Over Han

Han Spanjaard (1961) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is GZ-psycholoog niet praktiserend. Hij ontwikkelde, implementeerde en evalueerde diverse preventie- en hulpverleningsprogramma’s voor kinderen en jongeren met (ernstig) probleemgedrag. Voorbeelden zijn Families First (voor gezinnen in een crisissituatie), de VertrekTraining (voor jongeren met risico op thuisloosheid), Competentievergroting in de Residentiële Jeugdzorg (diverse programma’s), Functional Family Therapy, Tools4U (voor jeugdige delinquenten) en TACt (Training Agressie Controle, voor groepen en individuele jongeren). Daarnaast houdt Han Spanjaard zich bezig met de aanpak van seksueel misbruik en andere vormen van kindermishandeling en de ontwikkeling en implementatie van assessmentinstrumenten (zoals het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen). Hij verzorgt over uiteenlopende onderwerpen trainingen voor uitvoerende professionals, gedragsdeskundigen en leidinggevenden.