Overzicht

Spanjaard Development & Training verzorgt voor verschillende doelgroepen en over verschillende onderwerpen trainingen.

Doelgroepen:

  • uitvoerende professionals, zoals ‘generalisten’, ambulant hulpverleners, jeugdbeschermers, jeugdreclasseerders, groepsleiders, trainers, therapeuten
  • begeleiders en ondersteuners: supervisoren, werkbegeleiders, gedragsdeskundigen
  • leidinggevenden: teamleiders, unitmanagers

Voorbeelden van onderwerpen:

De trainingen zijn ‘op maat’ en ‘in company’.

De inhoud en vorm van de training wordt afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en de uitgangssituatie van de deelnemers. Daarmee is de kans het grootst dat de training het gewenste effect sorteert en de geleerde vaardigheden, attitude en kennis in de praktijk ook daadwerkelijk worden toegepast.

Trainingen kunnen worden uitgevoerd op locatie of in een daartoe afgehuurde trainingslocatie.

Groepsgrootte is afhankelijk van het te trainen onderwerp en de benodigde werkwijze. Voor trainingsdagen waarin veel geoefend wordt, is de groepsgrootte maximaal 10 deelnemers per trainer, maximaal 18 deelnemers per twee trainers.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over de inhoud, mogelijkheden en kosten.