Risicotaxatie schoolverzuim: werken met de ARIS

De training is gericht op het werken met het Actuarieel Risicotaxatie Instrument Schoolverzuim (ARIS).
De ARIS is ontwikkeld voor schoolverzuimzaken die terechtkomen bij Halt, de Raad voor de Kinderbescherming en/of de jeugdreclassering. Afname van het instrument dient de volgende doelen:
1) inventariseren van problemen die ten grondslag liggen aan het huidige schoolverzuim;
2) inschatten van het risico op een toekomstig proces-verbaal vanwege overtreding van de leerplichtwet;
3) inzicht verkrijgen in de risicofactoren die aangepakt moeten worden om het risico op herhaling van overtreding van de leerplichtwet te verkleinen.

Doelgroep
Raadsonderzoekers, jeugdreclasseerders en Haltmedewerkers.

Werkwijze
Uitleg over en oefening in het uitvoeren van het interview met de jongere en de ouders, het wegen van informatie en het scoren van de items, het trekken van conclusies en het opstellen van een advies of plan van aanpak.

Data
Het is een incompany training.

Duur
Eén dagdeel.

Inhoud

  • Introductie, leerdoelen, kennismaking
  • Risicofactoren en beschermende factoren m.b.t. schoolverzuim
  • Uitvoeren van interview met jongeren en ouders over achtergronden/oorzaken van schoolverzuim
  • Weging van de informatie en scoring van items van de ARIS
  • Opstellen van een advies / plan van aanpak

De training ‘Risicotaxatie Schoolverzuim: Werken met de ARIS’ is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Formeel leren – Training: SKJ210504, geaccrediteerde punten: 5,25. De accreditatie is geld tot 21-10-2022.