Training Leef-Wijzer, voorheen LIJ-Wijzer

De Leef-Wijzer, voorheen LIJ-Wijzer, is een hulpmiddel in de vorm van een app: https://www.jeugdconnect.nl/leefwijzer/#!/. Je gebruikt de app op een tablet, laptop of telefoon in gesprekken met jongere en/of ouders/verzorgers over hoe het nu gaat, wat ze graag willen veranderen, wat het belangrijkste is om aan te pakken en wat hierbij mogelijke oplossingen zijn.

Hoe werkt het?
Jongere en ouders geven afzonderlijk van elkaar scores op belangrijke leefgebieden. De app vullen ze tijdens het gesprek zelf in. De scores worden gevisualiseerd waardoor er een beeld ontstaat over hoe de jongere en ouders tegen de huidige situatie en gewenste veranderingen aankijken.
Het gesprek gaat vooral over wat de scores betekenen. Eerst spreek je met jongere en ouders apart, daarna gezamenlijk. Je kunt de app ook gebruiken zonder uitwisseling.

Wat levert het op?
Werken met de Leef-Wijzer maakt de jongere en ouders actief. Zij vullen de scores in, jij stelt per score verhelderings- en verdiepingsvragen. De Leef-Wijzer werkt motiverend: de app stimuleert om naar mogelijke veranderingen te kijken.
De invulling van de Leef-Wijzer is eenvoudig, kost relatief weinig tijd en vraagt geen leesvaardigheden van jongeren en ouders/verzorgers. Hierdoor is de Leef-Wijzer ook goed in te zetten bij jongeren en ouders met een licht verstandelijke beperking. Voor het gebruik van de Leef-Wijzer heb je WIFI of een andere internetverbinding nodig.

Enkele uitspraken van gebruikers van de app:
“Meer inzicht in problematiek en handvaten gekregen om te werken aan bepaalde doelen.”
“Inzicht in wat beide partijen (jongere/ouders) van de situatie vinden. Visualisering maakt het inzichtelijk.”
“Ik denk dat ik op deze manier meer uit het gesprek heb gehaald dan zonder de Leef-Wijzer.”
“Meer inzicht in de dingen die spelen, de bevestiging dat ze hierin op één lijn liggen en willen werken aan dezelfde punten. Naar mijn idee hadden moeder en dochter hierdoor ook meer begrip naar elkaar toe.”

Waarvoor kan de app gebruikt worden?
De Leef-Wijzer kan ingezet worden bij de afname van het Halt-signaleringsinstrument of het LIJ (Landelijk Instru­mentarium Jeugdstrafrechtketen). De informatie die naar voren komt kan gebruikt worden voor de invulling van de items uit de instrumenten en het formuleren van veranderingswensen van de jongere en de ouders. De Leef-Wijzer kan ook los van deze instrumenten met jongeren en/of ouders toegepast worden. De handleiding voor de LIJ-/Leef-Wijzer is hier down te loaden.

Waarom een training?
Gebruik van de app zonder voorafgaande training is mogelijk. Een training helpt echter meer uit gesprekken met de app te halen en het gebruik in te passen in reguliere werkprocessen.
Om medewerkers van Halt, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen goed toe te rusten om motiverende gesprekken te voeren met behulp van de app en het gebruik in te passen in hun reguliere werk, biedt het Ministerie van Veiligheid en Justitie trainingsbijeenkomsten. De volgende punten komen aan de orde:

  • het introduceren van het gesprek en de app
  • motiverende en oplossingsgerichte vragen bij het gebruik van de app
  • hanteren van lastige situaties bij het scoren van de leefgebieden
  • kansen benutten bij de uitwisseling tussen jongere en ouders
  • het gebruik van uitkomsten van het gesprek en de scores in het verdere traject voor de jongere
  • het invoegen van het gesprek met de app in het reguliere werkproces.

Data
In 2017 hebben diverse trainingen in het land plaatsgevonden. Bij voldoende belangstelling kan een nieuw trainingsochtend of -middag gepland worden. Neem voor nieuwe trainingen contact op via mail@hanspanjaard.nl.