Veiligheidsplan

Training in het opstellen van een veiligheidsplan bij een dreigende uithuisplaatsing als gevolg van kindermishandeling/huiselijk geweld of terugplaatsing naar een opvoedingssituatie waar eerder sprake was van kindermishandeling/huiselijk geweld.

Aan de orde komen:

 • het in kaart brengen van zorgen en onveiligheid, sterke punten en aanwezige veiligheid;
 • het formuleren van het dreigende gevaar, veiligheidsdoelen en bodemeisen;
 • het opstellen van schaalvragen omtrent veiligheid;
 • het zoeken naar veiligheidspersonen;
 • het maken van een woord- en beeldverhaal over wat er gebeurd is en gaat gebeuren;
 • het voorbereiden en formuleren van vragen voor het netwerkberaad om tot afspraken te komen voor het veiligheidsplan;
 • monitoring van de afspraken.

Veiligheidsplanning

Doelgroep
Jeugdhulpverleners en gedragsdeskundigen.

Werkwijze
Trainer maakt gebruik van korte introducties, opdrachten en oefeningen aan de hand van casuïstiek.

Data
Het is een incompany training. Data worden in overleg vastgesteld.

Duur
Eén tot twee dagen, aantal dagdelen afhankelijk van keuzes met betrekking tot de inhoud en het startniveau van de deelnemers. Hieronder een mogelijke invulling van drie dagdelen.

Inhoud:

 • Wat is veiligheid? Wat is een veiligheidsplan?
 • Grootste gevaar voor de toekomst
 • Veiligheidsdoelen
 • Schaalvraag
 • Sterke punten en aanwezige veiligheid
 • Netwerk vinden en activeren
 • Bodemeisen
 • Uitleg voor kinderen en netwerk
 • Veiligheidsafspraken

De ééndaagse versie van deze training ‘Veiligheidsplan na (vermoeden van) kindermishandeling’ voor de William Schrikker is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer: SKJ204048; geaccrediteerde punten: 6; accreditatie geldig tot 01-05-2022).

Zie ook de reacties van deelnemers.