
8,5 Super interessant, veel nuttige en bruikbare informatie direct in de praktijk toe te passen. Één van de betere trainingen. 🙂 Heel intensief. Veel  heftige onderwerpen. Een hele dag is lang. Wellicht verdelen in dagdelen.
8 Leerzame training. Oefening met rollenspelen, veel interactie met trainer. Intensieve training waardoor aan het eind minder concentratie.
7,5 Theorie en mediagebruik. Beter aansluiten op beide doelgroepen (PZ en JB). Informatie misschien compacter.
8 Fijne en zeer leerzame training. Rollenspelen erg goed om te oefenen. Misschien twee trainers om de rollenspelen te begeleiden.
8 Veel oefenen, handvatten voor hoe je dingen kunt zeggen of aanpakken. Misschien in meerdere dagen vanwege de vele informatie op één dag.
8 Duidelijk, overzichtelijk, ook in opbouw. Geen.
8 Fijne rustige en vooral gedetailleerde uitleg. Veel gesprekstechnieken gedaan. Meer in kleine groepjes doen.
8 Veel kennis en actief. Concreet oefenen met het invullen van de veiligheidslijst.
8 De afwisseling en manier van lesgeven. Nog meer ingaan op de signalen.
7,5 Informatie was nuttig  en bruikbaar voor de praktijk. Gemakkelijk toe te passen. Meer afwisseling in luisteren en oefenen.
9,25 De opzet van de cursus, de lesinhoud. Maak er drie dagen van om nog meer te kunnen oefenen.
8 Goede afwisseling van oefenen en theorie, actief en passief. Maken van een veiligheidsplan en hier feedback op krijgen.
8 Rollenspelen in de kleinere groep. ?
8 Veel info en tools die goed in praktijk toe te passen zijn. Meer filmpjes/beeldmateriaal.
9 Erg interessante training met afwisseling theorie-praktijk. Hoeveelheid stof is veel.
8 Veel afwisseling in de training, waardoor de aandacht erbij blijft. Ik ben niet zo van de rollenspelen, dus voor mij zou dat minder mogen.
8 Heldere uitleg verschillende onderdelen, inhoudelijk sterke training. Geen.
8 Concrete voorbeelden (film, uitleg). Ik heb echt wat aan de training gehad. Geen.
9 Sluit praktisch zeer goed aan. Interessant thema met nieuwe kennis. Fijne manier van training geven. Vaker doen.
7,5 Dag 1 lekker tempo en veel basiskennis die ik moet weten. Alle leerdoelen zijn behaald. Nog meer stilstaan bij de heftigheid van dit onderwerp.
9 Heel veel oefenen. Het maakt het doen van rollenspelen gemakkelijker. De hand-out verklapte soms al de antwoorden van de vragen die gesteld werden.
8 Creëren van een sfeer waarbinnen het onderwerp op ‘veilige’ manier besproken, uitgediept en uitgespeeld kan worden. Graag meer aandacht voor uitwerken veiligheidsplan (of is hier een andere training voor?)
8,5 Een van de betere trainingen! Heel leerzaam, interactief, duidelijk, goede afwisseling. Geen.
9 Goede afwisseling tussen theorie en praktijk (oefenen). Trainer heeft goed de regie en biedt structuur in de dag. Stof sluit zeer goed aan bij de beroepspraktijk. Geen.
8 De afwisseling van activiteiten. Iets eerder stoppen i.v.m. vertrek van de trein om 16.32 uur.
9 Veel concrete handvatten zoals b.v. dader pas benoemen nadat het concrete gedrag beschreven is. Zou nog meer voorbeelden van de trainer willen zien in een rollenspel. Dat was zeer leerzaam.
8,5 Veel oefeningen, goed uitleg over signalen. Iets meer informatie over de impact van seksueel misbruik op kinderen.
  Veel vanuit een casus waardoor de situatie meer leeft en je je kan inleven in de situatie. Mooie variatie van ‘actief’ (oefenen) en ‘passief’ (filmpjes), veel interactie. Meer zien van mogelijke signalen. Bespreekbaar maken laagdrempelig insteken.
  Rollenspel en info die je krijgt over gespreksvoering. Lange dagen.
8 Afwisseling in onderdelen. Theorie direct in praktijk brengen. Wat minder rollenspelen.
8 Praktijkgerichte voorbeelden en handvatten. Deelnemers zelf laten nadenken. Geen.
8 Het oefenen met een casus voor de groep en dit nabespreken. Het zijn twee lange dagen. In de middag zakte de energie wat weg.
8,5 Super training. Interactieve lesstof. Erg leerzaam. Tweede dag intensief, veel rollenspelen. Wellicht een fysieke activiteit tussendoor.
9 Duidelijke informatie, interactief, goede rollenspelen met opbouwende kritiek. Soms een extra pauze tussendoor.
9 Leerzame training, veel kennis, theorie. Goede afwisseling tussen info en opdrachten. Rollenspelen worden goed vormgegeven door positieve insteek. Door kleine groepen minder spannend. Sheets powerpoint zijn een enkele keer in andere volgorde dan op de hand-out. Soms met een inleiding even voorbereiden wat er komt.
9 Goede verdieping, goede balans theorie-oefenen, goede voorbeelden. Maak er weer een driedaagse van zoals vroeger.
8,5 Hele goede structuur en opbouw. Toch drie dagen?
8 Duidelijk training. Helpend. Prettige afwisseling theorie en toepassen en oefening in de groep. Soms iets meer tijd voor de oefeningen in tweetallen.
9,25 Veel kennis. Gratis oefenen. Jammer dat de derde dag nu een aparte dag is (vervolgtraining).
8 Stapsgewijs alles doorlopen. Dingen ervaren door rollenspel. Gesprek met de misbruikende ouder zou goede toevoeging zijn. (Dag 3 weer toevoegen aan de training.)
8 Inhoudelijk goed, veel interactie over de inhoud en actief met rollenspelen. Neem een kort stuk over gesprekken met daders mee.
10 Fijne afwisseling tussen theorie en praktijkvoorbeelden die ook zelf geoefend kunnen worden. Handvatten meegekregen die ik kan toepassen en dus duidelijk zijn. Geen.
8 Fijne manier van training geven. Prettige afwisseling van theorie en praktijk. Misschien 1 i.p.v. 2 weken tussen eerste dag en tweede dag i.v.m. onthouden van informatie.
8 Informatie over hoe dingen toe te passen in de praktijk. Goede handvatten. Tijdens de tweede dag was er minder ruimte voor eigen inbreng. Ik zou het fijn vinden als hier ruimte voor zou zijn: good practices of leren van elkaars ervaringen.
8,5 Veel geleerd. Goede informatie. Fijn om te oefenen en te ervaren. Lange dagen met veel informatie. Hoofd vol op een gegeven moment.
8 Goede afwisseling met oefeningen. Tijd werd goed benut. Niet te lang in iemands casus blijven hangen Lange dag. Eind van de dag was iedereen wel ‘leeg’.
7 Super interessant en ‘nodig’ onderwerp. Soms wat langdradig waardoor concentratie afzwakte.
9 Interactief, vlot door lesstof, weinig ruimte voor afleiding. Acteur voor de rol van slachtoffers?
8 Hoog tempo, veel informatie. Op dag 2 vond ik de middag vermoeiend, waardoor ik mijn aandacht er niet zo goed bij kan houden.
8 Veel afwisseling in praktijk/theorie. Met een extra dag training is er iets meer tijd.
9 Veel aanknopingspunten voor gespreksvoering. Fijn houvast gekregen. Veiligheidsplan mag nog iets uitgebreider.
8 Veel nuttige informatie. Veel voorbeelden van te gebruiken tools. Afwisseling info-opdracht-filmpje. Casussen iets te langdradig.
7,5 Goede afwisseling van theorie en praktijk. Kleine groep, veel interactie Wel veel voor één dag. Lange dagen. Veel losse handouts, liever één boekje.
8 Erg interessant en fijn de wisselwerking tussen luisteren en meedoen. Lange dagen, eind van de dag de aandacht er niet meer goed bij.
8 Fijne uitleg. Kennis van onderwerp is merkbaar bij de trainer. Eerste dag minder oefenen dan tweede dag. Dit beter verdelen.
9 Heel afwisselend, interactief. Volledig. Veel verschillende manieren gebruikt om behandelde stof toe te passen. Sterke link naar de doelgroep met LVB. Misschien toch drie dagen?
9 Helder programma, goed ingezoomd op de gesprekken met kind en niet-misbruikende ouder. Mis de dag met de misbruikende ouder. Toch weer drie dagen van maken?
8 Interactief, afwisselend: theorie en praktijk oefenen. Geen.
9 Goede opbouw, veel nieuwe informatie, inspirerend. Kortere dagen i.v.m. de pittige stof.
8 Interessante training. Enthousiasme van de trainer waardoor de aandacht erbij blijft. Waar mogelijk iets meer afwisseling in werkvormen. Nu vaak dezelfde soort rollenspelen.
8 Goede afwisseling in het doornemen van de theorie. Veel rollenspel, wellicht andere werkvorm ook mogelijk voor afwisseling.
9 Erg fijn om casus gezamenlijk te bespreken. Directe voorbeeldvragen die kunt stellen in een gesprek. Goede balans tussen theorie en praktijk. Rustige en duidelijke uitleg. Open staan voor vragen. Veel duidelijke info. Duidelijk theorie en hand-outs. Rollenspel voor de gehele groep geeft een ongemakkelijk gevoel. In kleine groepen prettiger.
8 Oefenen van gesprekken. Na 15 uur weinig concentratie. Trainingsduur inkorten met een uur.
8 Heel interessant. Bewustwording is groot, sluit aan op het dagelijks werk. Rollenspellen zijn moeilijk om ‘serieus’ als ‘echt’ te beschouwen.
8,25 Het vele oefenen van gespreksvaardigheden in verschillende werkvormen. De vraag: hoe maak je dit bespreekbaar bij mensen met een niet-westerse (islamitische) achtergrond.
9 Opbouw, onderwerpen, helder, duidelijk, goede structuur, rollenspellen. Trainer houdt er goed de gang in. Soms iets minder sturend zijn om de deelnemer het zelf te laten ervaren.
8 Zeer leerzaam, fijn om te oefenen met casussen. Ervaringsdeskundige betrekken bij de cursus.
9 Beladen onderwerp wordt goed bespreekbaar gemaakt. Goed uitgedaagd worden om aan de oefeningen deel te nemen. Pittige stof. Misschien wat meer rustmomenten in de training.
9 Veel geleerd door casusbespreking. Veel kennis opgedaan. Wel lange dagen.
9 Doorlopen van alle stappen in een gesprek met een kind en ouder over signalen seksueel misbruik en het stoppen ervan. Wellicht een keer met een casus uit de groep werken.
8,5 Leerzame en interessante training. Goed uitgelegd. Leuke oefeningen. Fijne houding als docent. Vervelend belletje aan het eind van de oefening, een beetje oneerbiedig.
8 Duidelijk verteld. Trainer heeft kennis over het onderwerp. Maakt een beladen onderwerp onbeladen. Geen.
8 Afwisseling. Heldere stof. Iets eerder stoppen. Aandacht neemt af.
8 Heel leerzaam, interessant en veel interactie! Behandeling van de stof te langdradig. Het is moeilijk om tot 16.30 uur geconcentreerd te blijven.
8 Tops zijn het oefenen met een casus, de sfeer, de gebruikte voorbeelden. Een zwaar onderwerp wordt luchtig gebracht. Geen.
7,5 Herhaling van eerder behandeld materiaal, blijft zo beter hangen. Meer ruimte voor inbrengen van eigen zaken.
9,5 Vlaggensysteem, in gesprek met kinderen over seksuele ontwikkeling, in gesprek met ouders over seksuele ontwikkeling. Gesprekken oefenen in tweetallen vind ik niet nodig, de centrale rollenspellen wel.
8 Interessante info gebracht in begrijpelijk en goed te volgen taal. (Nog) meer praktijkvoorbeelden en/of gesprek/film van ervaringsdeskundigen of hulpverleners met ervaring.
7 Het behandelen van de lesstof. Duidelijk en helder besproken. Te strakke planning. Meer ruimte voor gesprek.
8 Zeer leerzaam, voldoende diepgang. Goede en interessante oefeningen. Let op energieniveau van de groep.
8 Zéér veel leerzame informatie. Nuttig. Afwisseling. Vaart. Voor mij persoonlijk mag er iets minder geoefend worden.
8 Ging lekker snel, concreet, niet te veel afgeweken van hetgeen besproken moest worden. Sorry,  niks.
8 Goede theoretische onderbouwing. Ik blijf het nogal wat vinden om in gesprek te gaan over ervaringen van kind na slechts twee dagen training.
8 Info afgewisseld met oefeningen. Veiligheid om te oefenen. Training gezien intensiteit liever op een andere dag dan de vrijdag.
8 Veel kennis/expertise. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Geen.
9 Heel interessant en leerzaam. Veel gesprekstechnieken en inhoudelijke kennis geleerd. Rollenspelen zijn goed om te doen: leuk en leerzaam. Geen.
9 Training was super. Heel fijn alle interactie in de groep. Begin van de training misschien iets meer veiligheid creëren in de groep.
8,5 Goede informatie met veel handvatten voor in gesprekken. Veel rollenspellen.
9 Je daagde mij uit om te oefenen en aan de slag te gaan met dit moeilijke onderwerp. Goede tips en adviezen gegeven. Veilige sfeer gecreëerd. Mooie oefeningen met realistische casuïstiek. Duidelijk. Hele interessante training. Meer ruimte geven om zelf groepjes samen te stellen (zorgt voor meer veiligheid).
8 Oefenen met bespreekbaar maken. Geen.
8 Zeer belangrijk onderwerp dat goed aangekaart wordt. Iets lager tempo.
8 Actief. Meer verdieping, maar dan zijn wel meerdere dagen nodig.
9 Heel mooi hoe de trainer zijn natuurlijke manier van communiceren vanuit de ‘filmer’ weet over te brengen om een helder beeld te krijgen zonder oordeel. Trainer creëert fijne sfeer in de cursus. De besproken boekjes fysiek meenemen.
9 Veel oefenen, variatie in de opdrachten. De eerste dag was lang. Aandacht verslapte.
9 Super interessant. Leerzaam. Interactief, prettige sfeer. Geen.
9 Veel inhoud, fijn tempo. Geen.
9 Er zit een goed tempo in de training. Veel afwisseling. Geen.
8 Veel concrete informatie die direct toepasbaar is. Duidelijk lesprogramma, waarbij aan de planning wordt vastgehouden. Alle besproken informatie op de hand-outs zetten.
9 Meest leerzame training van de verplichte trainingen. Heldere rollenspelen. Geen.
8 Heel leerzaam. Alle stof was relevant. Wel veel voor twee dagen.
9 Veel oefenen, hoog tempo. Soms iets te snel, vooral op dag 1.
9 Goed heen en weer switchen tussen theorie en oefening. Iets meer verdieping.
8 Hoge mate van kennis. Dynamisch. Maak van één dag drie dagdelen. Nu veel informatie in hoog tempo.
  Inhoudelijk interessante training. Praktisch. Prima training, geen tip.