Seksuele ontwikkeling en veiligheid: voorkomen van misbruik van en door jongeren

Tweedaagse training in

 • praten over seks en seksuele veiligheid;
 • beoordelen van seksueel gedrag en het signaleren van seksueel misbruik;
 • het bespreken van seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 • het maken van veiligheidsafspraken voor slachtoffers en plegers.

Doelgroep
Jeugdreclasseerders, ambulante jeugdhulpverleners en andere professionals in de jeugdzorg die met jongeren werken vanaf 12 jaar.
De training vindt plaats op hbo(+)-niveau.

Werkwijze
Trainer maakt gebruik van korte introducties, verwerkingsopdrachten, attitude-oefeningen met betrekking tot persoonlijke reacties/emoties en uitgebreide oefeningen aan de hand van enkele casussen.

Data
Het is een incompany training. Data worden in overleg vastgesteld. Bij voorkeur zit er telkens een periode van twee weken tussen de trainingsdagen, zodat deelnemers het geleerde in de praktijk kunnen toepassen.

Duur
Twee dagen (vier dagdelen).

Module 1: Seksueel misbruik

 • Introductie, leerdoelen, kennismaking
 • Praten over seks en seksuele veiligheid
 • Beoordeling van seksueel gedrag: vlaggensysteem
 • Signalen van seksueel misbruik
 • Vragen naar ervaringen met seksueel misbruik
 • Aandachtspunten voor gesprekken met (mogelijke) slachtoffers
 • Gesprek met jongere
 • Veiligheid

Module 2: Seksueel grensoverschrijdend gedrag

 • Wederzijdse toestemming
 • Zorgen delen
 • Oorzaken voor seksueel grensoverschrijdend en gewelddadig gedrag
 • Gesprek met beschuldigde jeugdige
 • Plan van aanpak voor jeugdige plegers
 • Motiveren en monitoren

Accreditatie voor deze training is aangevraagd bij de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Aangevraagde punten: module 1: 9; module 2: 8.
Ter voorbereiding lezen deelnemers enkele hoofdstukken uit ‘Signaleren en Stoppen van Seksueel misbruik’ en doen zij een korte e-learning over seksuele uitbuiting.