Aanpak kindermishandeling

Twee- of driedaagse training in

 • signalen van kindermishandeling;
 • praten over veiligheid en vermoedens van kindermishandeling met kinderen en jongeren en hun ouders;
 • het opstellen van een plan van aanpak gericht op het herstellen/vergroten van veiligheid.

Doelgroep
Ambulante en residentiële jeugdhulpverleners en andere professionals in de jeugdzorg.

Werkwijze
Trainer maakt gebruik van korte introducties, verwerkingsopdrachten, attitude-oefeningen met betrekking tot persoonlijke reacties/emoties en uitgebreide oefeningen aan de hand van verschillende casussen.

Data
Het is een incompany training. Data worden in overleg vastgesteld. Bij voorkeur zit er telkens een periode van twee weken tussen de trainingsdagen, zodat deelnemers het geleerde in de praktijk kunnen toepassen.

Duur
Twee of drie dagen, afhankelijk van keuzes met betrekking tot de inhoud van het programma. Hieronder een mogelijke invulling.

Inhoud dag 1:

 • praten met kinderen/jongeren
 • signalen van kindermishandeling
 • gesprek met kind n.a.v. signalen
 • plan van aanpak/veiligheidsplan

Inhoud dag 2:

 • gesprek met jongere n.a.v. signalen
 • gesprek met ouders n.a.v. een vermoeden of een verhaal van een kind
 • gesprek met ouders en kind
 • plan van aanpak/veiligheidsplan

Inhoud dag 3:

 • overlevingsstrategieën
 • afspraken maken en checken
 • samenwerking met ketenpartners

De training is opgenomen in het opleidingsoverzicht vanBanner Bijscholing Wmo