Ambulante jeugdhulp

Training in

 • het opbouwen van een werkrelatie en het motiveren van kinderen, jongeren en ouders
 • het inventariseren en vragen, problemen en oplossingen
 • het opstellen van een plan van aanpak
 • technieken voor
  • leren van nieuw gedrag
  • beïnvloeden van cognities
  • reguleren van emoties
 • opvoedingsvaardigheden
 • hulpmiddelen en strategieën voor
  • verbetering van onderlinge relaties en oplossing van conflicten
  • versterking van het sociale netwerk
 • generalisatie en bestendiging

Werkzame elementen uit effectieve interventies vormen de leidraad. 

Doelgroep
Ambulante jeugdhulpverleners en andere professionals in wijkteams en instellingen voor jeugdhulp. Inhoud van het programma wordt afgestemd op de cliënten (leeftijd, niveau, problematiek) waarmee de professionals werken.
De training vindt plaats op hbo(+)-niveau.

Werkwijze
Trainer maakt gebruik van korte introducties, demonstraties, opdrachten, kortere en langere oefeningen. Leren door doen staat centraal.

Inhoud
Er wordt gebruik gemaakt van technieken en strategieën uit oplossingsgericht en competentiegericht werken, aangevuld met recente inzichten over wat werkt voor wie?
Exacte inhoud en duur van de training is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Het basisprogramma kent de volgende inhoud:

Inhoud dag 1:

 • werkrelatie: hoe start je?
 • inventarisatie van krachten en problemen, beschermende en risicofactoren
 • praten, observeren en analyseren
 • creatieve en stimulerende hulpmiddelen voor informatieverzameling: toelichting en oefening
 • motiveren kun je leren
 • plan van aanpak voor en met de cliënt(en)

Inhoud dag 2:

 • van doel naar actie
 • technieken voor het leren van vaardigheden
  • versterking van positief gedrag
  • ombuigen van negatief gedrag
  • leren van nieuwe gedrag
 • technieken en hulpmiddelen voor generalisatie

Inhoud dag 3:

 • cognities: technieken en hulpmiddelen voor het verhelderen en beïnvloeden van gedachten
 • emoties: technieken en hulpmiddelen voor het herkennen en reguleren van gevoelens
 • sociaal netwerk: in kaart brengen en versterken
 • opvoedingsvaardigheden
 • conflicten oplossen

De training ‘Ambulante Jeugdhulp’ is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer: SKJ207880, geaccrediteerde punten: 28,75; geldigheid: 1-12-2020 – 1-12-2023).

Ter voorbereiding lezen deelnemers enkele hoofdstukken uit 12-23. Kortdurende hulp voor jongeren en hun ouders (Spanjaard, 2023) (per dag 25 á 30 pagina’s); bij de driedaagse training hoort een praktijkopdracht.