Opfristraining Signaleren en Stoppen van Seksueel Misbruik

Eendaagse opfris- en verdiepingstraining in

  • het signaleren van seksueel misbruik;
  • het bespreekbaar maken van (vermoedens van) seksueel misbruik met jeugdigen en hun ouders;
  • het opstellen van een plan van aanpak gericht op het herstellen/vergroten van veiligheid.

voor professionals die eerder de training Signaleren en Stoppen van Seksueel Misbruik gevolgd hebben.

Doelgroep
Jeugdbeschermers (gezinsvoogden), ambulante jeugdhulpverleners en andere professionals in de jeugdzorg.
De training vindt plaats op hbo(+)-niveau.

Werkwijze
Trainers maken gebruik van korte introducties, verwerkingsopdrachten, attitude-oefeningen met betrekking tot persoonlijke reacties/emoties en uitgebreide oefeningen aan de hand van verschillende casussen.

Datum
Het is een incompany training. Datum wordt in overleg vastgesteld.

Duur
Een dag.

Inhoud:

  • Praten over lichamelijkheid en seksualiteit
  • Bespreken seksueel gedrag m.b.v. criteria van het Vlaggensysteem
  • Signalen ordenen en verder exploreren
  • Voorwaarden voor het delen en ontvangen van persoonlijke verhalen over bedreiging
  • Praten over negatieve ervaringen met kinderen en jongeren
  • Signalen van / verhaal over seksueel misbruik delen met ouders/verzorgers
  • Plan van aanpak/veiligheidsplan

Programma wordt waar nodig aangepast op basis van vooraf per mail geïnventariseerde leerwensen van deelnemers.

De opfristraining is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
Accreditatienummer: SKJ197600, geaccrediteerde punten: 6,00; geldigheid: 14-06-2016 – 14-06-2019.
Accreditatienummer: SKJ202440, geaccrediteerde punten: 6,00; geldigheid: 21-03-2019 – 21-03-2022.
Accreditatienummer: SKJ211102, geaccrediteerde punten: 6,00; geldigheid: 21-03-2022 – 21-03-2025.