Publicatielijst

Zie ook de opdrachten vanaf 2014.

2024

Handleiding:

 • Hulsebosch, A.M.J., Spanjaard, H.J.M. & Haasnoot, A.J. (2024). TOPs!: Groepstraining voor jongeren met antisociaal en delinquent gedrag. Trainershandleiding. Utrecht: 180.

2023

Boek:

Handleidingen:

 • Spanjaard, H. (2023). Voorbereid op je Toekomst. Handleiding voor professionals. Woerden: VanMontfoort.
 • Spanjaard, H., Mulder, N., Groeneveld, L., Dirckx, A. & Hulsebosch, A. (2023). Handleiding re_B00TCMP. Workshops over kansen, uitdagingen en risico’s van internet voor jongeren, ouders en docenten. Driebergen: Cyber Offender Prevention Squad (COPS).
 • Spanjaard, H. & Hulsebosch, A. (2023). Theoriehandleiding voor re_B00TCMP. Workshops over kansen, uitdagingen en risico’s van internet voor jongeren, ouders en docenten. Driebergen: Cyber Offender Prevention Squad (COPS).
 • Hulsebosch, A. & Spanjaard, H. (2023). Hack_Right. Handleiding voor begeleiders. Utrecht: Reclassering Nederland, Raad voor de Kinderbescherming en Halt.

Artikel:

 • Mostert-Uijterwijk, M., Van der Boon, M. & Spanjaard, H. (2023). Competentiegericht werken bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een psychiatrische stoornis. In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, (62) 3, p. 42-49.

2022

Artikel:

 • Spanjaard, H., Buysse, W. & Noom, M. (2022). Volop in ontwikkeling. De toepassing van het adolescentenstrafrecht. In: Proces. Tijdschrift voor strafrechtspleging, (101) 1, p. 20-31. DOI: 10.5553/PROCES/016500762022101001003 download

Boek/handleiding/rapport:

 • Spanjaard, H.J.M. (2022). Evaluatie Pilot ARIS. Uitkomsten en evaluatie van de pilot Actuarieel Risicotaxatie Instrument Schoolverzuim. Amsterdam: Spanjaard Development & Training (in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid). Download
 • Spanjaard, H. (2022). Families first. Handleiding voor gezinsmedewerkers. Woerden: VanMontfoort.
 • Spanjaard, H.J.M. (2022). Werkwijze Netwerkgids. Gespecialiseerde cliëntondersteuning voor jeugdigen en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen en hun naasten. Utrecht/Amersfoort: MEE NL & ’s Heeren Loo.

2021

Boek:

 • Spanjaard, H. & May, M. (2021). Signaleren en stoppen van kindermishandeling. Paramaribo: Vanguard Press.

Rapport:

 • Spanjaard, H.J.M. (2021). Hulp aan jeugdigen en ouders met meervoudige en complexe problemen in Almere. Amsterdam/Almere: Spanjaard Development & Training / Gemeente Almere.

2020

Handleidingen:

 • Hulsebosch, A., Spanjaard, H. & Beute, M. (2020). Hack_Right. Handleiding voor Halt-medewerkers. Rotterdam: Openbaar Ministerie.
 • Hulsebosch, A., Spanjaard, H. & Beute, M. (2020). Hack_Right. Handleiding voor begeleiders. Rotterdam: Openbaar Ministerie.

Rapporten:

 • Spanjaard, H.J.M., Filé, L.L., Noom, M. J. & Buysse, W.H. (2020). Achterlopende ontwikkeling. Het begrip ‘onvoltooide ontwikkeling’ in de toepassing van het adolescentenstrafrecht. Amsterdam: Spanjaard Development & Training (in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Den Haag). download
 • Wissink, I.B., Spanjaard, H.J.M. & Stams, G.J. (2020). Advies aanpassing LIJ voor jeugdige online delinquenten. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam / Spanjaard Training & Advies.

2019

Hoofdstuk in boek:

 • Spanjaard, H. (2019). Hulpverlening aan adolescenten. In: Slot, W. & Van Aken, M. (Red.), Psychologie van de adolescentie. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff, p. 323-350.

Boekbespreking:

 • Spanjaard, H.J.M. (2019). Gemert, Marike van. Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling (boekbespreking). In: Kind en adolescent, 40(4), p. 347-349. DOI: 10.1007/s12453-019-00218-3.

Rapporten:

 • Spanjaard, H. (2019). Interventies voor vroegtijdige voorkoming van ernstige criminaliteit. Een inventariserend onderzoek naar interventies gericht op jonge nog niet strafbare kinderen met ernstig agressief en/of antisociaal gedrag met het oog op het voorkomen dat zij zich ontwikkelen tot plegers van High Impact Crimes. Amsterdam: Spanjaard Development & Training (in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Den Haag). download
 • Beute, M. & Spanjaard, H. (2019). Procesevaluatie Aan de Slag voor jongeren. Utrecht: 180.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H.J.M. (2019). BRAM. Beter samen werken aan verzorging en opvoeding van kinderen na een complexe scheiding. Almelo/Enschede/Hengelo: Avedan Maatschappelijk Werk, Wijkracht, Wijkteams Enschede en Raad voor de Kinderbescherming, locatie Almelo.
 • Van der Veen, I. & Spanjaard, H.J.M. (2019). Aan de Slag voor jongeren. Programmahandleiding. Utrecht: 180.

2018

Handleidingen:

 • Spanjaard, H. (Red.), Frissen, S., Houben, S., Kerkvliet, S., Van Doren, S. & Willems, A. (2018). Koraal-5-step voor LVB en MVB. Methodische elementen voor het werken met volwassen cliënten met een lichte of matige verstandelijke beperking. Sittard: Koraal.
 • Spanjaard, H. (Red.), Baaten, A., Berkers, M.J., Geurts, F., Jakobs, N., Smeets, M., Willems, A. & Willemsen, J. (2018). Koraal-5-step voor EVB. Methodische elementen voor het werken met cliënten met een ernstige verstandelijke beperking. Sittard: Koraal.
 • Hulsebosch, A.M.J., Spanjaard, H.J.M. & Haasnoot, A.J. (2018). TOPs!: Groepstraining voor jongeren met antisociaal en delinquent gedrag. Trainershandleiding. Den Dolder: 180.

Overig:

 • Hulsebosch, A., Spanjaard, H. & Haasnoot, H. ( 2018). Justitieleinterventies.nl: beschrijving TOPs! – Groepstraining voor jongeren met antisociaal en delinquent
  gedrag. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en Trimbos instituut.

2017

Boekbespreking:

 • Spanjaard, H.J.M. (2017). Buiten de lijnen. Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften (boekbespreking). In: Kind en adolescent, 382, p. 128-130. DOI: 10.1007/s12453-017-0146-7.

Handleiding:

 • Spanjaard, H. (2017). Hoe gaat het nu en wat wens je? Handleiding voor de LIJ-Wijzer. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie. Download

Rapport:

 • Spanjaard, H. (2017). Werken met de LIJ-Wijzer-app. Verslag van de pilot. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie

2016
Boek:

 • Slot, N.W., & Spanjaard, H.J.M. (2016). Competentievergroting. Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. (Vierde, geheel herziene druk). Download Voorwoord en Inhoudsopgave

Rapporten:

 • Spanjaard, H. (Red.), Arendsen, M., Bijlard, J.P., Liefting, L., Nabers, E. & Visser, R. (2016). Zorgprogramma LVB 18+. Ondersteuning en behandeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking van 18 jaar en ouder. Amersfoort: ’s Heeren Loo.
 • Hulsebosch, A.M.J. & Spanjaard, H.J.M. (2016). Procesevaluatie TOPs! justitiële jeugdinrichtingen en jeugdhulpinstellingen. Den Dolder: Stichting 180.

Boekbespreking:

 • Spanjaard, H.J.M. (2016). Omer, Haim & Wiebenga, Eliane. Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. In: Kind en adolescent37(3), p. 193-194. DOI: 10.1007/s12453-016-0121-8

2015
Artikelen en hoofdstuk:

 • Spanjaard, H.J.M., Veerman, J.W. & Yperen, T.A. van (2015). De kern van effectieve jeugdhulp. Van erkende interventies naar werkzame elementen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 54 (10), p. 441-455.
 • Spanjaard, H. & Slot, W. (2015). Tijden veranderen, ontwikkelingstaken ook. Een ‘update’ van het competentiemodel. In: Kind en Adolescent Praktijk, 3, p. 14-21. DOI: 10.1007/s12454-015-0029-0.
 • Spanjaard, H.J.M., Knaap, L.M. van der, Put, C.E. van der & Stams, G.J.J.M. (2015). De inschatting van risico’s en de invloed risico- en beschermende factoren. In: Loeber, R., Hoeve, M., Slot, W. & Laan, P. van der (Red.), Jonge criminelen die volwassen worden. Wat beïnvloedt hun gedrag en wat is de rol van Justitie? Amsterdam: Uitgeverij SWP, p. 149-176.

Rapporten:

 • Spanjaard, H. (2015). Kwaliteitsbewaking en resultaatmeting interventies. Registratie en monitoring van gegevens. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Spanjaard, H. (2015). Definities, criteria en uitvoerbaarheid. Aandachtspunten voor de beoordeling van justitiële interventies. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Spanjaard, H. (2015). Ingang naar schoolgang. Evaluatie taxatiemodel en taxatielijst schoolverzuim. Amsterdam: Spanjaard Development & Training.
 • Veerman, J.W., Spanjaard, H. & Yperen, T. van. (2015). Elementen die ertoe doen! Werkdocument voor een taxonomie van werkzame elementen in de zorg voor jeugd. Den Haag: ZonMw. Download
 • Dijkstra, S. & Spanjaard, H. (2015). Naar een integrale aanpak Veilig Thuis Flevoland. Tussentijdse evaluatie van Veilig Thuis Flevoland, Steunpunten, kernpartners en zes gemeenten. Utrecht/Almere: Bureau Dijkstra/Gemeente Almere.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H. & Hoekstra, N. (2015/IP). Assyst. Methodiekhandleiding voor gespecialiseerde kortdurende hulp voor jeugdigen en ouders. Papenvoort: Yorneo.
 • Spanjaard, H. (2015/IP). Theoriehandleiding Assyst. Gespecialiseerde kortdurende hulp voor jeugdigen en ouders. Papenvoort: Yorneo.

2014
Rapporten:

 • Spanjaard, H. (2014). Gebruik van het LIJ en de RISc in het Adolescentenstrafrecht. Houdbaarheid ketenafspraken in het licht van de wetenschappelijke basis van de instrumenten. Den Haag; Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Indicatiestelling gedragsinterventies jongeren m.b.v. de RISc. Utrecht: Reclassering Nederland

Handleidingen:

 • Spanjaard, H.J.M. & Albrecht, G. (2014). Training Agressie Controle Regulier. Theoriehandleiding. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H.J.M., Brown, B.D., Polak, S.S., Tjaden, J.B.D., Breg, A.C., Hemminga, M.Y. & Albrecht, G. (2014). Training Agressie Controle Regulier. Handleiding voor trainers. Amsterdam/Duivendrecht: De Bascule / PI Research.
 • Spanjaard, H.J.M. & Hemminga, M.Y. (2014). Training Agressie Controle Regulier. Handleiding voor opleiders. Duivendrecht/Amsterdam: PI Research/De Bascule.
 • Spanjaard, H.J.M., Albrecht, G. & Hemminga, M.Y. (2014). Training Agressie Controle Regulier. Kwaliteitshandleiding. Criteria en procedures voor kwaliteitsbewaking. Duivendrecht/Amsterdam: PI Research/De Bascule.
 • Spanjaard, H.J.M. & Albrecht, A. (2014). Training Agressie Controle Regulier. Managementhandleiding. Werving, selectie en supervisie van trainers en randvoorwaarden voor de uitvoering. Duivendrecht: PI Research.

Boek:

 • Spanjaard, H.J.M. & Haspels, M.J.G. (2014). Families First. Handleiding voor gezinsmedewerkers. Utrecht/Amsterdam: Nederlands Jeugdinstituut/Uitgeverij SWP. (7e druk)

2013
Artikelen en hoofdstuk:

 • Spanjaard, H. (2013). Hulpverlening aan adolescenten. In: Slot, W. & Van Aken, M. (Red.), Psychologie van de adolescentie. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff, p. 303-325.
 • Spanjaard, H. (2013). Multisysteemtherapie voor kinderen en jongeren met antisociaal gedrag (boekbespreking). In: Kind en Adolescent, 3, p. 174-175.
 • Groenhuijsen, E.A., Bolt, R. & Spanjaard, H.J.M. (2013). Als leren een straf is. Erkende gedragsinterventies als leerstraf in het jeugdstrafrecht en het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen. In: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 6 (juni 2013), p. 184-190.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H.J.M., Hulsebosch, A.M.J. & Veldt, M.C.A.E. van der (2013). Theoriehandleiding TOPs!. Positief denken, doen en leren van elkaar. Den Dolder / Duivendrecht: 180 en PI Research.
 • Hulsebosch, A.M.J., Spanjaard, H.J.M., Polak, S.S. & Haasnoot, A.J. (2013). TOPs!: Positief denken, doen en leren van elkaar. Trainershandleiding hulpverleningsvariant. Den Dolder: 180.
 • Hulsebosch, A.M.J. & Spanjaard, H.J.M. (2013). Managementhandleiding TOPs!. Positief denken, doen en leren van elkaar. Den Dolder: 180.
 • Spanjaard, H.J.M., Haasnoot, A., & Polak, S.S. (2013). Opleidingshandleiding TOPs!. Positief denken, doen en leren van elkaar. Den Dolder / Duivendrecht: 180 en PI Research.
 • Veldt, M.C.A.E. van der & Spanjaard, H.J.M. (2013). Kwaliteitshandleiding TOPs!. Positief denken, doen en leren van elkaar. Den Dolder / Duivendrecht: 180 en PI Research.

2012
Artikelen:

 • Spanjaard, H.J.M., Knaap, L.M. van der, Put, C.E. van der & Stams, G.J.J.M. (2012). Risk assessment and the impact of risk and protective factors. In: Loeber, R., Hoeve, M., Slot, N.W. & Laan, P.H. van der (eds). Persisters and desisters in crime from adolescence into adulthood. Explanation, Prevention and Punishment. Farnham: Ashgate, p. 127-157.
 • Spanjaard, H. & Van der Put, C. (2012). Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen. In: Proces, (91) 5, p. 355-370.
 • Put, C. van der, Spanjaard, H. & Stams, G.J. (2012). Inschatting van algemene recidive bij jongeren – Nederlandse versie van de Washington State Juvenile Court Pre-Screen Assessment (WSJCPA Pre-screen). In: Lodewijks, H.P.B. & Domburgh, L. van (Red.), Instrumenten voor risicotaxatie. Kinderen en jeugdigen. Amsterdam: Pearson, p. 53-69.
 • Put, C. van der, Spanjaard, H., Stams, G.J., Doreleijers, Th., Ferwerda, H., Domburgh, L. van & Lodewijks, H. (2012). Risicotaxatie tijdens de verschillende fasen van de jeugdstrafrechtketen – Het Landelijke Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ). In: Lodewijks, H.P.B. & Domburgh, L. van (Red.), Instrumenten voor risicotaxatie. Kinderen en jeugdigen. Amsterdam: Pearson, p. 72-91.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H., Polak, S., Put, C. van der, Maes, M., Persoon, A., Vogelvang, B., Walsarie Wolff, M. & Diest, H. van (2012). Handleiding Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (versie 3.1). Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Spanjaard, H.J.M. (2012). Theoriehandleiding Training Agressie Controle Individueel. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H.J.M., Brown, B.D., Polak, S.S., Tjaden, J.B.D. & Breg, A.C. (2012). Training Agressie Controle Individueel als gedragsinterventie voor jeugdigen. Handleiding voor trainers. Amsterdam/Duivendrecht: De Bascule / PI Research.
 • Spanjaard, H.J.M. (2012). Opleiding Training Agressie Controle Individueel als gedragsinterventie voor jeugdigen. Handleiding voor opleiders. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H.J.M. (2012). Kwaliteitshandleiding Training Agressie Controle Individueel als gedragsinterventie voor jeugdigen. Criteria en procedures voor kwaliteitsbewaking. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H.J.M. (2012). Managementhandleiding Training Agressie Controle Individueel als gedragsinterventie voor jeugdigen. Werving, selectie en supervisie van trainers en randvoorwaarden voor de uitvoering. Duivendrecht: PI Research.
 • Gijsel, S. de & Spanjaard, H. (2012). Lobi mi Pikin. Oudercursus. Paramaribo: Medisch Opvoedkundig Bureau.
 • Spanjaard, H. & Woelinga, H. (2012). Signaleren en stoppen van seksueel misbruik. Richtlijnen voor gesprekken met verschillende betrokkenen. Amsterdam: Spanjaard & Woelinga.

Overig:

 • De web&wijkwinkel: toegankelijk, overzichtelijk en effectief. Bijdrage aan de discussie over stelselherziening van de jeugdzorg in Amsterdam. Functioneel ontwerp jeugdzorg van de Bascule, Spirit & PI Research. Mei 2012.
 • Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen. Leidraad in de keten. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie. (folder, dvd met een ‘hoorcollege’ van Han Spanjaard).
 • Spanjaard, H., Regterschot-Von Lindheim, H., Groenhuijsen, L., & Bolt, R. (2012). Stand van zaken Tools4u. Utrecht/Duivendrecht: Raad voor de Kinderbescherming/PI Research.
 • Regterschot, H. & Spanjaard, H. (2012). Advisering en indicatiestelling gedragsinterventies met het LIJ. Analyse van 200 2A’s en 2B’s. Duivendrecht: PI Research.

2011

Artikelen:

 • Put, C. van der, Spanjaard, H., Domburgh, L., Doreleijers, T., Lodewijks, H., Ferwerda, H., Bolt, R. & Stams, G.J. (2011). Ontwikkeling van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ). Kind en Adolescent Praktijk, 2, p. 76-83.
 • Put, C. E. van der, Stams, G.J.J.M., Hoeve, M., Dekovic, M., Spanjaard, H.J.M., Laan, P. H. van der & Barnoski, R. P. (2011). Changes in the relative importance of dynamic risk factors for recidivism during adolescence. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 20, p. 1–21. DOI: 10.1177/0306624X11398462.

Handleidingen:

 • Spanjaard. H., Polak, S., Put, C. van der, Maes, M., Persoon, A., Vogelvang, B. & Diest H. van (2011). Handleiding Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen. Versie 3.0. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Spanjaard, H., Diest, H. van & Hermans, J. (2011). Trainershandleiding Training LIJ. Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen en Methode Raadsonderzoek Straf. Duivendrecht/Utrecht: PI Research / Raad voor de Kinderbescherming.
 • Albrecht, G. & Spanjaard, H. (2011). Tools4U Training Cognitieve en Sociale vaardigheden voor minderjarigen. Handleiding voor trainers. Duivendrecht: PI Research. (volledig herziene versie).

2010
Artikelen:

 • Шульга, т., Спанияярд, X. & Слот В. (2010). Технологии оказания помощи подросткам с девиантным поведением. Альтернативные наказания в Нидерландах. Социальная педагогика№ 2, С. 103-112.
  (Schulga, T.I., Spanjaard, H. & Slot, W. (2010). Technology of assistance for teenagers with deviant behavior. The experience of assistance to teenagers with deviant behavior in Netherlands. In: Social Pedagogy, 2, p. 103-112.)
 • Шульга, Т.И, Спанияярд, Х & Слот, В. (2010). Технологии оказания помощи подросткам с девиантным поведением. Итоги реализации российско-нидерландской программы ‘Дети группы риска России’. Социальная педагогика№ 3, С. 109-121.
  (Schulga, T.I., Spanjaard, H. & Slot, W. (2010). The technology of assisting child with deviant Behaviour. The implementation results of Russia-Netherlands Program ‘The Russian children of risk group’. In: Social Pedagogy, 3, p. 109-121.)
 • Шульга, Т.И, Спанияярд, X  & Слот, В.. (2010). Альтернативные наказания в Нидерландах. Итоги реализации российско-нидерландской программы ‘Дети группы риска России’. Социальная Педагогика№ 4, С. 65-78.
  (Schulga, T.I., Spanjaard, H. & Slot, W. (2010). Alternative punishment in the Netherlands. Outcome of Russian-Netherlands Program ‘Children at risk in Russia’. In: Social Pedagogy, 4, p. 65-78.)
 • Шульга, Т.И., Спанияярд, X. & Слот, В. (2010). Дети группы риска: программы оказания помощи Итоги реализации российско-нидерландской программы ‘Дети группы риска России’. Социальная Педагогика№ 5, С. 89-101
  (Schulga, T.I., Spanjaard, H. & Slot, W. (2010). Children at risk: assistance program. Outcomes of the Russia-Netherlands Program ‘Children at risk in Russia’. In: Social Pedagogy5, p. 89-101.)

Handleidingen:

 • Spanjaard, H.J.M., Brown, B.D. & Polak, S.S. (2010). Washington State Aggression Replacement Training als gedragsinterventie voor jeugdigen. Handleiding voor trainers. Amsterdam/Duivendrecht: De Bascule / PI Research.
 • Spanjaard, H.J.M. & Brown, B.D. (2010). Opleiding Washington State Aggression Replacement Training als gedragsinterventie voor jeugdigen. Handleiding voor opleiders. Duivendrecht/Amsterdam: PI Research/De Bascule.
 • Spanjaard, H.J.M. & Brown, B.D. (2010). Kwaliteitsprotocol Washington State Aggression Replacement Training als gedragsinterventie voor jeugdigen. Criteria en procedures voor kwaliteitsbewaking. Duivendrecht/Amsterdam: PI Research/De Bascule.
 • Spanjaard, H.J.M. (2010). Managementhandleiding Washington State Aggression Replacement Training als gedragsinterventie voor jeugdigen. Werving, selectie en supervisie van trainers en randvoorwaarden voor de uitvoering. Duivendrecht: PI Research.
 • Assen, K. van, Blažaite, J., Kurienė, A. & Spanjaard, H. (2010). Programa tėvams. Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymas. Vadovas mokymų vedėjams. Vilnius: Všį Bendruomenių kaitos centras, Vilnius ir VšĮParamos vaikams centras.
  (Assen, K. van, Blažaite, J., Kurienė, A. & Spanjaard, H. (2010). Effective Parenting Skills. A curriculum for parents. Manual for course leaders. Vilnius: Community Change Center (CCC) & Children Support Center (CSC).)
 • Assen, K. van, Blažaite, J., Kurienė, A. & Spanjaard, H. (2010). Darbas su programos ‘Būti tėvais – smagu!’ savanoriais. Mokymų vadovas specialistams. Vilnius: Všį Bendruomenių kaitos centras, Vilnius ir VšĮParamos vaikams centras.
  (Assen, K. van, Blažaite, J., Kurienė, A. & Spanjaard, H. (2010). Working with volunteers for ‘Parenting is Fun’. Manual for professionals. Vilnius: Community Change Center (CCC) & Children Support Center (CSC).)

2009
Boeken:

 • Slot, N. W., & Spanjaard, H. J. M. (2009). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg. Hulpverlening voor kinderen en jongeren in tehuizen. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. (Derde, geheel herziene druk.)
 • Cassée, K. & Spanjaard, H. (2009). Koss-Manual. Handbuch für die kompetenzorientierte Arbeit in stationären Settings. Bern: Haupt Verlag.
 • Spanjaard, H. (2009). De VertrekTraining. Intensief ambulante hulp gericht op competentievergroting en netwerkversterking. Utrecht/Amsterdam: Nederlands Jeugdinstituut/Uitgeverij SWP. (3e druk).

Handleidingen:

 • Spanjaard, H.J.M. & Alexander, J.F. (2009). Functionele gezinstherapie. Handleiding voor FFT-therapeuten. Amsterdam: FFT Nederland/De Bascule.
 • Spanjaard, H.J.M. & Breuk, R.E. (2009). Theoretische Onderbouwing van Functional Family Therapy in Nederland. Amsterdam: FFT Nederland/De Bascule.
 • Spanjaard, H., Vinkenvleugel, M., Verdonk, M., Noom, M. & Bijl, B. (2009). Halt Programmahandleiding. Amsterdam/Leiden: PI Research/Halt Nederland.
 • Spanjaard, H., Noom, M., Vinkenvleugel, M., Verdonk, M. & Bijl, B. (2009). Halt effectiever. Theoriehandleiding Halt-afdoening. Amsterdam: PI Research.
 • Spanjaard, H. (2009).  Families First. Training gezinsmedewerkers Families First. Handleiding voor trainers en materiaal voor deelnemersDuivendrecht: PI Research.
 • Albrecht, G. & Spanjaard, H.J.M. (2009). Gespecialiseerde Sociale vaardigheidstraining als taakstraf. Handleiding voor trainers. Duivendrecht: PI Research.

2008
Boeken:

 • Spanjaard, H.J.M., Krooi, H. & Blažaitė, J. (Redaktoriai) (2008). Vaiko teisių apsauga bendruomenėje. Praktiniai patarimai darbui su vaikais ir tėvais bei tarpžinybiniam bendradarbiavimui. Vilnius: Vitanika, Bendruomenių kaitos centras & Netherlands Helsinki Committee.
  (Spanjaard, H.J.M., Krooi, H. & Blažaitė, J. (Ed.) (2008). Protection of children’s rights in the community. Practical guidelines for working with children and parents and cooperation between institutions. Vilnius: Vitanika, Bendruomenių kaitos centras & Netherlands Helsinki Committee.)
 • Cassée, K., Los-Schneider, B. & Spanjaard, H. (2008). KOFA-Manual. Handbuch für die kompetenzorientierte Arbeit mit Familien. Bern: Haupt Verlag.
 • Владимирова, Н.В.,Спаньярд, Х. (2008). Шаг за шагом. Постинтернат. Технология создания сети социально поддерживающих контактов выпускников. Москва: Издательство “Генезис” / Женщины и дети прежде всего.
  (Vladimirova, N.V. & Spanjaard, H. (2008). STAP VOOR STAP. Na het internaat: Methode voor netwerkversterking voor tehuisverlaters. Moskou: Uitgeverij “Genesis” / Women and Children first.)

Handleidingen:

 • Spanjaard, H.J.M. & Brown, B.D. (2008). Theoriehandleiding Washington State Aggression Replacement Training. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H.J.M., Brown, B.D. & Polak, S.S. (2008). Washington State Aggression Replacement Training als gedragsinterventie voor jeugdigen. Handleiding voor trainers. Amsterdam/Duivendrecht: De Bascule / PI Research. 
 • Spanjaard, H.J.M. & Brown, B.D. (2008). Opleiding Washington State Aggression Replacement Training als gedragsinterventie voor jeugdigen. Handleiding voor opleiders. Duivendrecht/Amsterdam: PI Research/De Bascule.
 • Spanjaard, H.J.M. & Brown, B.D. (2008). Kwaliteitsprotocol Washington State Aggression Replacement Training als gedragsinterventie voor jeugdigen. Criteria en procedures voor kwaliteitsbewaking. Duivendrecht/Amsterdam: PI Research/De Bascule. 
 • Spanjaard, H.J.M. (2008). Managementhandleiding Washington State Aggression Replacement Training als gedragsinterventie voor jeugdigen. Werving, selectie en supervisie van trainers en randvoorwaarden voor de uitvoering. Duivendrecht: PI Research. 
 • Spanjaard, H.J.M. (2008). Competentievergroting in De Koppeling. Handleiding voor De Koppeling te Amsterdam. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H. (2008). Training Feedbacksystemen. Handleiding voor trainers. Residentieel en dagbehandeling. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H. (2008).  De VertrekTraining. Handleiding voor trainers. Duivendrecht: PI Research.
 • Heinrich, R. & Spanjaard, H. (2008). Aanpak lichte en matige spijbelaars. De keten naar Halt. Duivendrecht: PI Research.

2007
Boek:

 • H.В. Владимирова & Х.Спаньярд (2007). ШАГ ЗА ШАГОМ. Индивидуальное консультирование выпускников детских домов и школ-интернатов. Москва: Издательство “Генезис” / Женщины и дети прежде всего.
  (N.V. Vladimirova & H. Spanjaard (2007). Step by Step: Individual Consultations for Graduates of Orphanages and Internats. Moscow: “Genesis” / Women and Children first.)

Handleidingen:

 • Albrecht, G. & Spanjaard, H. (2007). Tools4U. Training cognitieve en sociale vaardigheden als taakstraf voor minderjaren. Handleiding voor trainers. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H. (2007). Vaardigheden voor trainers. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H. (2007). Spanningsopbouw bij dreigend en agressief gedrag van jongeren. Analyse en interventie. Duivendrecht: PI Research.
 • Albrecht, G., & Spanjaard, H. (2007). Co&So-Va-training. Training cognitieve en sociale vaardigheden als taakstraf. Handleiding voor trainers. Duivendrecht: PI Research.
 • Albrecht, G., Creemers, J., & Spanjaard, H. (2007). Opleiding Co&So-Va-training als taakstraf. Draaiboek voor opleiders. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H. (2007). Basistraining Competentievergroting. Residentieel en dagbehandeling. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H. (2007). Training competentievergrotend handelen bij incidenten en crisissituaties. Handleiding voor trainers. Residentieel en dagbehandeling. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H. (2007). Training informatie en analyse doelen en werkpunten. Residentieel en dagbehandeling. Handleiding voor trainers. Residentieel en dagbehandeling. Duivendrecht: PI Research.

2006
Handleidingen:

 • Albrecht, G., Creemers, J. & Spanjaard, H. (2006). Sociale vaardigheidstraining als taakstraf. Handleiding voor trainers. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H., Albrecht, G., & Knopper, S. (2006). Kwaliteitsprotocol Co&So-Va-training. Criteria en procedures voor kwaliteitsbewaking. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H., Albrecht, G. & Knopper, S. (2006). Managementhandleiding Co&So-Va-training. Werving, selectie en supervisie van trainers en randvoorwaarden voor de uitvoering. Duivendrecht: PI Research.

2005
Boeken:

 • Spanjaard, H.J.M. & Haspels, M.J.G. (2005). Families First. Handleiding voor gezinsmedewerkers. Utrecht/Amsterdam: NIZW Jeugd/Uitgeverij SWP. (6e geheel herziene druk)
 • Spanjaard, H. (2005). De VertrekTraining. Intensief ambulante hulp gericht op competentievergroting en netwerkversterking. Utrecht/Amsterdam: NIZW Jeugd/Uitgeverij SWP. (2e licht gewijzigde herdruk)

Artikelen:

 • Spanjaard. H. (2005). Behandeling van delinquente jongeren. Competentievergroting in een jeugdinrichting. In: Bruning, M. & Ruitenberg, G. (Red.), Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief. Amsterdam: Uitgeverij SWP, p. 193-205.
 • Berger, M., & Spanjaard, H. (2005). Sociale vaardigheidstrainingen. In: Hermanns, J., Nijnatten, C. van, Verheij, F. & Reuling, M. (Red.), Handboek Jeugdzorg. Deel 2: Methodieken en programma’s. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p. 497-516.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H.J.M. (2005). Competentievergroting in een jeugdinrichting. Handleiding voor het Jongeren Opvang Centrum te Amsterdam. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H. & Woelinga, H. (2005). Signalering en stoppen van seksueel misbruik. Richtlijnen voor gesprekken met verschillende betrokkenen. Amsterdam: Spanjaard & Woelinga.

2004
Boek:

 • Татьяна Шульга, Хан Спаньяярд & Вим Слот (2004). Texhoлогии оказания помощи подросткам с девиантным поведением. Mockba-Амceрдam: ИПK и ПPHO MO. (ISBN 5-88561-095-9).
  (Tatjana Schulga, Han Spanjaard & Wim Slot (2004). Hulpverlening aan kinderen met delinquent gedrag. Moskou-Amsterdam: ИПK и ПPHO MO.) 

Handleidingen:

 • Spanjaard, H.J.M., & Lange, M.I. de. (2004). Competentievergroting in de Heuvelrug. Handboek. Duivendrecht: PI Research. 
 • Lange, M.I. de & Spanjaard, H.J.M. (2004). Competentievergroting en Zelfbepaling. Competentie- en Ervaringsgericht werken in een open jeugdinrichting. Zutphen: De Sprengen / Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H.J.M., & Albrecht, G. (2004). Cognitieve gedragstrainingen binnen Reclassering Leger des Heils. Duivendrecht: PI Research. 
 • Grijpma, G. & Spanjaard, H.J.M. (2004). Behandeling van jeugdige (licht verstandelijk gehandicapte) plegers van seksueel geweld. Werkboek met hulpmiddelen en werkvormen voor individuele en groepstherapie (versie 1.1). Ermelo / Amsterdam/Duivendrecht: ’s Heeren Loo Kwadrant / PI Research.

2003

Hoofdstuk:

 • Spanjaard, H. & Es, D. van (2003). De Delictanalyse. In: Spanjaard, H., Lange, M. de & Haspels, M. (2003). Competentievergroting in een jeugdinrichting. Handleiding voor groepsleiders, unitleiders en gedragswetenschappers. Duivendrecht: PI Research, p. 161-188.

Boek:

 • Spanjaard, H. (2003). De VertrekTraining. Intensief ambulante hulp gericht op competentievergroting en netwerkversterking. Utrecht: NIZW.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H.J.M., & Albrecht, G. (2004). Cognitieve gedragstrainingen binnen Reclassering Leger des Heils. Duivendrecht: PI Research.
 • Albrecht, G., Haspels, M. J. G., & Spanjaard, H. J. M. (2003). Jonge AMA’s. Competentiegerichte begeleiding van alleenstaande kinderen, jongeren en kindgezinnen in een kinderwoongroep. Duivendrecht: PI Research.
 • Spanjaard, H., Lange, M. de & Haspels, M. (2003). Competentievergroting in een jeugdinrichting. Handleiding voor groepsleiders, unitleiders en gedragswetenschappers. Duivendrecht: PI Research.

2002
Boek:

 • Berger, M. & Spanjaard, H. (2002). Families First. Handleiding voor gezinsmede­werkers. Utrecht: Nederlands Insti­tuut voor Zorg en Welzijn/NIZW. (5e druk)

Artikel:

 • Spanjaard, H. (2002). Sterkere leerlingen, beter contact. Competentievergroting op school en in de klas. In: KPC Info. (Hallo? Contact! Over de relatie leraar-leerling), 66, maart 2002, p. 4-6.

2001
Boek:

 • Spanjaard, H., Vugt, M. van, Hoffman, E., & Lieverse, G. (2001). Werkboek JPP. Utrecht: NIZW.

Artikelen:

 • Berger, M., & Spanjaard, H. (2001). Sociale vaardigheidstrainingen in allerlei soorten en maten. In: Handboek Jeugdzorg, p. A.10-1-A10-22.
 • Spanjaard, H. (2001). Training in treatment of sexual abuse in Tartu. In: CNF Quarterly Journal, 3, October 2001. p. 3-5.

Handleiding:

 • Haspels, M. J. G., Albrecht, G., & Spanjaard, H. J. M. (2001). AMA’s in ontwikkeling. Competentiegerichte begeleiding van alleenstaande minderjarige asielzoekers in kleine wooneenheden. Duivendrecht: PI Research.

2000
Boek:

 • H. Spanjaard & M. van Vugt, (2000). Kort Ambulant. Handleiding voor kortdurende ambulante jeugdzorg gericht op competentievergroting. Utrecht: NIZW.

Artikelen:

 • Spanjaard, H. & Slot, W. (2000). Verblijf in jeugdinrichting effectief? Justitie werk aan verbeteringen. In: Perspectief. Informatie- en opinieblad voor de jeugdbescherming. 6 (oktober 2000), p. 19-21.
 • Spanjaard, H. & Slot, W. (2000). Competentiemodel maakt jongeren sterker. Behandeling en begeleiding van delinquente jongeren. In: 0|25. Tijdschrift over jeugd, 8 (oktober 2000), p. 32-35.
 • Spanjaard, H., Haspels, M. & Roos, I. (2000). Grenzen stellen en respecteren. Onderzoek naar de effecten van programma-ontwikkeling omtrent seksualiteit. In: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten, 4 (december 2000), p. 211-228

Overig:

 • Spanjaard, H. J. M., Kloosterman, M. V., & Esmeijer, F. J. (2000). Werk in uitvoering. Onderzoek naar doelgroep en kwaliteit van de SVO-ZMOK-school De Werkruimte. Duivendrecht: PI Research.

1999
Boeken:

 • Slot N.W. & Spanjaard, H.J.M. (1999). Compe­tentie­vergroting in de residentiële jeugdzorg. Hulpverlening voor kinderen en jongeren in tehuizen. Baarn: Uitgeverij Intro / HB Uitgevers.
 • Berger, M. & Spanjaard, H. (1999). Families First. Handbuch für Familienmitarbeiter. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
 • Т.И. Шульга, B. Слот & Х. Спаниярд (1999). Metoдиka paбotы c дetьmи “гpyппы pиcka”. Mockba: YPAO. (ISBN 5-204-00200-6)
  (T. Schulga, N. Slot & H. Spanjaard (1999). Methodiek voor het werken met ‘risicokinderen’. Moskou: YPAO.)

Artikel:

 • Spanjaard, H.J.M., Veldt, M.C.A.E. van der & Bogaart P.H.M. van den (1999). ‘Exit Training for youngsters in residential care. Treatment to prevent homelessness’, In: International Journal of Child & Family Welfare, Vol 4, No 2, p. 130-148.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H., Bijl, B. & Marie-Christine van der Veldt (1999). Implementatie en Kwaliteitsbewaking van de VertrekTraining. Utrecht/Duivendrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / PI Research.
 • Spanjaard, H., Lange, M. de, & Haspels, M. (1999). Competentievergroting in een jeugdinrichting. Handleiding voor groepsleiders, unitleiders en gedragswetenschappers. Duivendrecht: PI Research.
 • Berger, M.A. & Spanjaard, H.J.M. (1999). Sociale vaardigheidstraining als taakstraf voor minderjarigen. Duivendrecht: PI Research, afd. GT-projecten.

1998
Artikel en hoofdstukken:

 • Slot, N.W., Spanjaard, H.J.M. & Berger, M.A. (1998). Competentievergroting in het gezin. Ontwikkelingstaken voor ouders en kinderen. In: Walter Hellinckx (Red.), Pedagogische thuishulp in problematische opvoedingssituaties. Leuven/Apeldoorn: Garant, p. 113-136.
 • Bijl, B. & Spanjaard, H. (1998). De VertrekTraining. Een kortdurende, intensieve training voor jongeren die risico lopen op thuisloosheid. In: Passage. Tijdschrift voor rehabilitatie, 2, p. 68-75.
 • Spanjaard, H. (1998). ‘Competentievergroting in een jeugdinrichting’. In: W. Koops & W. Slot (Red.), Van lastig tot misdadig. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, p. 117-131.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H. & Vugt, M. van (1998). Kort Ambulant. Vrij toegankelijke jeugdzorg gericht op competentievergroting. (Handleiding, versie 1.0). Amsterdam: Paedologisch Instituut, afd. GT-projecten.
 • Grijpma, G. & Spanjaard, H.J.M. (1998). Behandeling van jeugdige (licht verstandelijk gehandicapte) plegers van seksueel geweld. Werkboek met hulpmiddelen en werkvormen voor individuele en groepstherapie (versie 1.0). Ermelo / Amsterdam/Duivendrecht: Groot-Emaus / Paedolo­gisch Instituut.
 • Spanjaard, H. & Haspels, M. (1998). Jongeren en seksualiteit: grenzen stellen en respecteren. Cursusmap voor groepsleiders in instellingen voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren. (Versie 2.0). Amsterdam/Duivendrecht: Paedologisch Instituut, afd. GT-projecten.
 • Spanjaard, H., Slot, W., Haspels, H., Lange, M. de & Slot, W. (1998). Competentievergroting in een tehuis, trainingsmap voor groepsleiders (versie 1.1). Duiven­drecht: Paedolo­gisch Instituut, afd. GT-projecten.

Overig:

 • Haspels, M.J.G. & Spanjaard, H.J.M. (1998). Grenzen stellen en respecteren. Programma-evaluatie in het kader van het project ‘Preventie van seksueel grensoverschrijdend en gewelddadig gedrag van en tussen licht verstandelijk gehandicapte jongeren’. Amsterdam/ Duivendrecht: Paedolo­gisch Instituut.
 • Haspels, M.J.G., Roos, I.J.W. & Spanjaard, H.J.M. (1998). Prevention of sexual violence in residential care. (Paper presented at the 6th EUSARF Congress in Nanterre (Paris/France), 23-26 September 1998.)
 • H.J.M. Spanjaard, M.C.A.E. van der Veldt & P.H.M. van den Bogaart (1998). Exit Training for youngsters in residential care. Treatment to prevent homelessness. (Paper presented at the 6th EUSARF Congress in Nanterre (Paris/France) 23-26 September 1998.)
 • H.J.M. Spanjaard, M.I. de Lange & M.J.G. Haspels. Treatment of delinquent boys: a behavioral competency-based approach. (Paper presented at the 6th EUSARF Congress in Nanterre (Paris/France) 23 – 26 September 1998.)

1997
Artikel:

 • Spanjaard, H. (1997). Weggelopen en thuisloze jongeren. In: Handboek Leerlingbege­leiding, 32 (32e aanvulling december 1997). Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, p. 3125-1 – 3125-38.

Handleiding:

 • Berger, M., Portengen, R., Spanjaard, H. & Heuven, L. (1997). Families First. Handleiding voor teamleiders. Utrecht: Nederlands Insti­tuut voor Zorg en Welzijn/NIZW. Download: http://www.nji.nl/nl/HandlTeamleiders.pdf

1996
Boek:

 • Berger, M. & Spanjaard, H. (1996). Families First. Handleiding voor gezinsmede­werkers. Utrecht: Nederlands Insti­tuut voor Zorg en Welzijn/NIZW. (2e druk 1998, 5e druk 2002)

Artikelen:

 • Spanjaard, H. (1996). ‘Preventie van seksueel geweld op school.’ In: Handboek Leerlingbege­leiding, 29 (29e aanvulling december 1996). Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, p. 3122-1 – 3122-26.
 • Spanjaard, H. & Woelinga, H. (1996). Vragen naar ervaringen met seksueel misbruik. In: Vereniging van Speltherapeuten, 1, p. 27-31.
 • Slot, W. & Spanjaard, H. (1996). Ontwikkelingstaken voor ouders van jonge kinderen. Het competen­tie­model en gezinsgerichte hulpverlening. In: Jeugd en samenleving, 1, 1996, p. 3-19.
 • Spanjaard, H. (1996). ‘Preventie van seksueel geweld op school.’ In: Handboek Leerlingbege­leiding, 29 (29e aanvulling december 1996). Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, p. 3122-1 – 3122-26.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H. & Haspels, H. (1996). Competentievergroting in een tehuis, trainingsmap voor groepsleiders (versie 1.0). Duiven­drecht: Paedolo­gisch Instituut, afd. GT-projecten.
 • Spanjaard, H. & Haspels, H. (1996). Jongeren en seksualiteit: grenzen stellen en respecteren. Trainingsmap voor groepsleiders (versie 1.0). Amsterdam/Duivendrecht: Paedologisch Instituut.
 • Geeraets, M.H.W. & Spanjaard, H.J.M. (1996). Toekomstcursus. Competentievergroting bij jongeren met een communicatieve handicap door training van sociale vaardigheden. Duiven­drecht/Voorburg: Paedolo­gisch Insti­tuut/Ef­fatha.
 • Spanjaard, H. (1996). VT. Handleiding bij de VertrekTrai­ning. Utrecht/Amster­dam: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / Paedologisch Instituut.
 • Spanjaard, H. (1996), Kortdurende ambulante hulpverlening. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/NIZW.

Overig:

 • Spanjaard, H. & Haspels, H. (1996). Competentie Lijst Seksualiteit (CLS). Amsterdam/Duiven­drecht: Paedologisch Instituut.
 • Spanjaard, H. & Haspels, H. (1996). Seksuele Kennis-, Attitude-, Vaardigheden- en Ervaringenlijst (SKAVE). Amsterdam/Duiven­drecht: Paedologisch Instituut.

1995
Handleiding:

 • Spanjaard, H. & Slot, W. (1995). Voorkoming thuisloosheid van jongeren middels een vertrek­training. Handleiding VT-methodiek. Amsterdam/Dui­vendrecht: Paedologisch Instituut.

1994
Artikelen:

 • Spanjaard, H. & Berger, M. (1994). Families First. Hulp aan gezinnen ter voorkoming van uithuisplaatsing van kinderen. In: Jeugd en samenleving, 12, p. 720-729.
 • Spanjaard, H. (1994). Voorkomen van seksueel gewelddadig gedrag van jongens te­gen­over meisjes. In: P. Ponte & A.F.D. van Veen (Red.), Intensieve leerlingbegelei­ding. Schoolstrategieën in het voortgezet onder­wijs. Leuven/Apeldoorn: Garant, p. 107-118.
 • Spanjaard, H. (1994). Het voorkomen van seksueel gewelddadig gedrag van jongens tegenover meisjes. In: Rep en Roer, 5 (Thema: Leren over seksueel geweld), p. 7-27.
 • Spanjaard, H. (1994). Het brede kader van hulpverlening aan plegers van seksueel geweld. In: De dader gehol­pen. Verslag van een landelijk symposium over hulpverlening aan daders van seksueel geweld. Utrecht: SOMAN, p. 17-19.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H. & Berger, M. (1994). Preventie van seksueel geweld. Cursus voor de residentiële jeugdhulp­verlening ter voor­koming van seksueel grensoverschrijdend ge­drag. Cursusmap. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/NIZW.
 • Spanjaard, H. & Berger, M. (1994). Preventie van seksueel geweld. Cursus voor de residentiële jeugdhulp­verlening ter voor­koming van seksueel grensoverschrijdend ge­drag. Handleiding voor trainers. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/NIZW.

1993
Artikelen:

 • Beelen, J. & Spanjaard, H. (1993). Seksueel geweld allang geen ‘vrouwenprobleem’ meer (als het dat ooit al was!). In: Zjan Matti (Red.), Kijkduin 2: Stand van zaken en toekomstig beleid seksueel geweld. Congresverslag. Utrecht: Medusa, p. 102-107.
 • Spanjaard, H. (1993). Plegers van seksueel geweld. In: MateM. Op weg naar een veiliger schoolklimaat. Een krant over het voorkómen van seksuele intimidatie en seksueel geweld in het schoolleven. Utrecht: MateM, p. 3.
 • Spanjaard, H. (1993). Mannen aangesproken door affiche. Affiche (te) confronterend voor instellingen en vrouwen. In: Menens (Informatieblad Preventie Seksueel Geweld), 2, p. 7.
 • Spanjaard, H. (1993). ‘Jongens, wat zitten jullie nou te kletsen?’ De rol van de groepsleider bij de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. In: Jeugd en samenleving, 8/9, p. 442-453.
 • Spanjaard, H. (1993). Verdeelde meningen, verdeeld succes. Evaluatie van een affiche voor jongens en mannen ter preventie van seksueel geweld. Utrecht: Stichting Ondersteuning Mannenwerk.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H. & Hove, O. ten. (1993). Prävention sexueller Gewalt gegen Jungen und Mädchen. Münster: Landschafsver­band Westfalen-Lippe – Landesjugendamt – (In: Fachberatung Jugendar­beit, Ideen & Konzepte 2).
 • Spanjaard, H. (1993). Preventie van seksueel geweld. Werkvormen voor preventieprogramma’s voor jongens en/of meisjes. Amsterdam: RIAGG Amsterdam Zuid/Nieuw-West.
 • Spanjaard, H. (m.m.v. Hove, O ten) (1993). Als een meisje nee zegt. Programma’s ter voorkoming van seksueel geweld voor moeilijk lerende jongens en meisjes. Amsterdam: RIAGG Amsterdam Zuid/Nieuw-West.
 • Engel, J. & Spanjaard, H. (1993). Effecten van enkele lessen over seksueel geweld op een scholenge­meenschap. Amsterdam: RIAGG Amsterdam Zuid/Nieuw-West.

1992
Boek:

 • Spanjaard, H. (1992). Jongens, het kan ook anders! Het voorkómen van seksueel geweld van jongens tegenover meisjes. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Wel­zijn.

Artikelen:

 • Spanjaard, H. (1992). Preventie van seksueel geweld in het jongerenwerk. In: Jeugd en samen­le­ving, 2/3 (Signalement), p. 197-198.
 • Spanjaard, H. (1992). Mannen Tegen Seksueel Geweld opgeheven. In: Furore (Feministisch maandblad), mei (Mannenhoekje), p. 44.
 • Spanjaard, H. (1992). ‘Ik dacht alleen aan mezelf’. Waarom plegen sommige jongens en mannen seksu­eel geweld? In: Beugels, B. (Red.), Informatiebulletin Onderwijs en Emancipatie. Leeuwarden: Gemeente Leeuwarden, dienst Welzijn, p. 15-19.
 • Spanjaard, H. (1992). Jongens, het kan ook anders! Methodieken en werkvormen voor de dagelijkse praktijk. In: Menens (Informatieblad Preventie Seksueel Geweld), 1, 1992, p. 3-4.

Handleidingen:

 • Spanjaard, H. (1992). Handelen na seksueel geweld door jongeren. Een stappenplan voor de residentiële jeugdhulpverlening. Amsterdam/Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.
 • Spanjaard, H. (1992). Handelen na seksueel geweld door leerlingen. Een stap­penplan voor het voor­gezet onderwijs. Amsterdam: RIAGG Zuid/Nieuw-West.

Overig:

 • Damen, E. & Spanjaard, H. (1992). Mannen Tegen Seksueel Geweld. Eindverslag 1983-1991 / Jaarverslag 1991. Amsterdam: Stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld.

1991
Boek:

 • Spanjaard, H. (Red.), (1991). Plegers van seksueel geweld. Ontwikkelingen in hulp­verlening en preventie. Amsterdam/Rijswijk: Stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld / RINO Randstad Midden.

Artikelen:

 • Marjan Bonink, Damen, E. & Spanjaard, H. (1991). Primaire preventie van seksu­eel geweld gericht op jongens. Voorbeelden van werkvormen. In: Spanjaard, H. (Red.), Plegers van seksueel geweld. Ontwikkelingen in hulpver­lening en preventie. Am­sterdam/Rijswijk: Stichting Mannen Tegen Seksu­eel Geweld / RINO Rand­stad Midden, p. 142-152.
 • Spanjaard, H. (1991). Gedwongen seks? Gewoon niet doen! Informatie over seksueel geweld voor jongens en mannen. Amsterdam: Mannen Tegen Seksueel Geweld.
 • Spanjaard, H. (1991). ‘Die meiden vragen er toch zelf om!’ Preventie van seksu­eel geweld gericht op jongens. In: Jeugd en samenleving, 6/7, p. 432-446.
 • Spanjaard, H. & Damen, E. (1991). ‘Je moet je als dader indenken in het slacht­offer’. Een leerproject als alterna­tieve sanctie voor jeugdige ple­gers van seksueel geweld. In: Jeugd en samenleving, 9, p. 555-565.
 • Damen, E. & Spanjaard, H. (1991). Campagne laat gebrek aan kennis over seksueel geweld zien. In: De Volkskrant (Forum), 12 oktober 1991, p. 18.
 • Spanjaard, H. (1991). Achtergronden en motieven van plegers van seksueel geweld. Preventie en hulpverlening. In: P.B. Defares & J.D. van der Ploeg (Red.), Agres­sie. Determinanten, signale­ring en interventie. Assen/Maastricht: Van Gorcum, p. 228-248.
 • Spanjaard, H. (1991). Boekje over taken en werkwijze van het JAC Amsterdam. In: Jeugd en samenle­ving,10 (Signalement), p. 672-673.

Overig:

 • Spanjaard, H. (m.m.v. Damen, E.) (1991). ‘Eindelijk sta je daar, maar dan …?’ Vijf interviews met jon­gens over omgang met meisjes en seksueel ge­weld. Am­ster­dam, Projekt Werken met Jongens.
 • Spanjaard, H. (m.m.v. Damen, E.) (1991). ‘Ik heb er verder niet bij nage­dacht!’. Interviews met twee jeugdige plegers van seksueel geweld na het volgen van een leerprojekt als alternatieve sanktie. Am­ster­dam, Projekt Werken met Jongens.
 • Damen, E. & Spanjaard, H. (1991). Deelnetwerk Preven­tie van Seksueel Geweld. Eind­verslag. Amsterdam: Project Werken met Jon­gens.
 • Damen, E. & Spanjaard, H. (1991). Mannen Tegen Seksueel Geweld. Jaarverslag 1990. Amsterdam: Stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld.

1990
Artikelen:

 • Spanjaard, H. (1990). Voortijdig schoolverlaten. In: Handboek Leerlingbegeleiding, 12 (twaalfde aanvul­ling maart 1990). Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, p. 3780-1 – 3780-28.
 • Spanjaard, H. (1990). Film over thuisloze jongeren. In: Jeugd en samenleving, 3 (Signalement), p. 313-314.
 • Spanjaard, H. (1990). Weggelopen en thuisloze jongeren. In: Handboek Leerlingbege­leiding, 10 (tiende aanvulling, maart 1990). Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, p. 3125-1 – 3125-32.
 • Spanjaard, H. (1990). Literatuur over jongens, mannen en seksueel geweld. Amsterdam: Stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld.
 • Spanjaard, H. & Dijkstra, S. (1990). Primaire preventie van geweld tegen kinderen. Focus te sterk op seksueel misbruik. In: Tijdschrift Gezondheids­voorlichting, 3, p. 6-8.
 • Damen, E. & Spanjaard, H. (1990). Primaire preventie gericht op incestplegers. In: Baartman, H., Burgess, A., Rümke, C., e.a. Incest en hulpverlening. Amersfoort/Leuven: ACCO, p. 207-212.
 • Spanjaard, H. & Hoefnagels, C. (1990). Een telefoonlijn voor plegers van seksu­eel geweld. In: Baartman, H., Burgess, A., Rümke, C., e.a. Incest en hulpverle­ning. Amersfoort­/Leuven: ACCO, p. 215-217.
 • Spanjaard, H. (1990). Mietske van Hooff en Hannie Kraan: ‘Waarom zouden ze het doen? Een studie naar jongens en sexueel geweld’; Nely Bakker e.a. ‘Seksu­eel geweld van jongens: motieven en alternatie­ven’. In: Jeugd en samenle­ving, 7/8 (Besprekingen), p. 519-521.

Overig:

 • Spanjaard, H. (1990). Het aan de orde stellen van een aantal mythen en opvattin­gen over seksueel met behulp van een enquête en een vragenlijst. Amster­dam: RIAGG Zuid/Nieuw-West.
 • Damen, E. & Spanjaard, H. (1990). Mannen Tegen Seksueel Geweld. Jaarverslag 1989. Amsterdam: Stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld.

1989
Artikelen:

 • Spanjaard, H. (1989). Een keuze zonder alternatief. Thuisloze jongeren in Neder­land. In: Jeugd en samenleving, 1, p. 5-21.
 • Spanjaard, H. & Mooij, A. (1989). De vestiging van een alter­natief. Ge­schie­de­nis van twintig jaar alternatieve hulpverlening. In: Jeugd en samenleving, 4, p. 234-250.
 • Spanjaard, H. (1989). Weggelopen jongeren en hun ouders. In: Jeugd en samenleving, 5 (Signa­le­ment), p. 334-335.
 • Spanjaard, H. (1989). Mar­jan Bonink e.a.: ‘Buitenspel. Een videofilm over jongens en seksueel geweld.’ In: Jeugd en samenleving, 1 (Besprekingen), p. 52-55.
 • Spanjaard, H. (1989). Damen, E. & Oosten, N. van (red.): ‘Mannelijkheid en seksu­eel ge­weld. De dader belicht.’ In: Maandblad Geeste­lijke Volksge­zondheid, 6 (Boeken), p. 700-703.
 • Damen, E. & Spanjaard, H. (1989). Voorwoord. In: Hans de Groot en Sjang Herm­sen. Voor verbe­tering vatbaar. Preventie en hulpverlening gericht op daders van sexueel ge­weld. Amster­dam: Mannen Tegen Seksueel Geweld, p. 7-8.
 • Damen, E. & Spanjaard, H. (1989). Reaktie op de Conceptvervolg­nota Be­strij­ding van seksueel geweld tegen vrouwen meisjes: ‘Preventie van seksu­eel geweld en de aanpak van daders’. In: Hans de Groot & Sjang Herm­sen. Voor ver­betering vatbaar. Preventie en hulpver­lening gericht op daders van sexueel ge­weld. Amsterdam: Mannen Tegen Seksueel Geweld, p. 128-134.
 • Spanjaard, H. (1989). Groot, H. de (eindred.): ‘Teksten Mannenhulpverlening.’ In: Maand­blad Gees­telijke Volksgezondheid ,3 (Boeken), p. 329-331.
 • Spanjaard, H. & Damen, E. (1989). Het gaat om maatschappelijke ongelijk­heid. De visie van Mannen Tegen Seksueel Geweld. In: Mannenkrant, a­pril/mei, p. 23-25.
 • Spanjaard, H., Vulpen, W. van & Boer, H. de (1989). Preventie: tijd voor profes­si­onalise­ring. Verslag van de studiedag ‘Vier jaar LOP’, georgani­seerd door het Landelij­ke Onder­steuningspunt Preventie op 27 september 1988 te Zeist. In: Maandblad Geeste­lijke Volksge­zondheid, 6 (Bijeen­kom­sten), p. 682-683.

Overig:

 • Spanjaard, H. & Damen, E. (Red.), Nieuwsbrief Mannen Tegen Seksueel Geweld. (De­cember 1989, nummer 1). Amsterdam: Mannen Tegen Seksueel geweld, 1989.
 • Damen, E. & Spanjaard, H. (1989). Mannen Tegen Seksueel Geweld. Jaarverslag 1988. Amsterdam: Stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld.
 • Spanjaard, H. (1989). Hulpverlening aan plegers van seksueel geweld. Diskussie-stuk. Amster­dam: RIAGG Zuid/Nieuw-West.
 • Delahay, A., Vreese, A. Spanjaard, H. & Erning, K. van (1989). Bestrijding van seksu­eel mis­bruik door hulpverleners. Amsterdam: IRV (Inter Regionaal Verband van instellingen voor ambulante gees­telijke gezondheidszorg in Amsterdam).
 • Spanjaard, H. (1990). Het aan de orde stellen van een aantal mythen en opvattin­gen over seksueel met behulp van een enquête en een vragenlijst. Amster­dam: RIAGG Zuid/Nieuw-West.

1988
Artikelen:

 • Spanjaard, H. (1988). Hulp aan jongeren. In: Jeugd en samenleving2 (Signale­ment), p. 124-125.
 • Spanjaard, H. (1988). Jan de Weert, Recht, hulpverlening en minderjari­gen. In: Jeugd en samenle­ving, 10 (Besprekingen), 1988, p. 558-559.
 • Spanjaard, H. (1988). Machtsvertoon leidt tot seksueel geweld. In: De Volkskrant (Open Fo­rum), 29 maart 1988, p. 15.
 • Spanjaard, H. (1988). Tegen-geweld. VVDM stelt ondergeschiktheid ter diskus­sie. In: Mannen, juli/au­gus­tus, p. 15-17.
 • Spanjaard, H. (1988). Ondergeschiktheid als ziel van de militaire dienst. In: Jeugd en sa­menle­ving, 9, p. 494-498.
 • Spanjaard, H. (1988). Niet bij voorbaat afwijzen. In: Mannen, sep­tember/ok­to­ber, 1988, p. 15-17.
 • Dijkstra, S. & Spanjaard, H. (1988). Ongeloof over incest soms nog erger dan misbruik zelf. In: De Volkskrant (Open Forum), 8-11-1988, p. 13.

Overig:

 • Spanjaard, H. (1988). Redenen en achtergronden van weglopen. In: Nelly Takken (Red.), Scho­lings­map JAC-hulpverle­ning. Deel I (Bijlage 1). Utrecht: Lande­lijk overleg Al­terna­tieve Hulpver­lening, p. 1-30.


1987
Artikelen:

 • Wormgoor, G. & Spanjaard, H. (1987). Pleeggezinnen. In: De Volkskrant (inge­zonden brief), 7-4-1987.
 • Spanjaard, H. (1987). Hoe zorgvuldig is de wet? Hulpverlening aan­ weglopers nog steeds strafbaar. In: Jeugd en samenleving, 7, p. 419‑438.
 • Spanjaard, H. & Wormgoor, T. (1987). Jonger volwassen maar langer afhanke­lijk. In: De Volks­krant (Open Forum), 28-10-1987.
 • Spanjaard, H. (1987). Weggelopen minderjarigen uit kinderbeschermingste­hui­zen. In: Jeugd en samen­le­ving, 11 (Signalement), p. 717-718.

1986
Artikelen:

 • Haar, W. ter (m.m.v. Spanjaard, H.). Als je jong bent, ben je nog niet jarig. Verslag van het RAJA-congres over jeugdbeleid. In: Jeugd en samenle­ving, 2, 1986, p. 110-115.
 • Spanjaard, H. (1986). Deskundigheid van JAC erkend, maar nu verder. In: Trouw (Podi­um), 19-2-1986.
 • Spanjaard, H. (1986). Wat doet het JAC met zijn juridisch keurmerk, De door­lo­pen­de discussie over weglopende minderjarigen. In: Welzijns­maandblad3, p. 37‑40.
 • Spanjaard, H. (1986). Spijbelen in Zuidwest-Drenthe. In: Jeugd en samen­le­ving, 5 (Signa­le­ment), p. 326-327.

1985
Artikelen:

 • Vonk, G., Splunter, J. van, Mintjes, A., Spanjaard, H. & Wal, U. van der. Voortijdig schoolverlaten in de gemeente Gronin­gen. In: INFO, 2 (Tijd­schrift voor Onderwijswetenschappen) 1985, p. 101‑116.
 • Spanjaard, H. (1985). ‘Discriminatie is iets van de stad, niet van Leek’. In: Jeugd­werk Nu, 1, p. 12‑14.
 • Spanjaard, H. (1985). School? Ze kunnen me wat! Voortijdige school­verla­ters in Gronin­gen. In: Jeugd en samenleving, 1, p. 8‑28.
 • (Te­vens gepubliceerd in: H.G. Schmidt, e.a. Voor­tijdig van school: een thematische intro­ductie tot de sociale wetenschappen (Deel 5, blok 5: Voor­tijdig ­schoolverlaten: een inter­disci­plinai­re bena­dering). Heer­len: Open Univer­siteit, 1985, p. 56-72 (Leereenheid 24: Aanpak van het pro­bleem, paragraaf 5.2.: School? Ze kunnen me wat!). )
 • Vonk, G., Mintjes, A., Spanjaard, H. & Wal, U. van der (1985). ‘Ze worden desnoods de hemel ingeprezen.’ Opvangprojekten voor voortijdi­ge schoolver­la­ters. In: Vernieuwing (van opvoeding, onder­wijs en maat­schappij), 6, p. 17‑21.
 • Spanjaard, H. (1985). ‘Testcase’. In: Nieuwsblad van het Noorden (ingezonden brief), 1-3-1985.
 • Spanjaard, H. (1985). JAC onterecht veroordeeld. In: Drentsche en Asser Courant (inge­zonden brief), 5-3-1985.
 • Spanjaard, H. (1985). Hulpverlening jongeren dreigt om zeep geholpen. In: De Volks­krant (Open Forum), 7-3-1985.
 • Spanjaard, H. (1985). JAC onterecht veroordeeld. In: Leeuwarder Courant (inge­zonden brief), 7-3-1985.

Overig:

 • Spanjaard, H. (1985). School is gewoon niks voor mij. Interviews met voortijdige schoolverlaters. Groningen: Instituut voor Per­soonlijkheids‑ en Ontwikkelings­psychologie (RUG).

1984
Artikelen:

 • Wormgoor, G., Spanjaard, H., Bögels, S., Bode. M. & Mintjes, A. (1984). Is er leven op de Mavo, … gewoon plat op je bek liggen en wachten tot de bel gaat… In: Calcar, C. van, e.a. (Red.), De school, een wissel tussen leven en werk (Opstellen over voortijdige schoolverla­ters; Onderwijs Re­search Dagen 1983). Lisse: Swets & Zeit­linger, p. 153‑164.
 • Spanjaard, H. & Mintjes, A. (1984). Anderen weten altijd wat beter voor je is. Het OOG op een perspektief voor vroegtijdig school­verlaters. In: Margetek­sten, 7A, p. 68‑84.
 • Koops, D., Mintjes, A., Rep, I. & Spanjaard, H. (1984). OOG voor voortijdi­ge schoolverlaters. In: Interaktie, 11 (Tijdschrift voor onder­wijs, vorming en oplei­ding), p. 249‑251.
 • Spanjaard, H. (1984). De ‘echte’ schoolverlaterster be­staat niet. De Lawi­ne (Onaf­hankelij­ke Stadskrant voor Groningen), 17-7-1984.
 • Spanjaard, H. (1984). Dood(t) je school. OOG wil schoolverlaters steu­nen. In: De Lawi­ne (Onafhankelij­ke Stadskrant voor Groningen), 14-8-1984.

Overig:

 • Vonk, G., Splunter, J. van, Mintjes, A., Spanjaard, H. & Wal, U. van der (1984). Voortijdig schoolverlaten in de gemeente Gronin­gen. Haren: RION.
 • Spanjaard, H. & Mintjes, A. (1984). Anderen weten altijd wat beter voor je is. Het oog op een perspektief voor vroegtijdig schoolverlaters. Groningen: Insti­tuut voor Persoonlijkheids‑On­t­wikk­elingspsychologie (RUG).
 • Koops, D., Mintjes, A., Rep, I. & Spanjaard, H. (1984). Het oog op OOG. Jaarverslag ‘83/’84. Groningen: Chr. KMBO.

1983
Overig:

 • Wormgoor, G., Spanjaard, H., Bögels, S., Bode, M. & Mintjes, A. (1983). Is er leven op de MAVO? (..gewoon plat op je bek liggen en wachten tot de bel gaat..). Groningen: Vak­groep Inter­disciplinaire Onderwijskunde (RUG), 1983.