Effectieve interventies

Ontwikkeling, implementatie en kwaliteitsbewaking
Vierdaagse cursus over
 • Wat werkt: principes en factoren
 • Inpassen van effectieve jeugdinterventies in behandelaanbod
 • Matching van deelnemers en interventies
 • Implementeren en evalueren
 • Doorontwikkelen na de transitie

‘Evidence based’, ‘Research based’, ‘Practice based’ en ‘Evidence based practice’: in de jeugd- en opvoedhulp en jeugd-ggz is de vraag ‘wat werkt?’ niet meer weg te denken. Voor (in potentie) effectieve preventie- en interventieprogramma’s zijn verschillende databanken ingericht. Per programma is informatie te vinden over de doelgroep, de aanpak, de theoretische/wetenschappelijke onderbouwing en de mate waarin het programma als effectief is aan te merken. Daarbij doen zich een aantal praktische problemen voor:

 • er is een flinke overlap tussen de verschillende programma’s qua doelgroep, aanpak en theoretische onderbouwing, waardoor het soms moeilijk kiezen is tussen de verschillende programma’s;
 • de meeste programma’s zijn slechts ‘goed onderbouwd’, het aantal programma’s met (sterke) aanwijzingen voor effectiviteit is beperkt;
 • het uitvoeren van de meeste programma’s vraagt een flinke investering (opleiding, supervisie, kwaliteitssysteem), waarbij niet elke regio voldoende cliënten zal hebben om een programma voldoende rendabel te kunnen uitvoeren.

In deze nieuwe GITP PAO-cursus gaan we in op de kern van effectieve/erkende programma’s en interventies: hoe worden ze ontwikkeld, hoe worden ze geïmplementeerd, hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd? Diverse programma’s en interventies worden als voorbeeld toegelicht; als cursist kun je je nader verdiepen in (onderdelen van) programma’s en interventies die voor jouw praktijksituatie van belang zijn.

Doelgroep

 • Gedragsdeskundigen in de jeugdzorg (jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz, jeugdbescherming) die betrokken zijn bij de (door)ontwikkeling, implementatie en/of kwaliteitsbewaking van effectieve interventies, of die betrokken zijn bij de zorgtoewijzing rondom jeugdinterventies.
 • Staf-/beleidsmedewerkers op het gebied van innovatie en kwaliteit.

Programma

 • Dagdeel 1: Wat werkt: principes en factoren, elementen van een interventie
 • Dagdeel 2: Selectie van deelnemers: assessment en toeleiding
 • Dagdeel 3: Algemeen werkzame factoren: uitleg en oefening
 • Dagdeel 4: Marktverkenning (welke interventies zijn in mijn regio nodig) en kernelementen van effectieve interventies: uitleg, illustratie en oefening
 • Dagdeel 5: Kernelementen van effectieve interventies: uitleg, illustratie en oefening
 • Dagdeel 6: Programma-integriteit en onderzoek: voor- en nametingen t.b.v. onderzoek en betere uitvoering van de interventie
 • Dagdeel 7: Motivatie en afstemming van programma’s
 • Dagdeel 8: Randvoorwaarden voor uitvoering van interventies

Werkwijze

De docent maakt gebruik van korte inleidingen, praktijkvoorbeelden en videovoorbeelden. Enkele technieken en strategieën die behoren bij werkzame factoren en kernelementen worden geoefend om zelf te ervaren hoe deze werken. (Daardoor gaan de interventies meer leven. Het is geen cursus waarin je opgeleid wordt in de interventies zelf.). We werken deels plenair en deels in kleine groepjes (twee- of drietallen).
Je krijgt enkele praktijkopdrachten om het geleerde in je eigen werksituatie toe te passen. Voorbereidingstijd per cursusdag is ongeveer 7 uur en bestaat uit literatuurstudie, raadpleging websites (aan de hand van opdrachten) en praktijkopdrachten.