Publicaties

Han Spanjaard heeft diverse publicaties op zijn naam staan: artikelen, boeken en handleidingen. Thema’s waarover hij met name gepubliceerd heeft:

  • effectieve hulp en werkzame elementen
  • delinquente jongeren: oorzaken, assessment, behandeling, interventies
  • seksueel misbruik en andere vormen van kindersmishandeling: preventie, signaleren en stoppen, behandeling van (jeugdige) plegers
  • agressieregulatie: Washington State Aggression Replacement Training (WSART) en Training Agressie Controle (TACt)
  • kortdurende ambulante hulp voor kinderen, jongeren en ouders
  • residentiële behandeling: open en gesloten
  • gezinsgerichte interventies: Families First, Functional Family Therapy
  • competentiemodel en competentiegericht werken
  • spijbelen en voortijdig schoolverlaten: oorzaken, preventie, hulpverlening, aanpak
  • weggelopen en thuisloze jongeren: oorzaken, hulpverlening, aanpak

Zie verder de publicatielijst.