Signaleren en stoppen van seksueel misbruik

Twee- of driedaagse training in

 • het signaleren van seksueel misbruik;
 • het bespreekbaar maken van (vermoedens van) seksueel misbruik met jeugdigen en hun ouders;
 • het opstellen van een plan van aanpak gericht op het herstellen/vergroten van veiligheid.

Doelgroep
Jeugdbeschermers (gezinsvoogden), pleegzorgwerkers, jeugdreclasseerders, ambulante jeugdhulpverleners en andere professionals in de jeugdzorg.
De training vindt plaats op hbo(+)-niveau.

Werkwijze
Trainers maken gebruik van korte introducties, verwerkingsopdrachten, attitude-oefeningen met betrekking tot persoonlijke reacties/emoties en uitgebreide oefeningen aan de hand van verschillende casussen.

Data
Het is een incompany training. Data worden in overleg vastgesteld. Bij voorkeur zit er telkens een periode van twee weken tussen de trainingsdagen, zodat deelnemers het geleerde in de praktijk kunnen toepassen.

Duur
Twee of drie dagen (vier of zes dagdelen).

Dagdeel 1:

 • Introductie, leerdoelen, kennismaking
 • Praten over de baas zijn over je lichaam met kinderen
 • Praten over seksualiteit met jongeren
 • Beoordeling van seksueel gedrag: vlaggensysteem
 • Signalen van seksueel misbruik

Dagdeel 2:

 • Signalen van seksueel misbruik (vervolg)
 • Vragen naar ervaringen met seksueel misbruik
 • Aandachtspunten voor gesprekken met (mogelijke) slachtoffers
 • Gesprek met jongen
 • Veiligheid

Dagdeel 3:

 • Toestemming
 • Gesloten (suggestieve) versus open vragen
 • Gesprek met meisje
 • Zorgen delen

Dagdeel 4:

 • Praten over seksuele ontwikkeling en veiligheid met ouders
 • Ouders informeren over een sterk vermoeden / een verhaal
 • Gesprek met niet beschuldigde ouder
 • Veiligheidsplan

Dagdeel 5 en 6:

 • Gesprek met ouders n.a.v. signalen
 • Overlevingsstrategieën
 • Gesprek met beschuldigde ouder en niet-misbruikende ouder
 • Plan van aanpak/veiligheidsplan

De tweedaagse basismodule van deze training is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer: SKJ208763, geaccrediteerde punten: 17,00; accreditatie geldig tot 01-03-2024). De eendaagse vervolgmodule (dag 3) is eveneens goedgekeurd (accreditatienummer: SKJ208763, geaccrediteerde punten: 6,00; accreditatie geldig tot 01-03-2024).

Ter voorbereiding lezen deelnemers enkele hoofdstukken uit ‘Signaleren en Stoppen van Seksueel misbruik’ (36 pagina’s); bij training hoort een take home toets.

Zie ook de reacties van deelnemers.