Opfris- en vervolgtraining Competentievergroting

Opfrissen en uitbreiden van technieken en strategieën voor competentievergroting zoals

 • verzamelen en analyseren van informatie
 • opstellen van doelen en plan van aanpak
 • bieden van structuur en veiligheid
 • vaardigheidstraining en gedragsregulatie
 • beïnvloeden van gedachten en gevoelens
 • versterken van het sociale netwerk
 • bevorderen veiligheid, zelfbepaling en zelfcontrole

voor professionals die eerder de training Competentievergroting gevolgd hebben.

Werkzame factoren en elementen uit effectieve interventies en de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming (m.n. de richtlijn ‘Ernstige Gedragsproblemen’ en ‘Residentiële hulp’) vormen de leidraad. 

Doelgroep
Professionals die kinderen, jongeren, ouders en/of jongvolwassenen begeleiden. Inhoud van het programma wordt afgestemd op de cliënten (leeftijd, niveau, problematiek) die begeleid of behandeld worden.
De training vindt plaats op hbo(+)-niveau.

Werkwijze
Trainer maakt gebruik van korte introducties, demonstraties, opdrachten, kortere en langere oefeningen. Leren door doen staat centraal.

Inhoud
Vertrekpunt is de methodiek ‘Competentievergroting’ (Slot & Spanjaard, 2016; Spanjaard, 2023), aangevuld met recente inzichten over wat werkt in de (residentiële) jeugdhulp.
Exacte inhoud en duur van de training is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Een mogelijk programma is:

Module A: Aansluiten, motiveren en leren

 • Leerwensen
 • Succeservaringen en lastige situaties
 • Doelen en acties die aansluiten bij de cliënt en zijn omgeving
 • Motiveren
 • Praktische, sociale en cognitieve vaardigheden leren: wat werkt het best?
 • Specifieke aandachtspunten voor het werken met kinderen/jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of autisme

Module B: Veiligheid en zelfcontrole

 • Dagritme en regels
 • Signaleringsplan
 • Handelen bij incidenten en crisissituaties
 • Feedbacksystemen
 • Vergroten van zelfbepaling en zelfcontrole

Programma wordt waar nodig aangepast op basis van vooraf geïnventariseerde leerwensen van deelnemers.

Datum
Het is een incompany training. Data worden in overleg vastgesteld.

Duur
Elke module duurt één dag.

De opfris- en vervolgtraining Competentievergroting is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer: SKJ214381, geaccrediteerde punten: 9,25 per module; geldigheid: tot 18-4-2026).