Training en advies

Training is een goed middel om professionals een bepaalde aanpak en praktische richtlijnen te leren. Het is een belangrijk hulpmiddel om een methodiek of een programma goed te implementeren en te borgen.

Uitvoerende professionals leren in een trainingssituatie hoe zij bepaalde technieken, hulpmiddelen en richtlijnen kunnen toepassen. Een training is actief, afwisselend en gericht op ontwikkelen en leren. Theorie wordt concreet gemaakt; praktische richtlijnen wordt geoefend. Training geschiedt op maat: het programma en de trainer sluiten aan bij wat professionals al weten en kunnen. De inhoud is afgestemd op wat professionals willen, kunnen en moeten leren.

De trainer brengt vaardigheden, attitude en kennis over die de professionals kunnen gebruiken in hun contacten met kinderen, jongeren en ouders.
De trainer beschikt over ruime kennis en ervaring met betrekking tot het onderwerp en over goede trainersvaardigheden.
De trainer staat model, geeft inspirerende introducties, stimuleert en begeleidt discussies en laat deelnemers in een veilige omgeving nieuwe dingen uitproberen.

De trainer staat model voor de attitude en technieken die worden getraind: actief, uitnodigend, leiding gevend, directief, open en niet-veroordelend, motiverend, empowerend.

Overdracht van kennis continu wordt afgewisseld met actieve opdrachten en oefeningen, gericht op het uitproberen van de aangereikte interventies, richtlijnen, technieken en hulpmiddelen.

Naast uitvoerende professionals dienen leidinggevenden en inhoudelijk begeleiders (gedragsdeskundigen) voldoende toegerust te worden. Ook voor hen zijn, afhankelijk van hun rol, verschillende trainingen beschikbaar.

Spanjaard Development & Training verzorgt voor verschillende doelgroepen en over verschillende onderwerpen trainingen. (Zie hiervoor het overzicht.)

Uitvoering in de praktijk vraagt om monitoring en onderhoud: kwaliteitsbewaking.
Spanjaard Development en Training heeft ruime ervaring in het bouwen van kwaliteitssystemen: inter- en supervisie, meten van resultaten en uitvoering en manieren op deze terugkoppeling te gebruiken voor verbetering van het werk van de professional.

Spanjaard Development & Training is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).CRKBO_Instelling