Competentievergroting

Training in technieken en strategieën voor competentievergroting zoals
 • informatieverzameling
 • opstellen van doelen en plan van aanpak
 • bieden van structuur en veiligheid
 • vaardigheidstraining en gedragsregulatie
 • beïnvloeden van gedachten en gevoelens
 • versterken van het sociale netwerk

Werkzame factoren en (elementen uit) effectieve interventies vormen de leidraad. 

Doelgroep
Professionals die kinderen, jongeren, ouders en/of jongvolwassenen begeleiden. Inhoud van het programma wordt afgestemd op de cliënten (leeftijd, niveau, problematiek) die begeleid of behandeld worden.
De training vindt plaats op hbo(+)-niveau.
Voor gedragsdeskundigen en leidinggevenden kan een aparte training verzorgd worden, afgestemd op hun rol en taak.

Werkwijze
Trainer maakt gebruik van korte introducties, demonstraties, opdrachten, kortere en langere oefeningen. Leren door doen staat centraal.

Inhoud
Vertrekpunt is de methodiek ‘Competentievergroting’ (Slot & Spanjaard, 2016), aangevuld met recente inzichten over wat werkt in de (residentiële) jeugdhulp.
Exacte inhoud en duur van de training is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Een mogelijk programma zou zijn:

Module 1:

 • ontwikkelingstaken en vaardigheden
 • dagritme: het hart van de behandeling
 • observeren, interpreteren en analyseren
 • hulpmiddelen voor informatieverzameling: toelichting en oefening
 • inventarisatie van krachten en problemen, beschermende en risicofactoren
 • observeren en analyseren
 • technieken voor het leren van nieuw gedrag
  • versterking van positief gedrag: feedback
  • leren van nieuwe gedrag: instructie en suggestie
  • ombuigen van negatief gedrag

Module 2: 

 • hulpmiddelen voor informatieverzameling: toelichting en oefening (vervolg)
 • motiveren kun je leren
 • plan van aanpak voor en met de cliënt(en)
 • technieken voor het leren van nieuw gedrag (vervolg)
  • leren van nieuw gedrag: oefenen
 • technieken voor generalisatie
 • feedbacksystemen

Module 3: 

 • cognities: technieken en hulpmiddelen voor het verhelderen en beïnvloeden van gedachten
 • emoties: technieken en hulpmiddelen voor het herkennen en reguleren van gevoelens
 • sociaal netwerk: in kaart brengen en versterken
 • keuzes maken

Elke module duurt één dag.
De training is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer: SKJ209286, geaccrediteerde punten: 27 voor de totale training, 9 punten per module; accreditatie geldig tot 28-05-2024).

Ter voorbereiding lezen deelnemers enkele hoofdstukken uit ‘Competentievergroting’ (per module 25 á 30 pagina’s); bij de driedaagse training hoort een praktijkopdracht.