Deelnemers over de training Veiligheidsplan

Evaluatie training Veiligheidsplan: het opstellen van een veiligheidsplan bij een dreigende uithuisplaatsing als gevolg van kindermishandeling/huiselijk geweld of terugplaatsing naar een opvoedingssituatie waar eerder sprake was van kindermishandeling/huiselijk geweld.

Voor Partners voor Jeugd werd de eendaagse training Veiligheidsplan in de periode 1999 – 2022 voor enkele teams verzorgd. Voor de deelnemende jeugdbeschermers was deelname aan deze training verplicht. De gemiddelde waardering was 8,1. Hieronder de rapportcijfers, ’tops’ en ’tips’ van deelnemers:

CijferTopsTips
9Heel helder. Goede afwisseling tussen theorie en opdrachten om theorie in praktijk te brengen.
8Interactief, veel oefeningen, wisselt af.Bespreken format veiligheidsplan.
8,5Diversiteit, afwisseling opdrachten-theorie.Dia’s handout gelijk aan gebruikte dia’s.
8Interactief, afwisseling in verschillende groepen werken, samen brainstormen.Format veiligheidsplan.
8,5Veiligheidsplanning met alle stappen: schema voor grootste gevaar en veiligheidsdoel. Gebruiken van veiligheidsvoorwerp.Lange dag.
7Afwisseling en stapsgewijs opbouw bespreken.Format van plan.
9Gebalanceerd, veel bruikbare informatie. Fijne manier van training geven.
7,5Fijne opfrissing. Fijn aan de hand van voorbeelden en casussen.Voor nieuwe medewerkers te veel en te snel.
8Weer even scherp gesteld hoe SAMEN met ouders tot doelen/afspraken te komen t.b.v. veiligheid.Na de pauze meteen een actieve opdracht. Na de lunch wordt je slaperig.
9Top, erg helder en duidelijk. Ook actief, dat houdt de aandacht erbij.
8,3is het gemiddelde over deze training
8De schema’s helemaal geweldig.Als het echt niet anders kan, gun jeugdzorgwerkers wat ruimte om zaken te regelen.
7Duidelijke training met afwisseling in opdrachten tijdens de training.De training duurde een beetje lang. Misschien opsplitsen in twee halve dagen?
9Afwisseling van theorie en opdrachten in groepjes doen.Checklist voor het maken van een veiligheidsplan.
8Goede link met de praktijk in de training. Ruimte voor vragen en opmerkingen.Meteen duidelijk maken verschil tussen plan van aanpak en veiligheidsplan.
8Super interessant en veel interactie.
7Serieus, goede opbouw.Iets meer rust en iets meer ontspanning.
7Alle elementen duidelijk.Emotionele verwaarlozing is het moeilijkst te verwoorden. Dat mis ik.
8Veel uitleg en ook zelf aan het werk gezet. Actieve training.Kan er een format zijn zoals de cursus de tools aanrijkt? Een lange dag, kan misschien iets korter?
7,5Veel duidelijk geworden. Het samenwerken met verschillende collega’s was een meerwaarde.De dag was lang. Ik merkte dat ik rond 3 uur concentratie verloor.
8Zat goed tempo in.
8Interactief en interessante training.De training omzetten naar format voor de praktijk.
10Het was een goede aanvulling. Veel geleerd.
8,0is het gemiddelde over deze training
8Complete training met veel onderdelen die besproken zijn.Werken vanuit eigen casus, misschien meer afwisseling in de opdrachten. Bijvoorbeeld een keer rollenspel.
7Herhaling is prima. Verder geen nieuwe dingen gehoord. Fijn om zo concreet aan de slag te zijn.Fijner is denk ik als er de hele dag 1 casus is. Dan hoef je niet zo te switchen.
7,5Training was goed opgebouwd. Helder en concrete info.1 casus gebruiken.
7Veel afwisseling tussen theorie en praktijk.
8Fijn dat alles weer herhaald is. Prettige afwisseling.Ik vind een voorbeeld van gesprek in een rollenspel altijd prettig.
8Interactief. Dag is snel voorbij gegaan.Meer aandacht voor het uitwerken van een veiligheidsplan.
8Veiligheidsplan wordt mooi concreet gemaakt door de uitleg en voorbeelden.Maak wat beter duidelijk wanneer een veiligheidsplan niet meer zinvol is om in te zetten.
Goede uitleg hoe tot een  goed veiligheidsplan te komen.Graag kijken hoe een veiligheidsplan gemaakt kan worden onder grote tijdsdruk.
8Leuke afwisselende training waarin je zelf veel aan de slag gaat.Veel informatie. Op een gegeven moment raakte ik een beetje op.
7,5Gebruik van het schema, de opzet van het programma.Eventueel aandacht besteden aan ‘vechtscheiding’.
8Zinvolle info, zinvolle oefeningen.Veel informatie, moeilijk om op het eind nog te concentreren.
9Uitleg veiligheidsafspraken en betrekken netwerk.Iets meer aandacht voor evaluatie veiligheidsplan en graag meer tips hoe dit uit te voeren bij weinig tijd/grote werkdruk.
7,8is het gemiddelde over deze training
8,5Leuke interactieve training waarbij ik de hele dag mijn focus heb kunnen houden.Per kernteam één veiligheidsplan maken.
Fijne afwisseling tussen theorie en iets doen.Iets meer afwisseling in de verschillende overlegvormen.
9Heel helder, goed evenwicht tussen theorie en praktijk.
8Actieve training. Helpt voor de focus.Wellicht meer opdrachten voor de lunch tegen ‘inkakken’ eind van de ochtend.
8Fijn uitgebreide informatie. Fijn dat de informatie gekoppeld wordt aan twee casussen.Een meerwaarde was geweest als het format af was geweest en er ook bij had gezeten.
8Praktische training, direct toepasbaar. Fijn om dit als team te doen: minder drempels, gezellig en teambindend.Misschien iets te veel oefenmomenten.
8Fijne interactie met iedereen. Goed bij te houden.Leek soms alsof er veel herhaling was, maar dat kan aan mij liggen.
8,5Heel veel tijd in gestoken. Veel oefeningen en betrokkenheid. Goede balans tussen theorie en uitvoeren.Wellicht werden sommige dingen te vaak herhaald.
8,5Uitleg, duidelijkheid en de afwisseling theorie-praktijk is prettig en leerzaam.De ruimte was vrij warm.
9Afwisseling.Begintekens om te tekenen.
8,5Duidelijke uitleg en ruimte voor vragen.Niet alle dia’s zaten in de handout. Is soms verwarrend.
8,5Fijne manier van presenteren. Fijne interactie met de groep. Groepsopdrachten waren fijn als onderbreking. Ook erg ongedwongen.Inhoud toepassing in het format. Hoe komen de onderdelen precies terug in het document?
Heel inspirerend. De casussen, werkvormen, words & pictures.Meer weerstand in de geschetste casussen maakt het nog meer herkenbaar/realistisch.
8,4is het gemiddelde over deze training

In 2021 werd de training ook verzorgde voor medewerkers van wijkteams. De gemiddelde waardering was 8,0. Hieronder de rapportcijfers, ’tops’ en ’tips’ van de deelnemers:

CijferTopsTips
8Veel aan gehad. Fijn procesmatig het helemaal doorlopen met praktijkvoorbeelden waardoor het helder wordt. 
8Beeldende info en interactie.Iets meer filmpjes
9Ik vind het prettig dat er interactie in verwerkt zit. Tevens zijn de vele voorbeelden heel fijn.Eventueel aangeven dat er niet één format is.
8Informatief. Goed toe te passen. Interactief.Minder wisselen met de groepjes.
7Inhoudelijke kennis en de vertaalslag naar de praktijk.Format voor een plan is prettig.
8Duidelijke uitleg, goed te volgen.Samenwerking Veilig Thuis en wijkteam: wie doet wat en wie is waar verantwoordelijk voor?
8Met verschillende teamleden werken (wisseling van groepjes).Weet ik zo niet. Verwacht was een format, maar dat is er dus niet.
8Leukste evaluatieformulier ever 🙂Iets minder wisselen met groepjes.
7Het proces is duidelijk uitgelegd. Dit is belangrijker dan het plan (bijna).Ik zou meer tijd willen om uitgebreider op dingen in te gaan.
8Fijn veel interactie. Fijn de wisselend samenstelling van de groepjes t.b.v. de dynamiek. Nuttige info. Kan er mee aan de slag.
9Duidelijke training. Veel interactie. Heldere uitleg. Aandacht voor roulatie groepen.
8In korte tijd materie goed uitlegd.Erg veel in korte tijd. Interactie leuk, maar daardoor wel intensief.
8,0is het gemiddelde over deze training

De gemiddelde beoordeling van de training in de periode 2016-2018 was een 8 of hoger.

Medewerkers wijkteams (open inschrijving):
                                                                                                        Gemiddeld cijfer:

Beoordeling van de training in zijn geheel 8,2
Kennis en presentatie van de trainer 8,5
Is de training bruikbaar voor de praktijk? 8,2
Heeft de training aan je verwachting voldaan? 8,4
Hoe was de uitwisseling met andere deelnemers? 8,3
Hoe vond je het niveau van de training? 8,3

Medewerkers wijkteams en jeugdhulpinstellingen (open inschrijving)
                                                                                                            Gemiddeld cijfer:

Hoe waardeert u de training in het algemeen:  8,3
Hoe waardeert u de behandeling van de theorie in deze training?  8,3
Hoe waardeert u de toepasbaarheid in de praktijk van hetgeen in deze training geleerd is?  7,9
Hoe waardeert u de begeleiding van de trainer?  8,3

Opmerkingen over de training:
–  Duidelijk, zeer interactief en veel oefenen met toepassen van de uitleg. Veel doen.
–  Theorie-praktijkverhouding was fijn. Interactief.
–  Zinnige training. Opbouw al 85% goed, mogelijk nog wat puntjes op de ‘i’ m.n. in teksten e.d.
–  Heldere toelichting, duidelijke uitleg.
–  Een training die erg bruikbaar is in de praktijk, duidelijk.
–  Verhelderend, interactief en concreet.
–  Helder en bevat wel alle onderwerpen die nodig zijn bij het maken van een veiligheidsplan.
–  Leuke oefeningen. Heldere uitleg.
–  Fijne en duidelijke training.

Opmerkingen over de trainer:
–  Duidelijke uitleg, voldoende afwisseling en ruimte voor eigen inbreng.
–  Netjes en duidelijk.
–  Van meerwaarde, kennis en expertise en zinvolle aanvullingen en feedback.
–  Heel prettig, veel kennis, weet deze ook over te brengen.
–  Deskundig, betrokken, prettig tempo.
–  Ervaren persoon, duidelijke link naar praktijk.
–  Veel kennis en prettige manier van presenteren.
–  Soms wat meer afwisseling. Houdt het wat levendiger.

Jeugdbeschermers (teamtraining):

Cijfer: 8
Top: Verhelderend, duidelijke uitleg. Aan het werk met een casus, stap voor stap.
Tip: Uitgewerkt voorbeeld van een veiligheidsplan.

Cijfer: 8
Top: Concreet en toepasbaar. Interactief. Trainers vullen elkaar aan.
Tip: Af en toe wel dingen plenair bespreken zodat het soepel en vlot blijft lopen.

Cijfer: 8
Top: Goed te volgen via de sheets. Praktijkvoorbeeld uit de groep. Praktisch, direct toepasbaar in het werk, kan breder ingezet worden, niet alleen voor ‘spoed’.
Tip: Gevoel dat stap 8 (‘vragen voor regels en afspraken’) dubbel was. Herhaling, verlies van aandacht.

Cijfer: 7
Top: Heldere informatie, afwisseling in uitwerken en delen. Uitwisselen en uitleg van trainers.
Tip: Ik zou nog meer de uitvoering van het netwerk breed willen uitdiepen.

Cijfer: 8
Top: Verduidelijking, oefenen. Fijn. Concrete handvatten en voorbeelden. Een interessante training. Nieuwe dingen geleerd en bepaalde punten weer aangescherpt.
Tip: Sommige stukken zijn herhaling. Dezelfde vragen. Bijvoorbeeld twee maal dezelfde schaalvraag formuleren bij een oefening.

Cijfer: 8
Top: Fijn dat er na iedere uitleg een korte oefening kwam. Helpt voor mij om het dan ook duidelijk te krijgen wat te doen en zorgt voor afwisseling. Heb nu helder welke stappen ik moet zetten. Vraagt wel meer voorbereiding dan ik dacht.

Cijfer: 8,5
Top: Goede samenwerking tussen de docenten. Ruimte voor inbreng eigen casus cursist. Vertaling naar doelgroep WSG. Goede duidelijke sheets. Fijn om in groepjes te werken.
Tip: ?? Filmpje als voorbeeld?

Cijfer: 9
Top: Afwisselend programma. Je hebt er direct iets aan. Je kunt er direct mee aan de slag.

Cijfer: 8,0
Top: Duidelijke uitleg en voorbeelden.
Tip: Wellicht iets minder vaak splitsen om te bespreken.

Cijfer: 8
Top: Veel opdrachten en interactie. Duidelijke taal.
Tip: Lange dag. Lichamelijke oefening of iets anders tussendoor?

Cijfer: 8
Top: Uitgebreide en nuttige info.
Tip: Soms net iets te uitgebreid. (Kort spanningsboog.)

Cijfer: 7
Top: Afwisseling in opdracht. Actief bezig zijn. Staan.
Tip: Meer stilstaan bij casus die ingewikkeld zijn en moeilijk in de praktijk te brengen zijn.

Cijfer: 8
Top: Duidelijke opdrachten, verhelderend verhaal.
Tip: Liever werken met een echte casus.

Cijfer: 8
Top: Positief benaderen en positieve danger statements.

Cijfer: 8
Top: De vele gezamenlijke oefeningen.
Tip: Misschien andere verdeling: oefeningen ochtend, theorie middag.

Cijfer: 8
Top: Veel zelf moeten doen en moeten bedenken.
Tip: Ik vind het ook altijd fijn om klassikaal dingen te doen. Al deden we dat eigenlijk ook wel. Het was een lange dag.

Cijfer: 8
Top: Veel oefeningen.
Tip: Iets meer aandacht voor monitoring van het veiligheidsplan.

Cijfer: 8
Top: Actieve oefeningen.
Tip: Meerdere casussen? Misschien te verwarrend?

Cijfer: 8,5
Top: Leuke training, interactief, veel afwisseling.
Tip: Voorbeelden uit de sheet mee kunnen lezen (zoals bijvoorbeeld Veiligheidsplan).

Top: Duim omhoog! Leuke training. Fijn om op te frissen. Meer bewust weer van tekenen, concreet maken.
Tip: Mis rollenspel met b.v. tekenen erin.

Top: Tempo, regie en structuur van alle onderwerpen.
Tip: Geen.

Cijfer: 8
Top: Praktisch met woord en beeld aan het werk.