Generalistisch werken in gezinnen

Twee- of driedaagse training in

 • werkzame elementen en factoren in het werken met kinderen, jongeren en ouders
 • werkrelatie opbouwen met alle gezinsleden
 • problemen ombuigen naar veranderwensen en mogelijke oplossingen
 • motiveren en activeren
 • analyse van beschermende en risicofactoren op leefgebieden als gezin, school, sociaal netwerk, huisvesting, financiën en gezondheid
 • opvoeding en probleemoplossing
 • conflicten oplossen, krachten bundelen
 • netwerkanalyse en -versterking

Doelgroep
Ambulante jeugdhulpverleners en andere professionals in die worden ingezet als ‘generalist’. Een generalist beschikt over brede kennis en ruime ervaring en heeft diverse vaardigheden voor ‘eerste hulp’. De generalist helpt de gezinsleden om vragen en problemen om te zetten in mogelijke antwoorden en oplossingen. De ervaren problemen worden zoveel mogelijk opgelost met aanwezige krachten in het gezin of het sociale netwerk.

Werkwijze
Trainer maakt gebruik van korte introducties, opdrachten, kortere en langere oefeningen. Leren door doen staat centraal.

Inhoud
Er wordt gebruik gemaakt van technieken en strategieën uit oplossingsgericht en competentiegericht werken.
Exacte inhoud en duur van de training is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Een voorbeeld van een programma:

Inhoud dag 1:

 • werkrelatie: hoe start je?
 • inventarisatie van problemen en mogelijke oplossingen
 • creatieve en stimulerende hulpmiddelen voor informatieverzameling: toelichting en oefening
 • screening van de belangrijkste leefgebieden: kort en krachtig

Inhoud dag 2:

 • oplossingsvaardigheden voor individuen (kinderen, jongeren, ouders)
 • gezinnen leren samen oplossingen te vinden en uit te voeren
 • conflicten oplossen

Inhoud dag 3:

 • onmisbare opvoedingsvaardigheden per leeftijdsfase
 • regels, afspraken en naleving
 • het in kaart brengen en activeren van het sociale netwerk
 • motiveren en vasthouden