Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen en jongeren

Sociale vaardigheidstrainingen (SOVA-trainingen) zijn bedoeld voor kinderen en jongeren met uiteenlopende problemen. Ze leren op een adequatere wijze te reageren in sociale situaties. SOVA-trainingen vinden hun oorsprong in de gedragstherapie en de sociale leertheorie.
Tijdens deze cursus doe jij kennis en vaardigheden op om een SOVA-training uit te voeren. Bovendien leer je om goed onderbouwd een programma te kiezen dat past bij jouw doelgroep. Je krijgt praktische handvatten om een optimale leersituatie te creëren in zowel een individuele als groepstraining. Verschillende technieken komen aan bod, zoals modeling, instructie, oefenen (begeleiding rollenspel), feedback, shaping, (backwards) chaining, discriminatietraining en werken met huiswerkopdrachten.

Inhoud van de cursus:

  • opzetten en uitvoeren van een sociale vaardigheidstraining voor kinderen of jongeren
  • trainersvaardigheden voor het uitvoeren van een individuele en groepstraining
  • aandacht voor gedachten, gevoelens en gedrag
  • onderbouwd een keuze maken voor een programma
  • aandachtspunten voor kinderen en jongeren die moeilijker leren