Residentiële behandeling

Training in

 • structuur en veiligheid op de leefgroep
 • leren op de groep: hoe doe je dat?
 • vaardigheidstraining en gedragsregulatie
 • feedbacksystemen
 • samenwerken met het sociale netwerk
 • informatieverzameling, doelen stellen en behandelplan
 • het voorkomen en hanteren van crisissituaties
 • generalisatie en bestendiging

Werkzame factoren en (elementen uit) effectieve interventies vormen de leidraad. 

Doelgroep
Groepsleiders en andere professionals die met kinderen of jongeren werken in een residentiële voorziening. Inhoud van het programma wordt afgestemd op de jeugdigen (leeftijd, niveau, problematiek) die behandeld worden.
Voor gedragsdeskundigen en leidinggeven kunnen aparte trainingsdagen verzorgd worden, afgestemd op hun rol en taak.

Werkwijze
Trainer maakt gebruik van korte introducties, demonstraties, opdrachten, kortere en langere oefeningen. Leren door doen staat centraal.

Inhoud
Vertrekpunt is de methodiek ‘Competentievergroting’ (Slot & Spanjaard, 2016), aangevuld met recente inzichten over wat werkt in de residentiële jeugdzorg.
Exacte inhoud en duur van de training is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Een mogelijk programma zou zijn:

Inhoud dag 1:

 • dagroutine: het hart van de behandeling
 • observeren, interpreteren en analyseren
 • hulpmiddelen voor informatieverzameling: toelichting en oefening
 • gedragsbeïnvloeding middels feedback
 • inventarisatie van krachten en problemen, beschermende en risicofactoren
 • praten, observeren en analyseren
 • creatieve en stimulerende hulpmiddelen voor informatieverzameling: toelichting en oefening
 • motiveren kun je leren
 • plan van aanpak voor en met de cliënt(en)

Inhoud dag 2:

 • van doel naar actie
 • technieken voor het leren van nieuw gedrag
  • versterking van positief gedrag
  • ombuigen van negatief gedrag
  • leren van nieuwe gedrag
 • technieken voor generalisatie

Inhoud dag 3:

 • cognities: technieken en hulpmiddelen voor het verhelderen en beïnvloeden van gedachten
 • emoties: technieken en hulpmiddelen voor het herkennen en reguleren van gevoelens
 • sociaal netwerk: in kaart brengen en versterken
 • conflicten oplossen