Signaleren en stoppen van seksueel misbruik

Twee- of driedaagse training in

 • het signaleren van seksueel misbruik;
 • het bespreekbaar maken van (vermoedens van) seksueel misbruik met jeugdigen en hun ouders;
 • het opstellen van een plan van aanpak gericht op het herstellen/vergroten van veiligheid.

Doelgroep
Jeugdbeschermers (gezinsvoogden), pleegzorgwerkers, jeugdreclasseerders, ambulante jeugdhulpverleners en andere professionals in de jeugdzorg.
De training vindt plaats op hbo(+)-niveau.

Werkwijze
Trainer maakt gebruik van korte introducties, verwerkingsopdrachten, attitude-oefeningen met betrekking tot persoonlijke reacties/emoties en uitgebreide oefeningen aan de hand van verschillende casussen.

Data
Het is een incompany training. Data worden in overleg vastgesteld. Bij voorkeur zit er telkens een periode van twee weken tussen de trainingsdagen, zodat deelnemers het geleerde in de praktijk kunnen toepassen.

Duur
Twee of drie dagen (vier of zes dagdelen).

Dag 1:

 • Introductie, leerdoelen, kennismaking
 • Praten over seksualiteit met kinderen/jongeren
 • Beoordeling van seksueel gedrag: vlaggensysteem
 • Signalen van seksueel misbruik
 • Vragen naar ervaringen met seksueel misbruik
 • Aandachtspunten voor gesprekken met (mogelijke) slachtoffers
 • Gesprek met jongere
 • Veiligheid

Dag 2 (voor jeugdbescherming, Veilig Thuis, ambulante jeugdhulp):

 • Toestemming
 • Gesloten (suggestieve) versus open vragen
 • Gesprek met kind
 • Zorgen delen
 • Praten over seksuele ontwikkeling en veiligheid met ouders
 • Ouders informeren over een sterk vermoeden / een onthulling
 • Gesprek met niet beschuldigde ouder
 • Veiligheidsplan

Dag 2 (voor jeugdreclassering):

 • Toestemming
 • Zorgen delen
 • Ouders informeren over een sterk vermoeden / een onthulling
 • Veiligheidsplan
 • Oorzaken voor seksueel grensoverschrijdend en gewelddadig gedrag
 • Omgaan met ontkenning: gesprek met beschuldigde jeugdige
 • Plan van aanpak voor jeugdige pleger
 • Motiveren en monitoren

Dag 3 (voor jeugdbescherming, Veilig Thuis, ambulante jeugdhulp):

 • Gesprek met ouders n.a.v. signalen
 • Overlevingsstrategieën
 • Omgaan met ontkenning: gesprek met beschuldigde
 • Gesprek met niet-misbruikende ouder en beschuldigde partner
 • Plan van aanpak/veiligheidsplan

De tweedaagse versie van deze training is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
van 1-3-2021 tot 1-3-2024:
– accreditatienummer SKJ208763
– geaccrediteerde punten: dag 1 en dag 2: 17,00; dag 3: 6,00
van 1-3-2024 tot 1-3-2027:
– accreditatienummer SKJ216311
– geaccrediteerde punten: dag 1 en dag 2: 17,00; dag 3: 7,00

Ter voorbereiding lezen deelnemers enkele hoofdstukken uit ‘Signaleren en Stoppen van Seksueel misbruik’; bij de training hoort een take home toets.

Zie ook de reacties van deelnemers.